Selecteer een pagina

EC en waardeoverdracht pensioenen naar het buitenland

apr 1, 2020

Nederland negeert advies Europese Commissie buitenlandse pensioenoverdracht

10 maart 2020

door:

Pim Mertens in Law

 

Afgelopen november heeft de Europese Commissie (EC) Nederland een advies gestuurd waarin staat dat Nederland haar belastingregels moet aanpassen. De huidige regels belemmeren namelijk dat pensioen dat in Nederland is opgebouwd kan worden meegenomen als je naar het buitenland verhuist. De zogenoemde grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen legt de discussie bloot tussen Europese vrijheden en fiscale autonomie. Het kabinet wijst namelijk de Europese inmenging in belastingen en pensioenen af, terwijl het hierdoor de vrijheid van verkeer in de EU moeilijker maakt. Daardoor loopt het kabinet nu het risico dat de EC een zaak aanspant bij het Europese Hof van Justitie. Hoe het zo ver gekomen is lees je in deze blog.

Lees verder op:

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/blog/2020/03/item-mertens-nederland-negeert-advies-europese-commissie-buitenlandse-pensioenoverdracht

9 Reacties

 1. Touwtrekken tussen Europese vrijheden en fiscale autonomie

  Fiscaliteit is een nationale competentie. Dat betekent dat lidstaten van de EU autonoom zijn op het gebied van de fiscale wetgeving. Dus deze wetgeving kan niet zomaar worden geharmoniseerd of gereguleerd op EU-niveau. Tegelijkertijd blijven de Europese vrijheden uiteraard gelden en dienen deze te worden gewaarborgd: het vrije verkeer van burgers en werknemers, de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal.

  Nederland is echter terughoudend ten aanzien van zowel pensioen- als fiscaal beleid als het gaat over vrij verkeer over de grenzen heen. Nederland wil namelijk geen belastinginkomsten mislopen doordat pensioenen in een ander land worden uitgekeerd.

  Dit is een interessant verhaal. Ik zou denken dat de hele opgetuigde KBB-regeling zich ook in dat spanningsveld tussen fiscale autonomie (van NL) en de Europese vrijheden bevindt. Ik heb ook uit dat dossier een beetje het idee gekregen dat NL het niet zo nauw neemt met die (algemene) Europese vrijheden. Een blijvend punt van aandacht – zeker ook voor de VBNGB.

  Antwoord
 2. ik ondersteun de actie van de EC m.b.t. haar stelling dat Nederland haar belastingregels moet aanpassen, en zich moet aansluiten bij de algemene situatie van belasting in het woonland!

  Antwoord
 3. Goedemiddag,

  Het is me duidelijk dat fiscaal recht voor mij ingewikkeld is.
  Gelukkig zijn er fiscaal specialisten!
  Een vraag: mijn echtgenoot en ik wonen in Spanje. Echtgenoot vanaf 2013 en ik vanaf 2016. Ik later omdat ik fractievoorzitter was in Heerhugowaard tot 2016.
  Wij betalen belasting in Spanje over ons pensioen, UWV uitkering en AOW.
  We zijn van plan om in januari 2021 weer in Nederland te gaan wonen.
  Kan de Nederlandse belastingdienst ons een naheffing opleggen?
  Het pensioen loopt via het PGGM.
  Heel graag uw antwoord en vast dank!

  Vriendelijke groet
  Teresa

  Antwoord
 4. Met op de achtergrond de dreiging van een ver-europa-risering van de pensioenen.
  Ofwel, het inpikken van prive-pensioenfondsen door de staten (lees Frankrijk en Italie) via een EU-gedreven dan wel nationalisering van pensioenen.
  Ofwel, beslaglegging, c.q. inbeslagname c.q. overdracht van gecreeerde pensioenrechten, door landen die zelf een algemeen staatsbeheerd pensioenstelsel hebben of proberen te installeren.

  De onrust in Frankrijk is voor een groot deel te danken aan de MACRON drijfveer om alle speciale/prive-pensioenen af te schaffen en te vervangen door een staatspensioenstelsel met punten die recht geven op een staatspensioen.
  Veel (toekomstige) gepensioneerden zien hun pensioen daarmee afkalven tot een veel lager niveau = opstand.

