Selecteer een pagina

Europees Parlement vragen over ziektekostenverzekering in Spanje

Deze vraag heeft geen betrekking op in Spanje wonende verdragsgerechtigden en hun familieleden

Question for written answer E-001107/2019 to the Commission Rule 130

Ana Miranda (Verts/ALE)

Subject:     Exclusion from health cover for people resident in Spain as a result of family reunification

Despite the measures taken by the Spanish government to provide universal healthcare, this does not apply to all groups in the same way. In fact, where the parents of Spanish citizens reside in Spain as a result of family reunification, they are not entitled to healthcare covered by public funds under the Spanish National Health System.

This exclusion from health cover is particularly serious for people suffering from cancer, who, despite their old age, require private health insurance to obtain residence on the grounds of family reunification under the Ley de Extranjería (Aliens Act). In many cases, however, such private insurance does not cover the treatment of serious diseases diagnosed after arrival in Spain.

Like various medical associations, the Ombudsman has condemned the requirement for private health insurance for immigrants who have come to Spain through family reunification to be with their nationalised children.

1)     Is the Commission aware of this situation?

2)     What measures does it intend to adopt to put an end to this discrimination and to ensure that sick people can be properly treated for their illnesses in accordance with the applicable directive?

3 Reacties

 1. Kan dit bericht ook in het Nederlands?

  Antwoord
  • De EC heeft deze vragen niet in alle EU-talen gepubliceerd. Maar in het kort: welke maatregelen wil de EC nemen om een einde te maken aan de situatie dat ouders die in het kader van gezinshereniging in Spanje komen te wonen niet toegelaten worden tot het wettelijke (ingezetenen)stelsel voor ziektekosten van Spanje?

   Antwoord
  • Deze vraag heeft geen betrekking op in Spanje wonende verdragsgerechtigden en hun familieleden

   Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001107/2019 aan de Commissie Artikel 130

   Ana Miranda (Verts / ALE)

   Betreft: Uitsluiting van ziektekosten voor mensen die in Spanje wonen als gevolg van gezinshereniging

   Ondanks de maatregelen die de Spaanse regering heeft genomen om universele gezondheidszorg te bieden, is dit niet voor alle groepen op dezelfde manier van toepassing. Als de ouders van Spaanse burgers in Spanje wonen als gevolg van gezinshereniging, hebben zij geen recht op gezondheidszorg die wordt gedekt door overheidsmiddelen in het kader van het Spaanse nationale gezondheidszorgstelsel.

   Deze uitsluiting van de ziekteverzekering is met name ernstig voor mensen die lijden aan kanker, die, ondanks hun hoge leeftijd, een particuliere ziekteverzekering vereisen om verblijf te verkrijgen op grond van gezinshereniging volgens de Ley de Extranjería (Vreemdelingenwet). In veel gevallen dekt een dergelijke particuliere verzekering echter niet de behandeling van ernstige ziekten waarvan de diagnose is gesteld na aankomst in Spanje.

   Net als verschillende medische verenigingen, heeft de Ombudsman de eis van particuliere ziektekostenverzekering voor immigranten die door middel van gezinshereniging naar Spanje zijn gekomen om bij hun genationaliseerde kinderen te zijn, veroordeeld.

   1) Is de Commissie op de hoogte van deze situatie?

   2) Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om een ​​einde te maken aan deze discriminatie en om ervoor te zorgen dat zieken op passende wijze kunnen worden behandeld voor hun ziekten overeenkomstig de toepasselijke richtlijn?

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.