Selecteer een pagina

Deze pagina bevat verouderde informatie.

Algemene Ledenvergadering FANF 2018

apr 3, 2019

Zaterdag 23 maart 2019 heb ik (Joep Imkamp) de Algemene Ledenvergadering van de FANF,  Fédération des Associations Néerlandaises en France bijgewoond.

Voorzitter Arjen van Geuns opende de vergadering met de voorzitters  van de lokale Nederlandse verenigingen en de bestuursleden van de FANF  welkom te heten en stelde het zeer op prijs dat ik namens de VBNGB aanwezig was.

Om 12.00 uur opent de voorzitter van de FANF, Arjen van Geuns de vergadering en geeft het woord aan de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk, Mr. Pieter de Gooijer.

De ambassadeur heet eenieder welkom in zijn residentie en informeert de vergadering dat er op Koningsdag 2019 twee ontvangsten worden georganiseerd te weten:

12.00-14.00 uur corps diplomatique, Franse autoriteiten etc.
18.00-20.00 uur Nederlandse gemeenschap.

Vervolgens schenkt de ambassadeur aandacht aan de benoeming van de honorair Nederlands consul in Bordeaux en merkt op dat de honorair consul niet belast is met consulaire taken, zoals het uitgeven van paspoorten.

Op ministerieel niveau in Nederland is nog geen beslissing genomen over de eventuele uitbreiding van de consulaire diensten in Frankrijk, wat inhoudt dat de uitgifte van paspoorten alleen in Parijs plaatsvindt.

De voorzitter informeert de vergadering over het bezoek aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer in Den Haag in september 2018 (samen met de VBNGB) en meldt dat het zeer zinvol was om meerdere onderwerpen daar te bespreken.

Ten aanzien van de vaststelling van de woonlandfactor (wlf) heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Bruno de Jonge geantwoord waarop de vaststelling van de wlf 2019 wordt gebaseerd.

Op de vraag over de vaststelling van de wlf 2018 is nog geen antwoord ontvangen.

Mevrouw Henriette van Zelm van Eldik ,aftredend bestuurslid van de FANF, krijgt het woord.

De werkgroep/fiscaal/juridisch heeft afgelopen jaar veel vragen behandeld op het gebied van erfrecht en er zijn publicaties verschenen over echtscheiding, het Nederlandse wettelijke huwelijksvermogensrecht en de heffing van sociale contributies.

De FANF heeft contacten gelegd tussen de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en bij de FANF aangesloten verenigingen met het doel informatiebijeenkomsten te organiseren voor in Frankrijk wonende Nederlanders op het gebied van erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.

In 2018 hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden.

Over de kwestie van dubbele nationaliteit is tot op heden niets bekend en het blijft een ingewikkelde zaak.

De voorzitter meldt dat de samenwerking met andere verenigingen zoals de Stichting Nederlanders Buiten Nederland van Eelco Keij in principe geen bezwaren oplevert ervan uitgaande dat de doelstellingen correct zijn.

De interne aan de FANF gerelateerde onderwerpen zoals begroting, bestuurswisselingen zijn in dit verslag niet opgenomen, zie daarvoor het gestelde op de website van de FANF.

Joep Imkamp  bestuurslid VBNGB

2 Reacties

  1. “De FANF heeft contacten gelegd tussen de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) en bij de FANF aangesloten verenigingen met het doel informatiebijeenkomsten te organiseren voor in Frankrijk wonende Nederlanders op het gebied van erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.”

    Zijn deze mogelijk toekomstige bijeenkomsten ook toegankelijk voor VBNGB leden?

    Antwoord
  2. En principe zijn er door de FANF nog geen bijeenkomsten voor 2019 georganiseerd, maar mocht daar belangstelling voor zijn dat wordt of worden zulke bijeenkomsten georganiseerd en dan zijn onze VBNGB leden ook van harte welkom.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.