  Wanneer Frankrijk ineens mijn prive-pensioen uit NL zou inpikken ben ik de klos.
  Ergo : geen EU-pensioen-regeling bevorderen.
  En zeker geen SUPRA-nationale overdracht van de pensioengelden.
  Dan lacht Italie zich rot en voorziet zichzelf op kosten van Nederland van een hele boel geld dat in NL is ingelegd/belegd en door de werknemers en werkgevers.
  Dat wordt door hen met argusogen wordt bekeken als potentieel voor inbeslagname en of nationalisering.

  Dat valt buiten de belastingheffingregels discussie, zeker, maar heeft er direct wel mee te maken.

  Weet dat bij emigratie vanuit NL, de NL fiscus (slinks) een heffing van 20 % placht op te leggen over bezittingen als aandelen e.d., gebaseerd op het woordje “metterwoon” in de verklaring dat je emigreert en in een ander land fiscaal inwoner wordt.
  Ofwel hetzelfde “pik-in” karakter als datgene dat Macron nu etaleert.

  Wees dus gewaarschuwd voor wat er mogelijk komen gaat via “EU-wetgeving” en verordeningen te dienaangaande.

  Antwoord
 5. Het gaat om deze inbreukprocedure : 2009402 van 19/07/2018, met MEMO/18/4486
  Taxation: Commission requests that THE NETHERLANDS stop taxing transfers of pension capital by mobile workers
  The Commission decided today to send a reasoned opinion to the Netherlands for taxing transfers of pension capital by mobile workers to the thirteen EU Member States which allow pension out-payments by pension funds in other forms than annuities. Under EU law, mobile workers are free to take up jobs in Member States that allow full or partial lump sum out-payments of pensions. The Dutch legislation is a restriction of the freedom of movement of workers (Article 45 TFEU), the freedom to provide services (Article 56 TFEU) and the free movement of capital (Article 63 TFEU). If the Netherlands does not act within two months, the Commission may decide to bring the case before the Court of Justice of the EU.

  Antwoord
 6. Ik betaal nu Ink.belasting in FRA over mijn bedrijfspensioen en de AOW uit Nederland. Correct, en houden zo !
  Ook al wil NL dat weer veranderen naar betaling I.B. in NL i.p.v. FRA via de belastingverdragen.Zoals gezegd : Quote “Een land verandert alleen de wet als dat geld oplevert”.
  En dat wil NL maar al te graag.

  Waar het in mijn eerdere opmerking als 2-de punt overging was dat NL over SPAARGELD in de vorm van (bedrijfs-)aandelen een 20 % heffing wilde leggen over de bruto waarde van de gespaarde bedrijfsaandelen aandelen.
  De NL-fiscus wist al dat die al eens belast waren met 61% Ink-belasting over de 15% “korting” bij aanschaf via een bedrijfsspaarregeling voor die aandelen = 9% IB.
  Ergo, daarover bleef netto 6% winst van over en 85 +9 =94 % had ik al zelf betaald. En toch weer 20 % over de bruto waarde opeisen (lump sum) ? Niet dus !
  Reactie na advies consulent :
  Ik heb al die bedrijfsaandelen een week voor vertrek allemaal verkocht met een klein verliesje en het geld netto legaal overgemaakt naar een betaalrekening in Frankrijk t.b.v. de verhuiskosten.

  Maar dit soort “linke aftroggel spelletjes” staat NL bol van, al dan niet belemmerend voor de bewegingsvrijheid van burgers binnen de EU, werkend of niet, doet eigenlijk niet ter zake. (Freedom of movement of workers and capital, art. 56 & 63 TFEU).
  De EU-brief aan NL is dus volkomen terecht als het gaat over die pensioenuitkeringen en eventuele lump-sums.

