Selecteer een pagina

Twee onderzoeken naar Nederlandse schenk- en erfbelasting aangekondigd

mrt 1, 2020

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum 27 februari 2020 Betreft Vragen VCF TK inzake ramingen erf- en schenkbelasting en onderzoeken ADR schenk- en erfbelasting

Geachte voorzitter,

In de brief van 20 september 2019 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën uw Kamer meegedeeld dat de Auditdienst Rijk (ADR) de uitvoering van toezichtprocessen van de schenk- en erfbelasting meer diepgaand zal onderzoeken. In het AO Belastingdienst van 25 september jl. heeft het lid Omtzigt in aanvulling hierop verzocht de ADR nader onderzoek te laten doen naar de erf- en schenkbelasting, inclusief een assurancerapport. Tijdens het AO is door de heer Omtzigt specifiek gevraagd om inzichtelijk te maken wat het verschil verklaart tussen de nadere uitwerking van de raming en een tijdspad voor de belastingopbrengsten.

De ADR zal volgtijdelijk twee onderzoeken uitvoeren:

– Onderzoek A: ontwikkeling raming en realisatie van schenk- en erfbelasting. Dit betreft een onderzoek met een rapport van bevindingen naar de ontwikkeling in raming en realisatie van Erfbelasting over de periode 2016 tot en met 2018. Mocht daar aanleiding toe zijn dan kan de onderzoeksperiode uitgebreid worden.

– Onderzoek B: Naleving procedures bij de schenk- en erfbelasting. Dit betreft een onderzoek met een rapport van bevindingen naar de naleving van de voorgeschreven procedures voor de aanslagregeling en het afhandelen van bezwaren in de periode 2017 en 2018. In het rapport van bevindingen kan de ADR, daar waar mogelijk handelingsperspectief geven. De resultaten uit onderzoek A zal richting geven aan het uit te voeren onderzoek B.

Wij streven ernaar voor het zomerreces de resultaten van het onderzoek A met uw Kamer te delen. Gezien de complexiteit kan het zijn dat er meer tijd nodig is. Daarover wordt u in dat geval tezijnertijd geïnformeerd.

De vaste commissie voor Financiën heeft tijdens de procedurevergadering van 5 december tevens aangegeven dat een viertal vragen openstaan:   – Hoe komt het dat de raming en de realisatie van elkaar afwijken? – Hoeveel aanslagen zijn er opgelegd? – Hoeveel geen-aangifte-brieven zijn er verstuurd? – Hoe matchen de geen-aangifte-brieven met de aangiften die gedaan zijn?

Deze vragen worden meegenomen in de beantwoording van onderzoek A.

Hoogachtend,

de minister van Financiën, W.B. Hoekstra

en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,  J.A. Vijlbrief

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.