Selecteer een pagina

CAP over aftrek pensioenpremie in een beroepspensioenregeling

dec 12, 2019

 

V&A 19-010 Behandeling van door werknemers betaalde pensioenpremie aan een beroepspensioenfonds in de aangifte inkomstenbelasting

11 december 2019 14:38

Dit V&A 19-010 behandelt de vraag of de door een werknemer aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting als zogenoemd negatief loon kan worden opgenomen.

Vraag

In een aantal situaties betalen werknemers die deelnemen aan de pensioenregeling van een beroepspensioenfonds zelf de pensioenpremie aan dat fonds. Deze premie komt dan niet in mindering op het in de loonheffing betrokken loon uit de dienstbetrekking. Ook krijgen deze werknemers geen vergoeding van de werkgever voor de betaalde pensioenpremie. Kan deze door de werknemer aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen als zogenoemd negatief loon?

Antwoord

Ja. De door de werknemer zelf aan het beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie kan in de aangifte inkomstenbelasting als negatief loon in mindering komen op het inkomen uit werk en woning. Voorwaarde is wel dat de pensioenregeling waarvoor de premie is betaald, blijft binnen de grenzen die zijn opgenomen in hoofdstuk IIB en VIII van de Wet op de loonbelasting 1964 en de daarop gebaseerde regelgeving. Zie hiervoor het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2010, nr. 09/04697 (ECLI:NL:HR:2010:BM9268).

In de situatie dat de werknemer ter zake van de aan het beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie een vergoeding van de werkgever heeft ontvangen, behoort deze vergoeding tot het loon uit de dienstbetrekking. De werknemer kan de betaalde pensioenpremie vervolgens als negatief loon opnemen in de aangifte inkomstenbelasting.

De door een ondernemer voor de deelname aan een beroepspensioenregeling betaalde pensioenpremie kan met inachtneming van de regels van artikel 3.18 van de Wet IB 2001 in aftrek worden gebracht bij het bepalen van de winst uit onderneming.

Zie: https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-19-010-d-d-191211/

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.