  Antwoord
 7. Fiscale Europeesrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend pensioenverkeer
  Een onderzoek naar Nederlandse fiscale wet- en regelgeving betreffende werknemers en
  pensioenuitvoerders
  Erik Schouten

  Daaruit:

  15.3.3 P ermanent uitgaande werknemer1158
  Bij dit scenario emigreert een belastingplichtige permanent naar een andere lidstaat.
  Voor wat betreft zijn pensioen kan hij ofwel besluiten om het opgebouwde pensioen
  in Nederland te laten staan ofwel ervoor kiezen om de opgebouwde waarde over
  te dragen naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. In zijn besluit van 9 oktober
  geeft de staatssecretaris de fiscale voorwaarden waaraan voldaan moet
  worden om waardeoverdracht van pensioenkapitaal te laten plaatsvinden naar een
  buitenlandse fiscaal niet-erkende pensioenuitvoerder. Ik kom tot de conclusie dat
  drie van deze voorwaarden een niet-gerechtvaardigde belemmering vormen voor
  het vrij verkeer van werknemers. Dat zijn:
  1. De substantiële dienstbetrekking;
  2. Het overleggen van de buitenlandse pensioenregeling;
  3. Pensioenuitkeringen zijn belast in een andere lidstaat.
  De voorwaarde dat het afkoopverbod in de buitenlandse pensioenregeling niet ruimer
  mag zijn dan hetgeen op grond van de PW is toegestaan, komt niet in strijd met
  het vrij verkeer van werknemers. Maar het is aannemelijk dat deze eis materieel
  grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

  15.3.3.1 S ubstantiële dienstbetrekking
  De werknemer moet aannemelijk maken dat hij in het andere land een substantiële
  dienstbetrekking aanvaardt. Een dienstbetrekking is in ieder geval substantieel als
  deze is aangegaan voor een termijn van ten minste vijf jaar1161. Deze eis geldt niet
  bij een binnenlandse waardeoverdracht. De eis die de fiscus stelt aan een waardeoverdracht
  naar een andere lidstaat maakt het voor werknemers die een dienstbetrekking
  vinden in een andere lidstaat moeilijker om hun pensioenkapitaal over te
  dragen. Omdat er geen overtuigende reden is om deze eis te stellen, adviseer ik om
  de voorwaarde van het aanvaarden van een substantiële dienstbetrekking te wijzigen
  naar het vereiste van een dienstbetrekking zonder dat hier een tijdskwalificatie
  aan vast zit. Er kan een beroep worden gedaan op de Inlichtingenrichtlijn1162 en de
  werknemer kan gevraagd worden om inlichtingen en bewijzen te verstrekken die
  de Belastingdienst nodig acht.
  15.3.3.2 A fkoopverbod in buitenlandse regeling
  Het doel van het afkoopverbod is om zeker te stellen dat het pensioenkapitaal, dat
  in Nederland met fiscale facilitering is opgebouwd, in het buitenland niet afgekocht
  kan worden. Deze voorwaarde is formeel niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers omdat een binnenlandse waardeoverdracht ook aan deze voorwaarde
  moet voldoen. Daarnaast vormt de verschillende behandeling van pensioenen door
  lidstaten, en dan met name met betrekking tot het afkoopverbod, een dispariteit
  en is dus geen verboden belemmering van het vrije verkeer.1164 Het is echter aannemelijk
  dat deze eis materieel grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.
  De voorwaarde is naar mijn mening te strikt geformuleerd.
  15.3.3.3 O verleggen buitenlandse pensioenregeling1165
  De werknemer moet aannemelijk maken dat de nieuwe pensioenregeling een in het
  desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is en moet een exemplaar van de
  nieuwe pensioenregeling overleggen. Ik kom tot de conclusie dat de voorwaarde dat
  de werknemer aannemelijk moet maken dat de nieuwe pensioenregeling gebruikelijk
  is, een doel van algemeen belang nastreeft en geschikt is om de verwezenlijking
  daarvan te waarborgen. De eis om een exemplaar van de nieuwe pensioenregeling
  te overleggen gaat echter verder dan noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken
  en vormt daarmee een inbreuk op het vrij verkeer van werknemers.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.