Selecteer een pagina

Stemmen vanuit het buitenland

jan 29, 2019

Permanente registratie voor kiezers buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. U registreert zich eenvoudig met het formulier.

Klik op onderstaande link voor meer informatie en om aan te melden.

Inmiddels hebben geregistreerden al per e-mail bericht ontvangen over hoe ze kunnen stemmen voor de Europese verkiezingen op 23 mei a.s.

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/permanente-registratie-voor-kiezers-buiten-nederland.htm

7 Reacties

 1. Inwoners van Frankrijk kunnen, wanneer ze een kiezerspas aanvragen bij hun mairie, voor de EU-verkiezingen ook stemmen in een stembureau van hun woongemeente.
  Hoewel ik geregistreerd ben in Den Haag (voor de Tweede Kamer verkiezingen) stem ik voor het EU-parlement altijd lokaal, op een europese partij, de Piratenpartij:
  https://piratenpartij.nl/standpunten/

  Maar op welke partij je ook stemt: raadpleeg eerst de kieswijzer, die ongetwijfeld ook dit jaar weer zal verschijnen.

  Antwoord
  • Theodora Besse: Ik begrijp je niet goed.
   Op bijvoorbeeld de piratenpartij kan je stemmen in elk EU-land waar een piratenpartij bestaat èn meedoet aan de EU verkiezingen.
   Als EU-burger met een andere nationaliteit dan je woonland kan je kiezen of je stemt in je woonland òf in je oorsprongsland. Beide mag niet.
   Voor beide mogelijkheden moet je je registreren.
   Welk land je ook kiest, je kan alleen stemmen op partijen en kandidaten van dat land.

   Antwoord
   • Frans, wat valt er aan te begrijpen? Bedankt voor de aanvulling. Dat het niet in beide landen mag was ik vergeten te melden.

    Ik vertel hier over Frankrijk, omdat ik er woon. Ik vind het leuk om net als mijn mede-dorpelingen bij twee verkiezingen te kunnen stemmen bij het plaatselijke stembureau. Omdat ik lid ben van de gemeenteraad ben ik ook gedurende enkele uren lid van het stembureau en help ik na afloop mee met het tellen van de stemmen.

    Wanneer je het stemlokaal binnenkomt liggen op de tafels stapeltjes van iedere partij die meedoet. Je kijkt niet eens wie er op staat, het gaat om de partij. Als je niet wilt dat mensen weten op welke partij je stemt neem je een papiertje van meerdere stapeltjes. In het stemhokje stop je een ervan in het gekregen envelopje en de rest gaat de prullenbak in. Dan gooi je in het stemlokaal het envelopje in de doorzichtige “urn” waarop een tellertje zit. Die folklore alleen al vind ik zoveel leuker dan het briefstemmen! En je komt iedereen tegen, ook leuk. Ik heb ook wel eens NL vrienden meegenomen naar het stemmen tellen na afloop. Ze wisten niet wat ze zagen!

    Hopelijk begrijp je het nu beter.

 2. https://seu.girona.cat/portal/girona_es/serveis/e-registre/Sol.licitud/Inscripcions/

  Voor een ieder die voor de gemeenteraadsverkiezingen in zijn of haar stad/dorp wil stemmen én ook voor een partij e/o persoon in de EU-verkiezingen, wat Spanje betreft ga naar de gemeente waar je ingeschreven bent of check het “censo” instituut. Hierboven een link naar dat in Gerona. Ik neem aan dat de “censo” in iedere provincie hoofdstad in Spanje te vinden is.

  In ons geval kwam het stembiljet enkele weken voor de verkiezingen uit Gerona (meenemen naar stemlokaal). De deelnemende partijen krijgen ook je naam door en zij stoppen vervolgens je brievenbus vol met informatie én het stembiljetje (ook te vinden in het stemlokaal op de tafels) dat in de urn moet worden gestopt. Zelfde procedure als Theodora beschrijft.

  Antwoord
 3. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Betreft Invloed van Nederlanders in het buitenland op de samenstelling van de Eerste Kamer

  Inleiding
  Opeenvolgende kabinetten hebben maatregelen getroffen om het stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen makkelijker te maken. Deze kiezers hoeven zich niet langer voor elke verkiezing opnieuw te registreren. In plaats daarvan is in april 2017 de Kieswet aangepast en is er een permanente registratie ingevoerd.1 Sinds de verkiezing van het Europees Parlement in 2014 wordt een nieuw stembiljet gebruikt dat de kiezers in het buitenland per e-mail kunnen ontvangen en is het mogelijk om een vervangend briefstembewijs aan te vragen.2 In mijn brief van 15 juni 2018 heb ik verdere maatregelen aangekondigd, waaronder het per e-mail kunnen verzenden van het briefstembewijs, die ertoe leiden dat kiezers in het buitenland meer tijd hebben om hun stem bij het briefstembureau te krijgen.3
  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen nu alleen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en van de leden van het Europees Parlement en hebben geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. In het regeerakkoord is vastgelegd dat het stemproces dient te worden aangepast zodat Nederlanders in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.4
  In mijn brief van 15 oktober 20185 en in antwoord op Kamervragen6 heb ik toegezegd om in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer de opties voor te leggen – inclusief de mogelijke (juridische) consequenties daarvan – om uitvoering te geven aan dit punt van het regeerakkoord.
  Met deze brief kom ik die toezegging na. In de brief worden de opties op hoofdlijnen beschreven en doe ik een voorstel voor de verdere aanpak. In de bijlage bij deze brief wordt mijn voorkeursoptie meer in detail beschreven.
  Verder wil ik u met deze brief informeren over een ander punt te weten het tijdpad voor de vaststelling van de uitslag van de komende verkiezing van de leden van het Europees Parlement.
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/02/22/kamerbrief-over-invloed-van-nederlanders-in-het-buitenland-op-de-samenstelling-van-de-eerste-kamer

  Antwoord
 4. 35418 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  MEMORIE VAN ANTWOORD
  Met belangstelling heb ik kennis genomen van het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning. De verschillende vragen die zijn gesteld, worden hierna beantwoord in de volgorde waarin de inbreng is geleverd.
  Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/04/memorie-van-antwoord-grondwetsvoorstel-kiescollege-kiezers-buiten-nederland

  Antwoord
 5. 3. Stemmen voor de Eerste Kamer vanuit buitenland: debat & webinar 28 feb.
  “Herstellen van onevenwichtigheid” – zo kwalificeerde Minister van Binnenlandse Zaken mw. Hanke Bruins Slot de wens van de regering vandaag tijdens een plenair debat om Nederlanders buiten Nederland óók mee te kunnen laten stemmen voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. Immers, bij de Tweede Kamer en het Europees Parlement kan dit wél, en ook de Eerste Kamer is actief betrokken bij de totstandkoming van regelgeving die invloed heeft op ons in het buitenland.

  Dit is niet zomaar een wetsvoorstel, maar is fundamenteel – het geeft nieuwe macht en erkenning aan ons in het buitenland –> hierover organiseren we op maandag 28 feb. a.s. om 20u NLse tijd een webinar met Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) en Simon Otjes, assistent professor Universiteit Leiden & onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
  Meldt u aan via: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/snbn-nieuwsbrief-januari-2022/#eerstekamer

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.