Selecteer een pagina

Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.

apr 21, 2020

Vragen van de leden Sneller en Sjoerdsma (beiden D66 en ingezonden 20 april 2020) aan de minister van Financiën over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.

De heren Sneller en Sjoerdsma stellen 18 vragen aan de W.B. Hoekstra, minister van Financiën, over het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.

Ze gaan onder andere in op de vraag of de minister kan aangeven of hij op de hoogte is van het “lozen” van genoemde bankrekeningen.
Of de minister kan aangeven hoeveel mensen met een Nederlandse nationaliteit buiten Nederland wonen en hoe dit is verdeeld.
Verder gaan ze in op het feit dat om te kunnen meedoen in de maatschappij iedere volwassene een eigen betaalrekening nodig heeft en de minister o.a. onderzoek wilt doen of De Nederlandse bank hier ook aan mee kan doen.
Graag willen de vragenstellers weten welk standpunt de minister van Financiën hierin heeft.

Klik hier om naar dit artikel te gaan

8 Reacties

 1. Ik heb al eeder mijn nwe euro rekening moeten openen in de filippijnen omdat ik als Nederlander geen ingezetene meer ben. Mijn Nederlandse vriend die al jaren hier woont heeft reeds 10 jaar een ING rekening kan nu ineens niet meer pinnen.

  Antwoord
 2. Zomaar eenzijdig opheffen is natuurlijk van de gekke. Onfatsoenlijk en zeer klantonvriendelijk. Vreemd dat de Banken hier kennelijk niet te ver over de grens wil kijken en dat nog wel Nederlandse staatsburgers betreffende. Een veel ruimere kijk is er wel als het gaat over de salarissen en de bonussen van de (te)vele directeuren, dan lijkt het zicht wel alleen maar op het buitenland gericht.
  Hoe weet ik zo ook niet ,maar we moeten met z’n allen er voor waken dat de banken teveel macht krijgen over onze centen. Het zijn nog steeds voor het overgrote deel onze centen waarmee verrijking plaatsvind!

  Antwoord
 3. ….Indien dit zo door gaat dan moeten we ook weer het thema belasting openen….. waarom belasting betalen in Ned. wanneer ons alles (voorzieningen, etc.) wordt ontnomen/ of we daar zelfs geheel geen gebruik van kunnen/mogen maken….!. Ned. kan v. w. b. Nederlanders in het buitenland niet van twee walletjes eten….. dit loopt inmiddels de spuigaten uit!

  Antwoord
  • Dit onderwerp heeft wel met belastingen te maken (maatregelen tegen witwassen), maar niet in deze zin. Binnen een land kun je zeggen dat een belastingbetaler in de regel gebruik kan maken van de voorzieningen die met overheidsgeld zijn betaald, maar dat geldt internationaal niet, daar ontbreekt die binding.
   Met veel landen heeft Nederland een belastingverdrag, waarin bilateraal is afgesproken welk land belasting mag heffen over welke inkomsten. Bij de onderhandelingen over zo’n verdrag wil Nederland graag het heffingsrecht over bepaalde soorten inkomen. Voorbeeld hiervan zijn pensioenen waarvan de opbouw in Nederland fiscaal bevoordeeld is geweest (geen belasting over werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie). Of het andere land daarmee akkoord gaat hangt natuurlijk af wat daar tegenover staat. Als gevolg van dit soort onderhandelingen komt het inderdaad voor dat emigranten wel belasting betalen in Nederland en niet in het woonland, terwijl juist daar van de voorzieningen gebruik wordt gemaakt. Het woonland heeft daar in dat geval mee ingestemd. In ieder geval is er geen directe link tussen het betalen van belasting en gebruik maken van de daarmee betaalde voorzieningen.

