Selecteer een pagina

Nieuw fiscaal regime in Italië voor gepensioneerde buitenlanders

jun 25, 2019

Ik citeer:

“ “La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders.

Reeds sinds 1 januari 2017 beschikt Italië over een belastingregime voor individuen die hun fiscale woonplaats naar Italië verhuizen. Hiertoe moet de betrokken buitenlander het grootste deel van het jaar (rekening houdend met de 183-dagen regeling) geregistreerd zijn in het Italiaans burgerlijk register of zijn woonplaats in Italië hebben. Daarenboven is het essentieel dat de belastingplichtige minstens negen van de tien jaar voorafgaand aan het gebruik van voormeld regime, zijn fiscale woonplaats buiten Italië had. In dit opzicht is het regime enkel toegankelijk voor nieuwe immigranten.”

Lees verder op:
https://www.lexalert.be/nl/article/nieuw-fiscaal-regime-itali-richt-zich-op-gepensioneerde-buitenlanders

14 Reacties

 1. Daarmee treedt Italië toe tot de landen die trachten gepensioneerden als immigrant binnen te halen met een fiscaal gunstig regiem. Afgezien van de beperkingen die al in dit artikel staan: men moet kennelijk in bepaalde regio’s in een kleine gemeente gaan wonend , e.d. moet op het volgende gelet worden:
  1. zo’n gunstige fiscale regeling kan door de woonstaat eenzijdig gewijzigd (minder gunstig gemaakt) worden. Malta deed dat onlangs. Af te wachten is dan of er een overgangsregeling zal zijn voor reeds geïmmigreerden.
  2. de verdeling van heffingsrechten in een belastingverdrag, vooral over pensioenen, zijn van belang. In het huidige verdrag met Nederland heeft de woonstaat het heffingsrecht over, ook uit Nederland afkomstige pensioenen- behalve overheidspensioenen als te doen gebruikelijk. Ook heeft Italië het heffingsrecht over sociale zekerheidspensioenen- en uitkeringen. Nederland is er echter alert op bij dergelijke gunstige regiems alsnog heffingsrecht over Nederlandse pensioenen naar zich toe te trekken bij wijziging van een verdrag. Dat is in het geval van Portugal gebleken, reden waarom sommige Nederlandse immigranten aldaar niet voor het afzonderlijke gunstige regiem hebben gekozen.
  3. in de migratiebeslissing zal een gepensioneerde ook andere (financiële en niet-financiële) aspecten dan de fiscale willen betrekken.

  Antwoord
 2. Kortom er verandert voor gepensioneerden niets en de Nederlandse fiscus blijft de loonheffing toepassen

  Antwoord
  • Er verandert voor nieuwe immigranten/gepensioneerden wel iets, gezien deze regeling. Voor wie al in Italië woonde als gepensioneerde met Ned. pensioen verandert er niets.
   Zowel nieuwkomers als bestaande gevallen van gepensioneerden wonend in Italië kunnen vrijstelling van loonbelasting aanvragen over AOW en part. pensioenen bij de Ned. Belastingdienst.

   Antwoord
 3. Zoals gebruikelijk is de gang van zaken in Italië ingewikkeld: Burocraten. Ik begrijp dat je alleen in aanmerking komt als recente [max 1jr in It] of nieuwe immigrant. Dus NLers die al langer daar wonen hebben het nakijken. Gedetailleerde bestudering en professioneel advies noodzakelijk. Ook m.b.t. de ziektekosten verzekering Het huidig belastingverdrag met NL is OK, zolang het duurt. Niets is voor eeuwig. Ook de Italianen kunnen hun regeling weer eenzijdig aanpassen. De Maltezen willen nu zelfs heffen op een deel van het inkomen dat buiten Malta blijft. Kennelijk brachten daar gevestigde buitenlanders vaak alleen het hoog nodige binnen. Niet elk vaderland had daarover een heffingsvoorbehoud gemaakt zoals NL. Daardoor kunnen NLers nu wel een beroep instellen op dubbele heffing. Ik neem aan in NL. Malta wil eigenlijk alleen maar rijke buitenlanders toelaten, op voorwaarde dat ze daar flink besteden/investeren. Ondertussen probeert NL haar belastingverdragen te “moderniseren”: heffing van alle NL pensioenen naar NL.

