Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 2019-2

jul 26, 2019

De tweede nieuwsbrief van 2019 betreffende het tweede kwartaal 2019 is beschikbaar. Leden van de VBNGB ontvangen de nieuwsbrief ook per e-mail. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de acties die door het bestuur genomen zijn gedurende deze periode. Nieuwsbrief 2019-2

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

4 Reacties

 1. Ja, ik accepteer het privacybeleid.

  Antwoord
 2. Onderstaand bericht in de nieuwsbrief begrijp ik niet. Wat is het probleem? Vorig jaar naar de USA gereisd en bij onze Krankenkasse voor € 15,- pj pp (gehele jaar gedekt) verzekering afgesloten tegen medische kosten buiten de EU inclusief noodzakelijk vervoer door de lucht. Wat heeft verordening 883/2004 hiermee van doen? Of heeft het lid vergeten een verzekering af te sluiten? In NL eisen de zorkostenverzekeraars ook een aanvullende verzekering voor tripjes buiten de EU. Maar nogmaals je hoeft dit niet te doen. Je kunt altijd de gok wagen.

  Proces over wettelijke ziektekosten buiten Europa gemaakt.
  Een in Zwitserland wonend lid van de VBNGB heeft ziektekosten bij verblijf in Dubai gemaakt en wenst op basis van Verordening 883/2004 dat het woonlandorgaan (KVG) deze vergoedt. Het proces is nu in het laatste stadium (hoger beroep bij het Zwitserse Bundesgericht) gekomen. Naar verwachting doet het Bundesgericht in het najaar uitspraak. Het proces is mede van belang voor het kunnen afsluiten van reisverzekeringen door gepensioneerde verdragsgerechtigden en hun gezinsleden voor reizen buiten Europa.

  Antwoord
  • Duitse reisverzekeraars zijn wat gemakkelijker om aan in Duitsland wonende verdragsgerechtigden (ten laste van een andere pensioenstaat) tegen dezelfde voorwaarden als aan in Duitsland onder Krankenversicherung of met private zk-verzekering wonenden een werelddekking aan te bieden (vaak wordt de verzekering aan “ingezetenen van Duitsland” aangeboden).In Zwitserland blijkt dat onmogelijk.Niettemin wordt verdragsgerechtigden in Duitsland bij de keuze van een reisverzkering aangeraden goed op te letten of er geen kleine lettertjes zijn waaruit blijkt dat er voldoende voorliggende wettelijke dekking moet zijn bij het ontstaan van medische kosten buiten Europa. Dat laatste is het (voorlopige) struikelblok voor gepensioneerde verdragsgerechtigden in Zwitserland (en de meeste andere EU staten). Het proefproces is erop gericht vast te stelleen of Zwitserland (danwel de pensioenstaat Nederland) verplichtingen heeft op grond van EU recht medische kosten bij tijdelijk verblijf buiten Europa te dekken. Voor dezelfde casus loopt ene proefproces bij thans Rechtbank Den Haag.

   Antwoord
  • Mooier nog is het als de Krankenkasse zo’n (goedkope) reisverzekering kan aanbieden. De vraag blijft echter wel wat tegen die lage premie nu precies gedekt is als u medische kosten moet maken in de V.S. (die juist daar hoog kunnen oplopen). Immers, bij mijn weten heeft Duitsland geen werelddekking in de Krankenversicherung (misschien wel een sociale zekerheidsverdrag met de V.S.?).

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.