Selecteer een pagina

Vraag aan EC over verbetering grensoverschrijdende zorg in de EU

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002425/2019

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Sophia in ’t Veld (Renew)

Betreft:        EU-maatregelen op het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg

Op 4 juni 2019 heeft de Europese Rekenkamer (ERK) een speciaal verslag gepubliceerd over EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. In haar verslag concludeerde de Rekenkamer dat ondanks de toegenomen samenwerking tussen de lidstaten dankzij de grensoverschrijdende maatregelen van de EU op het gebied van gezondheidszorg, de voordelen voor de patiënten nog steeds beperkt zijn. De ERK deed daarom aanbevelingen gericht op de steun van de Commissie voor nationale contactpunten, op de toepassing van grensoverschrijdende uitwisselingen van medische gegevens en op de EU-maatregelen op het gebied van zeldzame ziekten.

 1. Is de Commissie het ermee eens dat de maatregelen van de EU voor grensoverschrijdende gezondheidszorg door de Commissie beter moeten worden beheerd om ervoor te zorgen dat de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg haar volle effect sorteert?
 2. Kan zij een uitvoerig antwoord geven op elk van de drie aanbevelingen van de ERK?
 3. Welke onmiddellijke, concrete maatregelen zal de Commissie treffen om de aanbevelingen van de Rekenkamer uit te voeren die ervoor zorgen dat de patiënten in de EU meer voordeel halen uit grensoverschrijdende gezondheidszorg?

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_NL.pdf

2 Reacties

 1. Dank voor deze informatie!
  Eerlijk gezegd wist ik niet dat de plannen zo ambitieus en op onderdelen hun tijd zo ver vooruit zijn.
  Aan de intra-europeese uitwisseling van bijvoorbeeld een electronisch patiëntendossier zitten voorlopig nog vele haken en ogen wat betreft veiligheid en privacy. Ook op nationaal nivo is dat nog lang niet opgelost!

  Antwoord
 2. NL
  E-002425/2019
  Antwoord van de heer Andriukaitis
  namens de Europese Commissie
  (23.8.2019)

  1. De Commissie heeft de opmerkingen van de Europese Rekenkamer aanvaard. Deze zullen de Commissie helpen bij haar werkzaamheden met de lidstaten om te zorgen voor een betere omzetting en de rechten van patiënten die zich in een andere lidstaat willen laten behandelen, te beschermen.

  2. De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar gedetailleerde antwoorden op de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer in het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer .

  3. De Europese Rekenkamer en de Commissie zullen een actieplan met streefdata goedkeuren om de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer uit te voeren. Onmiddellijke maatregelen zijn onder meer de publicatie van een toolbox en een handboek voor patiënten ter ondersteuning van de werkzaamheden van de nationale contactpunten .

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.