  Antwoord
 4. Zoals gewoonlijk : Eigenbelang eerst en garantie tot aan de hoek van de straat.
  Geldt zowel voor NL als voor een notoir onbetrouwbaar “buitenland” als dit.
  Opgepast dus, men wordt van twee kanten belaagd.
  Zo niet vandaag dan wel morgen.
  Arrivederci.

  Antwoord
  • Vreemde reactie, kletsen om maar wat te kunnen kletsen. Niemand kan iets met een dergelijke tekst.

   Antwoord
 5. Ik moet over mijn AOW uit Nederland ( € 16.000 in 2020 ) belasting betalen in Italia, waar ik ingezetene sinds 2 jaar ben.
  Kunt nij vertellen hoe hoog dat bedrag is, ik heb gehoord 25% over mijn AOW ?

  Antwoord
  • Geachte heer Ton Welter,

   Middels het bestuur van de VBNGB is uw vraag bij mij neergelegd, als landenvertegenwoordiger van Italië. Graag doe ik een poging om enig licht te laten schijnen op uw -op het oog gemakkelijke- vraag. In Italië is een concrete beantwoording meestal gecompliceerd.
   Afin, uw vraag of het juist is dat u -als Italiaans ingezetene én buitenlands belastingplichtige- over uw AOW plm 25% belasting in Italië moet betalen, is correct. Dat is geregeld in de belastingovereenkomst tussen Nederland en Italië.
   Dit was de meest eenvoudige vraag met het meest eenvoudige antwoord.

   Echter, u bent tot deze vraag gekomen via een artikel op de website van de VBNGB m.b.t. het hierboven aangegeven onderwerp (nieuw fiscaal regiem). Dat artikel uit 2019 suggereert een verlaging van de inkomstenbelastingen voor de aangegeven doelgroep. Dat lijkt heel positief voor de z.g. nieuwkomer, maar daar zitten veel haken en ogen aan vast. Wellicht is die doolhof wat duidelijker als u de volgende link raadpleegt: https://businessam.be/italie-verleidt-buitenlandse-gepensioneerden-met-nieuw-belastingtarief/
   Als u de zoekterm “belastingen gepensioneerden in Italië” googled, zal u veel verschillen tegenkomen en die zijn bijna allemaal naar waarheid, maar meestal ontbreekt er nog iets naar de werkelijkheid.

   Edoch, na dit enigszins gecompliceerd overzicht in de gegeven link, zijn we er in Italië nog niet. Ik kan uw kennis van de Italiaanse taal en cultuur niet inschatten, maar -met alle respect- dat is een must om in Italië te kunnen laveren tussen alle voorschriften, wetten én hun toepassingen. Bij dat laveren is het een pre om de juiste contacten te kunnen benaderen. Die contacten zijn bepalend in de uiteindelijke beslissing. Dit lijkt op willekeur, maar in Latijnse landen heet dat interpretatie. Oftewel, de juiste contacten hebben de beste interpretatie (en vrienden).

   Ruim 30 jr. geleden kochten wij ons vakantiehuis in zuid-Italië, met toen nog een Nederlands denkende instelling, t.w. de navolging van de wetten en voorschriften. Zo niet, volgt er een sanctie, zoals normaal wordt/werd bevonden in de noordelijke Europese landen. Inmiddels weten we dat dit -eenrichtingsdenken bij de belastingaffaire- al heeft geleid tot normoverschrijdende bureaucratie, waarbij contacten, vriendjes, andere ingang, Tweede Kamer e.d. deze gesloten cultuur niet tot stilstand kon/kan brengen, laat staan ontmantelen.
   Ruim 20 jr. geleden en vele lessen rijker, ging ik met pre-pensioen en hebben we hier ons nieuwe onderkomen laten bouwen, waar ik met alle trucs in de bouw werd geconfronteerd. Het kostte me wel eens wat, maar no hard feelings; i.c. het vervolg van integreren en cultuurlessen.

