Selecteer een pagina

Arbeidsongeschikt in Nederland en belasting betalen in Spanje II

okt 19, 2019

Mededeling van het bestuur voor Nederlanders die in Spanje belasting plichtig zijn. Dit bericht is een vervolg op onze mededeling van 27 augustus 2019.

Eind september hebben wij jurisprudentie ontvangen van het Tribunal Supremo in Madrid. Dit het hoogste rechtsorgaan in Spanje en te vergelijken met de Hoge Raad in Nederland. Na een uitspraak van het Tribunal Supremo is verder beroep  niet meer mogelijk.

Het betreft hier een tweede zaak van het Tribunal Superior de Justicia in Galicia, Deze zaak is min of meer vergelijkbaar met de zaak van ons lid dat heeft gediend voor het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. In deze tweede zaak in Galicia is door de tegenpartij (belastingdienst)  wel hoger beroep aangetekend bij het Tribunal Supremo in Madrid.  De uitspraak van het Tribunal Supremo was dat de tegenpartij in het gelijk werd gesteld. Dit houdt  in dat hiermee de eerdere uitspraken van respectievelijk het Tribunal Superior de Justicia Galicië en die van de la Comunidad Valenciana weliswaar in stand blijven, doch dat nieuwe zaken beoordeeld zullen worden op basis van de uitspraak van het Tribunaal Supremo te Madrid.

Wij als VBNGB gaan, op basis van de motivatie van het Tribunaal Supremo, de mogelijkheden uitzoeken voor Nederlanders die arbeidsongeschiktheid zijn, en belasting betalen in Spanje. Wij verwachten u hierover eind november te berichten.

0 reacties