Selecteer een pagina

Pensioenhervorming nodig omdat nieuwe kortingen op Nederlandse pensioenen dreigen

sep 27, 2018

Zie dit artikel in een recente NRC:

“U krijgt minder pensioen omdat Rutte op safe speelt

Wij willen een pensioen dat in goede tijden sneller en beter kan groeien, schrijven de directeuren van vijf pensioenfondsen. Regels uit de tijd van de crisis blokkeren dat. Er was ooit een tijd dat niets in het leven zeker was, behalve je pensioen. Die tijd is voorbij. Dat weet vrijwel heel Nederland inmiddels. Toch doen we met ons huidige pensioenstelsel en de regels daaromheen alsof absolute zekerheid nog steeds bestaat. Maar daarmee bereiken we vooral een láger pensioen.”

Lees verder op:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/21/u-krijgt-minder-pensioen-omdat-rutte-op-safe-speelt-a1626108

4 Reacties

 1. Het motto in Nederland is, roei de vergrijzing uit, leve de immigranten,

  Waar hebben wij dan ons hele leven voor betaald en gewerkt.

  Wij,mijn vrouw en ondergetekende wonen in Spanje,

  Je schaamt je om te zeggen dat je Nederlander bent.

  Ik ben op 31 augustus 66 jaar geworden heb mijn formulieren in juni in moeten leveren,
  Dus zou in september mijn eerste aow krijgen,niet dus krijg als antwoord dat ik te laat was met in inzenden van mijn formulieren.
  Dus laten ze je 1 maand zonder geld zitten

  LEVE NEDERLAND

  Antwoord
 2. Het is buitengewoon onplezierig om op degelijke burocratische gronden nadeel te ondervinden. Toch is het hanteren van strakke regels nuttig en noodzakelijk. Voor de gemiddelde burger geldt dat het correct naleven van regels een extra inspanning vraagt die soms in redelijkheid niet gevraagd zou mogen worden. De realiteit is echter, dat Nederlandse instituties over het algemeen, en in vergelijk met ” elders” uitstekend functioneren. En dan spreek ik uit jarenlange internationale ervaring….

  Antwoord
 3. Uit het verslag van een recent ITEM pensioenseminar:

  zie https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/pensioenseminar-2019#stevens

  Het Nederlandse marktdenken met betrekking tot pensioen
  André van Vliet – ABP / PF Hoogovens / AFP Het Nederlandse Pensioenfonds
  De eerste presentatie na de pauze werd verzorgd door André van Vliet, bestuurder bij ABP, Pensioenfonds Hoogovens en APF Het Nederlandse Pensioenfonds. Hij benadrukte dat hij deze presentatie op persoonlijke titel deed.
  (….)
  Desalniettemin dient niet te worden vergeten dat pensioen een harstikke dure arbeidsvoorwaarde is, zeker in deze tijd door de lage rente. Ruim 10 jaar geleden leefde de Nederlandse pensioensector in een prettige tijd met hoge dekkingsgraden en de verwachting dat de nominale waarde altijd kon worden gegarandeerd. Inmiddels blijkt dat die nominale garantie niet meer zeker is, maar proefondervindelijk is geworden doordat pensioenfondsen hebben moeten korten. Daarnaast zijn de pensioenen gedurende de afgelopen jaren niet meer geïndexeerd. Hoewel dit probleem volgens André van Vliet de afgelopen jaren nog enigszins door de lage prijsinflatie mee is gevallen, gaat het de komende jaren veel schrijnender worden. Verder wordt de deelnemer ook nog geconfronteerd met verlaagde opbouwpercentages, een versoberd fiscaal kader en een alsmaar opschuivende pensioenleeftijd. Dat allemaal bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat de deelnemer teleurgesteld is. Het is volgens hem derhalve terecht dat deelnemers klagen over het feit dat zijn niets over hun pensioen te zeggen hebben. De deelnemers missen volgens hem een zelfbeschikkingsrecht. Hoewel het Nederlandse pensioensysteem internationaal als heel goed wordt gezien, zijn de deelnemers dus hartstikke ontevreden. Die spagaat vormt volgens André van Vliet een hele belangrijke uitdaging voor de toekomst. Hiernaast vormen de financiële opzet en de evenwichtigheid twee uitdagingen. Zo werkt het huidige FTK volgens hem beknellend. Daarnaast blijkt in de praktijk dat steeds meer pensioenfondsen kiezen voor een gedempte premie in plaats van een zuiver kostendekkende premie. Een zuiver kostendekkende premie is volgens hem niet meer te betalen. Heel belangrijk hierin is volgens hem hetgeen de Commissie Parameters hierover heeft gezegd en wat ook in de wet is opgenomen. De maximale parameters zijn echter vastgesteld in een tijdsgewricht gebaseerd op economische beelden van 2013 en 2014. Zijn persoonlijke mening is dat de begrenzing van de Commissie Parameter veel te ruim is op dit moment.(..)

