Selecteer een pagina

23ste halfjaarsrapportage belastingdienst

mei 6, 2019

Inleiding

Voor u ligt de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. Deze halfjaarsrapportage is bijzonder, omdat het de laatste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst is. In het vervolg rapporteert de Belastingdienst op vaste momenten over het Jaarplan Belastingdienst, via de twee voortgangsrapportages (juni, oktober) en een afsluitende jaarrapportage. Met deze manier van rapporteren wordt uw Kamer beter in staat gesteld een integraal beeld te vormen over de ontwikkeling van de Belastingdienst.

daaruit:

4 Toegezegd dat kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen, die recht hebben op de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, in het vierde kwartaal 2018 hierover per brief worden geïnformeerd. Daarnaast wordt een communicatietraject ingezet voor de gehele doelgroep. Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen en inwoners van België die recht hadden op heffingskortingen in de inkomstenbelasting, zijn in het vierde kwartaal 2018 per brief geïnformeerd over (de gevolgen) van de wijziging in de wetgeving met betrekking tot de heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen per 1 januari 2019. De Belastingdienst heeft brieven verzonden aan buitenlands belastingplichtigen voor wie de wijziging van de wetgeving feitelijk gevolgen heeft, in totaal 125.000 brieven. In deze brief is deze groep belastingplichtigen gewezen op de mogelijkheid een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen. Het deel van de heffingskortingen waar kwalificerende buitenlands belastingplichtigen waarschijnlijk bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting wel recht op hebben, wordt in dat geval gespreid over het jaar uitbetaald. Tot op heden hebben 5000 kwalificerende buitenlands belastingplichtigen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aangevraagd. Bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag aanvragen vindt – na aangifte – verrekening bij de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2019 plaats. Naast de voorgenoemde brief, waarin de betrokken belastingplichtigen rechtstreeks benaderd zijn, heeft de Belastingdienst zijn website aangepast en geactualiseerd.

(..)

2 Toegezegd in de komende halfjaarsrapportages Belastingdienst te rapporteren over internationaal invorderen, waaronder de tien grootste landen. Daarnaast wordt zowel voor deze landen als op het totaal aangegeven wat alsnog wordt geïnd en wat oninbaar is gebleken. Naar aanleiding van vragen van de fractie van de PVV in het Algemeen Overleg Belastingdienst van 6 december 2018 werkt de Belastingdienst aan een bredere en meer gedetailleerde cijfermatige analyse van toeslagschulden in het buitenland. De uitkomsten van deze analyse worden in het voorjaar van 2019 in een afzonderlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/17/23e-halfjaarsrapportage-belastingdienst

5 Reacties

 1. Ik woon in ZA. Miv 1 januari 2019 wordt er loonbelasting ingehouden op mijn AOW door de SVB.
  De SVB houdt alleen loonbelasting in bij gehuwden, ondanks dat mijn echtgenoot geen AOW of andere inkomsten heeft uit Nederland. Klopt dat?
  Neem aan dat iedereen loonbelasting moet betalen gehuwd of ongehuwd. Denk dat de SVB met 2 maatjes meet. Kunt u mij daar uitleg overgeven? De SVB beweert dat iedereen loonbelasting moet betalen. Mijn bezwaarschrift is afgewezen.

  Antwoord
 2. Inhouding van loonbelasting op de AOW bij iemand die in het buitenland woont is niet afhankelijk van de burgerlijke staat. Wel kan dat afhankelijk zijn van de toekenning van het belastingheffingsrecht in het belastingverdrag. De afkorting ZA is me niet duidelijk dus is ook het belastingverdrag niet direct te raadplegen.

  Antwoord
 3. Overheidspropaganda. Ik heb niets ontvangen, wonende in Spanje, van de NL belastingdienst.

  Antwoord
  • Dat alleen degenen die zich mogelijk kwalificeren als KBB’er de bedoelde brief in het vierde kwartaal 2018 van het halfjaarsbericht hebben ontvangen. Mogelijk behoort u niet tot deze groep.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.