   Op dit moment weet ik bij welk contact ik moet zijn om “iets” geregeld te krijgen, dat misschien volgens de regelgeving aanvankelijk niet lijkt te kunnen, maar door de juiste interpretatie toch nog mogelijk is. Denk hierbij niet onoorbare praktijken, maar zuiver de interpretatie van de wetgeving. Immers, het mag toch bekend zijn dat hoe zuidelijker van Nederland je komt, hoe ondoorgrondelijker de doolhof van wetgeving wordt. In landen als o.a. Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland heb je de juiste contacten nodig, die je ook echt willen helpen om uit die doolhof de juiste interpretatie voor te leggen aan de “beslissers”.

   Heer Ton Welter, dit antwoord is wat langer geworden dan ik me had voorgenomen. Gaande het schrijven realiseerde ik me dat ik u iets meer wilde meegeven van de bestuurlijke cultuur in Italië, omdat dit een must is om ontspannen in dat mooie land te leven. Uiteraard staat het u vrij om mijn toelichting ter zijde te schuiven.

   Als laatste adviseer ik u zoveel mogelijk informatie te verzamelen om alsdan gericht naar een juiste Italiaanse belastingadviseur te gaan. Bij “de juiste” zal dat al blijken als er bij de eerste afspraak tijd is voor een Italiaanse koffie en een “praatje pot”. Dáár wordt altijd de eerste inschatting naar elkaar gemaakt.
   Als u vind dat u geholpen bent met mijn antwoord, danwel met de brede kennis van de VBNGB, zou het prettig zijn als u lid zou willen worden van deze belangen behartigende organisatie voor de Nederlandse gepensioneerden in het buitenland.

   Indien u hierop wilt reageren, ben ik uiteraard ter beschikking.

   Met vriendelijke groet,

   Bastiaan Ippel.

   Antwoord
   • Ik las iets over een nieuwe regeling voor gepensioneerden die in italie willen wonen. Een forfaitair tarief van 7 procent voor nieuwkomers. Klopt dat? En geldt dat voor alle inkomensbestanddelen die uit het buitenland (nl) komen? Wie weet hier meer over?

 6. Hoe word ik dan lid

  Antwoord
 7. Ik woon sinds 2013 in Italie. Ik heb van November 2010 tot Augustus dit jaar in Italie gewerkt, belasting – en premies betaald. Op advies van het patrimonium in Ravenna heb ik de SVB in Nederland in Maart vorig jaar verzocht pensioen jaren over te dragen aan het Italiaanse INPS. SVB heeft ruim 33 jaren overgedragen. Met de pensioenjaren in Italie, heb ik in Italie op basis van 46 pensioen jaren recht op pensioen vanaf 64 jaar, als formeel bevestigd door INPS. Maar nu komt t. INPS en SVB zijn sinds Maart van dit jaar in de slag over onderbouwing van de opgegeven pensioenjaren. INPS wil weten hoeveel arbeidsjaren er in die 33 jaren schuilen en hoeveel premiejaren. SVB legt uit dat AOW uitkering niet op die basis werkt in Nederland en INPS zegt dat er zonder de gevraagde informatie geen pensioen wordt uitgekeerd. 2 ambtelijke partijen die geen compromis kunnen bereiken, geen oog willen hebben voor de verschillen die er in het Nederlandse- en Italiaanse pensioenstelsel zijn, en ik zit er tussen, zonder pensioen. Ik heb beide partijen een overzicht gestuurd van de premieplichtige arbeidsjaren in Nederland, maar INPS wil dat SVB de juistheid van dat overzicht bevestigd maar dat doen ze vooralsnog niet. Zij zouden dat alleen willen overwegen als ik de arbeidscontracten overleg in de periode 1978 tm 2010. Dat is een vrijwel onbegonnen taak. Een aantal van de bedrijven waar ik gewerkt heb bestaan niet meer. Ik heb geen archief meer van de periode van voor 1991, kortom mijnheer, jammer voor u, maar zoekt u het maar lekker zelf uit. Een onverteerbare situatie vind ik. Ik heb al eens een dergelijke situatie meegemaakt met de invoer van mijn camperbus in Italie. Italie eiste informatie over de auto die Nederland niet registreerd. Het hele proces heeft 2 jaar geduurd en 2000 euro gekost. Ik ben totaan de Europese commissie geweest om dit probleem op te lossen. Niemand neemt ook maar de geringste verantwoordelijkheid. Is er iemand die ervaring heeft met pensioen overdracht, of kent iemand een instantie die mij zou kunnen helpen dit probleem op te lossen

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.