  Vervolgens stond André van Vliet stil bij de vraag of het misschien verstandig is om aan het huidige pensioencontract te gaan sleutelen. Volgens hem is dat geen goed idee. De reden hiervoor is volgens hem erin gelegen dat verplichtingen en bezittingen op de balans van een pensioenfonds momenteel allebei op marktrente worden gewaardeerd. (..)
  Het is volgens hem niet wenselijk om hieraan te sleutelen, omdat dit tot vreemde onwenselijke situaties zou kunnen leiden. Daarentegen is het volgens hem een beter idee om nog eens goed te kijken naar de rekenregels die momenteel worden gehanteerd. Hij gaf onder meer als voorbeeld de korting onder de beroemde 104,2%. Ook dat is volgens hem een heel ingewikkeld verhaal om uit te leggen aan de deelnemers. Enige jaren gelden hoefden de pensioenfondsen namelijk niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% en straks bij een dekkingsgraad van 103% moeten zij wel korten. André van Vliet vraagt zich af wie dit aan de deelnemer gaat uitleggen.

  ——————————————————–
  Vervolgens:
  Maatschappelijk kader van pensioen in Nederland
  Pieter Omtzigt – Tweede Kamer CDA-fractie
  De laatste presentatie van het Pensioenseminar werd verzorgd door Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid). Hij bouwde zijn presentatie op aan de hand van een drietal lijnen.
  Gestart werd met de vraag wat nu eigenlijk het ideaal pensioenstelsel zou zijn als wij vandaag zouden beginnen. Bij de beantwoording van deze vraag werd gerefereerd naar de eerste presentatie. Volgens Pieter Omtzigt kun je een groter rendement op een omslagstelsel dan op een kapitaaldekkingsstelsel beloven als impliciete rente groter is dan het rendement op aandelen. Deze constatering leek 10 jaar geleden uitgesloten. Volgens Pieter Omtzigt dient echter niet alleen rekening te worden gehouden met de marktrente, maar ook met de marktwaarderingen. Het huidig ingrijpen van de ECB heeft ertoe geleid dat het niet de markt is die de rente bepaald maar de ECB. Traditioneel greep de ECB namelijk alleen in op het korte eind van de curve, maar door het opkoopbeleid, het opkopen van staatsobligaties uit alle eurolanden, heeft de ECB feitelijk ook op de lange kant van de curve ingegrepen. Die lange kant is buitengewoon relevant voor de pensioenfondsen. Hij gaf aan het merkwaardig te vinden dat dat gedeelte vaak buiten de discussie blijft. Hoewel Mario Draghi zegt dat dat beleid ooit een keer afgebouwd gaat worden, lijkt dat iedere keer weer een stukje langer aan te houden. Pieter Omtzigt denkt dat Nederland die discussie te lang weggedrukt heeft uit het politiek bestel. Vooral omdat men denkt dat de ECB onafhankelijk is. De ECB heeft echter naast de pensioenfondsen ook op andere gedeeltes van het Nederlandse bestel een zekere destabiliserende invloed. Een ECB die op tweeduizendvijfhonderdmiljard euro aan obligaties zit is volgens Pieter Omtzigt een systeemrisico voor het stelsel.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.