Selecteer een pagina

eIDAS: online zaken regelen binnen Europa

mei 3, 2019

Online zaken regelen met overheidsorganisaties moet over de grens net zo makkelijk  en veilig zijn als in eigen land. Het moet kunnen met je eigen nationale inlogmiddel zoals DigiD. Om dit mogelijk te maken hebben de landen van de Europese Unie (EU) afspraken gemaakt in de eIDAS-verordening. Zo wil de overheid grensoverschrijdende dienstverlening en handel aanmoedigen binnen Europa.

Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/eidas-online-zaken-regelen-binnen-europa

2 Reacties

 1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/30/kamerbrief-over-voortgang-implementatie-single-digital-gateway-sdg

  Uit deze kamerbrief van min Binn Zaken :

  Datum 30 juni 2020 Betreft Voortgangsrapportage implementatie Single Digital Gateway verordening (SDG)

  “Op 9 juni 2017 bent u door de Minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over de Europese Commissievoorstellen ten aanzien van informatievoorziening en in het bijzonder over Fiche 3 “een verordening voor het creëren van een Single Digital Gateway (SDG)”.1 Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vervolgens namens Nederland de onderhandelingen gevoerd.
  De SDG-verordening2 is in oktober 2018 aangenomen door het Europees Parlement. Daarmee heeft Nederland de wettelijke verplichting gekregen om de verordening uit te voeren.
  De coördinatie op de implementatie van de verordening wordt sinds juli 2019 onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd. Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de SDG en de resultaten die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd. Voordat ik de resultaten nader toelicht, wil ik u kort meenemen in het doel van de SDG-verordening.
  Digitale drempels wegnemen Niet iedereen in de EU heeft op dit moment op eenzelfde manier toegang tot digitale overheidsdienstverlening. Dat wil de Europese Commissie verbeteren door met de SDG-verordening één online toegangsportaal te creëren voor makkelijke en integrale toegang tot online informatie, administratieve procedures en daarbij horende diensten voor ondersteuning en (..)probleemoplossing in de verschillende Europese lidstaten.3”
  “Tot slot De plannen van de Europese Commissie zijn ambitieus en kennen strakke tijdspaden. Gezien de diverse tijdslijnen en momenten waarop onderdelen van de verordening in werking zullen treden, zal ik uw Kamer geregeld over de stand van zaken informeren. Duidelijk mag zijn dat de SDG-verordening een majeure opgave behelst waarmee de dienstverlening aan burgers en ondernemers in Europa een kwalitatieve impuls krijgt. Het kabinet zet dan ook in op een adequate doch realistische en tijdige implementatie van de Single Digital Gateway.
  De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R.W. Knops

  Antwoord
 2. Alles wat u moet weten over eIDAS
  In dit overzicht staan de meestgestelde vragen over de Europese verordening eIDAS. eIDAS zorgt dat u met uw nationale inlogmiddel (zoals DigiD) kunt inloggen bij organisaties in andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Commissie moet dat nationale inlogmiddel wel eerst goedkeuren.
  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inloggen-europese-economische-ruimte-eer-eidas/alles-wat-u-moet-weten-over-eidas

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.