   Antwoord
 4. Dit is natuurlijk van-de-zotte.
  Even een niveau hoger denken :
  Doen die banken zelf geen internationale betalingen via hun “dochters” ter plekke ?
  Jawel en om heel goede redenen : het omzeilen van de noodzaak tot het aankopen van buitenlandse valuta voor internationale betalingen voor elke betaling weer opnieuw.
  Dat scheelt ze miljoenen, zo niet miljarden per jaar.
  Of zegt de DNB straks tegen diezelfde banken dat ze die buitenlandse dochters moeten opdoeken ? NEE dus !
  Wel dan op het burger-bankaccount niveau ?
  Zou iemand zijn NL-AOW betalingen niet meer mogen ontvangen op een NL rekening ?
  Straks kan ik mijn nederlandse krant niet meer betalen van mijn nederlandse bankrekening, zoals vereist door die krant.
  Of niets meer kopen via internet van een nederlands bedrijf als Bol dot com ?
  Dat is dan zeer nadelig voor de NL economie.
  En trouwens : Je betaalt wel degelijk voor het aanhouden van een NL-bankaccount via de maandelijkse kosten die automatisch worden geind door diezelfde banken.
  Dus het geforceerd afsluiten van een NL bankaccount slaat he-le-maal-nergens-op.
  Gewoon gedram van een neuzelaar op halve centen niveau.

  Antwoord
 5. Op mijn 18-de opende ik een Postbank rekening want ik ging studeren in Nijmegen. Rekening nummer 1843315. Ik ken het nummer nog steeds uit mijn hoofd want ik was eraan gehecht.
  Ruim 40 jaar later had nog steeds diezelfde rekening toen ik al lang in Nieuw Zeeland zat. Plotseling kregen we een bericht van de Postbank. Ze moesten een identificatie hebben want dat had de regering besloten om het wiswassen tegen te gaan. Er stond toen een paar tientjes op mijn regening. Ik kon me identificeren tegen een bedrag van circa $80 op de ambassade. Ik dacht : wat voor krankinnige idioot heeft dit bedacht. Dit kun je toch niet verzinnnen? Denken die gekken daar in het parlement nou echt dat ik van de paar tientjes mijn geld zit wit te wassen ? Ik werd woest van dit onrecht en besloot om de rekening op te heffen. Bedankt Nederlandse regering. Jullie laten echt goed merken hoeveel je om je eigen burgers geeft. Het enige dat nog ontbreekt is een naamswisseling: Nederlandse Democratische Republiek. Dat geeft beter weer hoe dat land met zijn eigen burgers omgaat.

  Antwoord
 6. Ik heb uiteindelijk ook mijn 40 jaar oude postbank rekening bij de ING opgezegd omdat het me steeds moeilijker gemaakt werd om de rekening aan te houden vanuit New Zealand. Zo moest ik $80 betalen op de ambassade in Wellington om aan te tonen dat die rekening wel echt van mij was. En dat voor de paar tientjes die er nog voor familie in Nederland opstonden. Ze maken je murw in Nederland met alsmaar meer regeltjes. Inmiddels ben ik de gelukkige eigenaar van een EUD, AU en NZD account bij Wise.com. Heb een debit card waarmee ik over de hele wereld kan betalen en het kost me geen cent om geld over te maken. Overigens voeren de banken de regels uit die de dames in heren in de tweede kamer uit hun duim zitten te zuigen. Al die bank regeltjes zijn vanwege de “Strijd Tegen Het Wiswassen”. Intussen rollen de gifvaten door de Nederlandse dorpskernen vanwege criminelen die lachen om de bespottelijke bankregeltjes. Die zitten inmiddels tot aan de oren in de Bitcoins en kopen voor een ton een paspoort in Vanuatu waarmee ze in de hele EU terecht kunnen. De enigen die ze hebben met al die krankzinnige regeltjes zijn de goede betrouwbare burgers en de criminelen lachen zich kapot.

