Selecteer een pagina

Nieuw belastingverdrag met Kosovo

jul 31, 2020

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/30/nederland-sluit-belastingverdrag-met-kosovo

Nederland heeft met Kosovo een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat burgers of bedrijven dubbel belasting betalen of dat juist belastingheffing wordt ontweken.

3 Reacties

 1. Minister Knapen van Buitenlandse Zaken heeft het belastingverdrag met Kosovo ter stilzwijgende goedkeuring naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer gestuurd. Het verdrag is 29 juli 2020 tot stand gekomen en opgenomen in Trb. 2020, 77 en Trb. 2020, 118.
  Tot uiterlijk 7 november 2021 kunnen de Kamerleden de wens te kennen geven dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen.

  Antwoord
 2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingverdragen/documenten/kamerstukken/2021/10/08/kamerbrief-inzake-verdrag-vermijden-dubbele-belasting-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-kosovo

  II.17. Pensioen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen (artikel 17 van het Verdrag)
  Artikel 17 van het Verdrag ziet op het heffingsrecht over pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen. In lijn met onderdeel 2.11.1 van de NFV 2011, en in afwijking van het OESO-modelverdrag, is voor deze inkomsten het primaire heffingsrecht niet toegewezen aan de verdragsluitende staat waarvan de genieter ervan inwoner is, maar aan de andere verdragsluitende staat (de bronstaat).
  Het eerste lid bepaalt dat pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten mogen worden belast in de bronstaat.
  Op grond van het tweede lid geldt hetzelfde voor pensioenen en andere uitkeringen die zijn betaald krachtens de bepalingen van de socialezekerheidswetgeving van een verdragsluitende staat.
  Het derde lid regelt welke van de twee verdragsluitende staten kan worden aangemerkt als de bronstaat van een pensioen, andere soortgelijke beloning of van een lijfrente. De bronstaat is de verdragsluitende staat waar de opbouw van het desbetreffende pensioen, andere soortgelijke beloning of lijfrente in aanmerking is gekomen voor fiscale faciliteiten, dat wil zeggen een aftrek
  voor pensioen- of lijfrentepremies of een vrijstelling voor pensioenaanspraken.
  Het vierde lid bevat de definitie van de uitdrukking ‘lijfrente’, namelijk: een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, die tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat.
  Het vijfde lid bevestigt dat ook afkoopsommen van pensioenen, andere soortgelijke beloningen en lijfrenten ook volgens de bepalingen van dit artikel mogen worden belast in de bronstaat.

  Antwoord
 3. Verslag van een schriftelijk overleg over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting; Pristina, 29 juli 2020 (Kamerstuk 35938-1)
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z17555&did=2021D40469

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.