Selecteer een pagina

Autorijden van Nederlandse 75 plussers in het buitenland

mrt 20, 2020

Datum 19 maart 2020 Betreft Reactie op aangenomen motie 3 maart 2020 inzake 75plussers en rijden in het buitenland (motie 29 398, nr. 798)

Geachte voorzitter,

Tijdens de stemmingen van 3 maart jl. is de motie 29 398, nr. 798 inzake 75plussers en rijden in het buitenland aangenomen. In mijn brief van 3 maart jl. heb ik hiervoor de appreciatie gestuurd. Op verzoek van uw Kamer geef ik hierbij aan hoe deze motie door het CBR uitgevoerd gaat worden.

Deze aangenomen motie verzoekt de regering met het CBR te regelen dat voor een specifieke groep 75-plussers een passende oplossing wordt gevonden om zo spoedig mogelijk in het buitenland te kunnen rijden, en de Kamer voor 1 april 2020 te informeren hoe dit is vormgegeven. Met specifieke groep wordt bedoeld een groep 75-plussers die over de grens wil rijden, in verband met bijvoorbeeld familiebezoek, mantelzorg of vakantie.

Het CBR zal vanaf heden binnen dit laatste criterium zo ruimhartig mogelijk omgaan met 75-plussers die voor familiebezoek naar het buitenland willen. Dat heeft wel tot gevolg – zoals ik ook al aangaf in mijn brief aan uw Kamer van 3 maart jl.1 – dat het CBR voor iedere 500 75-plussers die per week extra worden teruggezet een additionele vertraging van tenminste 1 tot 2 weken zal oplopen. De afgegeven prognose van het CBR van september 2019 komt in dat geval nog verder onder druk te staan. Dit betekent vertraging op het terugbrengen van het aantal verlopen rijbewijzen naar genormaliseerd niveau (circa 5.000) en het terugbrengen van de reactietermijn en totale doorlooptijden. Aan de hand van de CBR maandrapportages zal daarom gemonitord worden hoe de ruimere interpretatie van schrijnende gevallen zich ontwikkeld.

Overigens geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment voor alle landen vanwege het coronavirus (Covid-19) een (gedeeltelijk) negatief reisadvies. Code oranje is van toepassing. Dit betekent dat mensen geadviseerd wordt om niet meer naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is. Vakantiereizen naar het buitenland worden afgeraden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/19/reactie-op-aangenomen-motie-3-maart-2020-inzake-75-plussers-en-rijden-in-het-buitenland-motie-29-398-nr-798

2 Reacties

 1. Geachte Minister,
  Gedupeerden dienen een schadevergoeding te ontvangen van minimaal 1.000 €uro.
  Asielzoekers krijgen ook een “schadevergoeding” als ze te lang moeten wachten op de afhandeling van hun asielaavraag. Ruim 70 Mln Euro is daarvoor reeds uitbetaald.
  Dit steekt schril af tegen de 0,0 € zo ver voor oudere nederlanders vanaf 75 jaar.
  Er wordt dus met 2 maten gemeten en vormt een blatante vorm van rechtsongelijkheid.

  De rechtsongelijkheid kunt u rechtzetten door dezelfde regeling voor migranten ook toe te laten passen voor de rijbewijzen van nederlanders door dezelfde nederlandse overheid.
  Wellicht is een motie te dienaangaande te overwegen.
  Dan wel een generaal pardon toe te passen met een doorlooptijd van tenminste 2 jaar na het bereiken van de 75 ste verjaardag van de gedupeerde voor zowel verkeersdeelname in Nederland als in het buitenland bij ontstentenis van het vereiste document door de vertragingen bij de desbetreffende instantie (i.c. CBR).
  Het generaal pardon dient tevens ter voorkoming van verzekeringsproblemen voor de reeds gedupeerden.
  Indien de verzekeraars dit niet willen toestaan, dient de overheid de lopende verzekering over te nemen tot en met de datum van verstrekking van het rijbewijs van de gedupeerde.
  Met vriendelijke groet uit Frankrijk,
  Hans Carstens

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.