  Antwoord
 7. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003259_EN.html

  Parlementaire vraag – E-003259/2022
  Europees parlement

  Verbetering van de overdraagbaarheid van bankrekeningen in de EU
  3.10.2022
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003259/2022
  aan de Commissie
  Reglement 138
  Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI)
  De Single European Payments Area (SEPA) omvat alle 27 leden van de EU en negen andere Europese landen, en Richtlijn (EU) 2015/2366 (PSD2) stelt dat het “de oprichting van EU-brede betalingsfabrieken” heeft vergemakkelijkt en ‘incassofabrieken’, waardoor het betalingsverkeer van dezelfde groep gecentraliseerd kan worden.’
  De PSD2 stelt ook dat “er een reële vraag is naar specifieke in euro’s luidende incassoproducten binnen SEPA” [1] , maar er zijn enkele inefficiënties, namelijk dat consumenten een bankrekening moeten aanhouden en/of openen met een verblijfsvergunning, of ze ‘kunnen geen geld over nationale lijnen overboeken vanwege discriminatie van buitenlandse IBAN-codes. Dit heeft de concurrentie en innovatie in grensoverschrijdende betalingen verlamd’ [2] .
  • 1.Zal de Commissie Richtlijn 2014/92/EU, Richtlijn 2015/2366 en het relevante wetgevingskader wijzigen zodat mensen in elke EU-lidstaat een bankrekening kunnen openen, ook als ze daar niet wonen?
  • 2.Overweegt de Commissie vrijwillige, aanvullende en complementaire overdraagbaarheid van rekeningnummers in de hele EU [3] om de SEPA verder te integreren, de concurrentie op de markt voor betaalrekeningen te vergroten en de mobiliteit van consumenten over de grenzen heen binnen de EU te vergroten [4] ?
  • [1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0092
  • [2] https://www.ft.com/content/bc3e6afb-5cea-4898-a573-0fb784c22a1d
  • [3] Niet-papieren introductie van overdraagbaarheid van rekeningnummers in de hele EU
  • [4] https://www.maastrichtuniversity.nl/blog/2013/03/single-euro-payments-area-no-free-movement-bank-accounts
  Antwoord van mevrouw McGuinness namens de Europese Commissie
  28.11.2022
  Schriftelijke vraag
  Artikel 16 van de richtlijn betaalrekeningen (PAD) [1] voorziet in een recht op toegang tot een betaalrekening met basisfuncties voor alle consumenten die legaal in de EU verblijven.
  Een consument kan in principe een betaalrekening met basisfuncties openen in een andere EU-lidstaat dan die waar hij woonachtig is. De lidstaten kunnen echter eisen dat consumenten die op hun grondgebied een betaalrekening met basisfuncties willen openen, oprechte interesse tonen om dit te doen. [2]
  Bovendien zorgt artikel 15 van de PAD ervoor dat kredietinstellingen consumenten die legaal in de EU verblijven niet discrimineren op grond van hun nationaliteit, verblijfplaats of enige andere grond waarnaar wordt verwezen in artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie , wanneer die consumenten een betaalrekening aanvragen of er toegang toe krijgen binnen de Unie.
  Wat de overdraagbaarheid van rekeningnummers betreft, heeft de Commissie een externe studie laten uitvoeren ter ondersteuning van de beoordeling van mogelijke verdere maatregelen om grensoverschrijdend overstappen te vergemakkelijken.
  In het onderzoek is onder meer gekeken naar de haalbaarheid van het ontwikkelen en implementeren van een EU-brede portabiliteit van betaalrekeningnummers.
  De resultaten van dit onderzoek [3] laten duidelijk zien dat, op basis van de geschatte overstappercentages, de kosten van het implementeren van accountportabiliteit ruimschoots opwegen tegen de verwachte voordelen.
  • [1] Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van vergoedingen voor betaalrekeningen, het overstappen naar een andere betaalrekening en toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties
  • [2] PAD voorziet ook in bepaalde afwijkingen van dit recht, met name met het oog op de bestrijding van witwassen en in gevallen waarin consumenten al een betaalrekening hebben in de desbetreffende lidstaat.
  • [3] Studie over hulpmiddelen die zijn ontworpen om het overstappen en het grensoverschrijdend openen van betaalrekeningen op de EU-betaalrekeningenmarkt te vergemakkelijken https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70d1fcb7-f338-11eb-aeb9-01aa75ed71a1/taal-en

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.