Selecteer een pagina

Inbreukprocedure EC tegen V.K. inzake ziektekostenverzekering

5.  Justitie

(meer informatie: Christian Wigand – tel. +32 229-62253; Katarzyna Kolanko – tel. +32 229-63444)

Aanmaningsbrieven Dit document is op 30 oktober 2020 om 15.30 uur bijgewerkt

Rechten van burgers: Commissie dringt bij VERENIGD KONINKRIJK aan op volledige ziektekostenverzekering voor EU-burgers

De Commissie heeft vandaag besloten het Verenigd Koninkrijk een aanvullende aanmaningsbrief te sturen wegens de niet-omzetting van de richtlijn inzake vrij verkeer (2004/38/EG) wat betreft de verplichting voor economisch inactieve EU-burgers om over een volledige ziektekostenverzekering te beschikken wanneer zij zich op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk bevinden. Op grond van de richtlijn inzake vrij verkeer moeten EU-burgers die zich in een ander EU-land vestigen maar daar niet werken, over voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering beschikken. In het Verenigd Koninkrijk worden EU-burgers die bij het Britse openbare zorgstelsel (NHS) zijn aangesloten en recht hebben op medische behandeling door de NHS, echter niet geacht over een toereikende ziektekostenverzekering te beschikken. De Commissie is van mening dat de desbetreffende regels van het VK in strijd zijn met het EU-recht. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu twee maanden de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de door de Commissie in de aanvullende aanmaningsbrief vastgestelde tekortkomingen aan te pakken. Neemt het Verenigd Koninkrijk geen passende maatregelen, dan kan de Commissie overgaan tot de volgende fase van de inbreukprocedure door een aanvullend met redenen omkleed advies te sturen. Het EU-recht inzake vrij verkeer van personen blijft tijdens de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk alsof het nog een EU-lidstaat was. Bovendien zijn de rechten van EU-burgers die in het VK wonen na het einde van de overgangsperiode, zoals vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord, gebaseerd op de rechten die zij momenteel op grond van de EU-regels in het Verenigd Koninkrijk genieten. De tekortkomingen van het Verenigd Koninkrijk bij de uitvoering en omzetting van de EU-wetgeving inzake vrij verkeer zouden dus ook gevolgen kunnen hebben voor de toepassing van de rechten van de burgers uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord na het einde van de overgangsperiode.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/inf_20_1687

4 Reacties

 1. Het is prettig dat er zoveel over dit onderwerp wordt gesproken betreffende het VK. Het zou ook prettig geweest zijn dat Nederlandse mensen die naar Spanje kwamen en geen S1 formulier van het CAK ontvingen en bij de Sociale Seguridad tehoren kregen dat ze niet verzekerd waren en nu na bijna 2 jaar tehoren krijgen dat je toch medische hulp wordt geboden vind ik een aanfluiting van de werkwijze van het CAK.

  Antwoord
  • Het zijn niet goed vergelijkbare zaken. Wat het V.K. betreft is de rechtsvraag: mag het V.K. het inschrijven in NHS weigeren als basis voor de voorwaarde dat men voldoende ziektekostenverzekering heeft teneinde ook na 5 jaren het recht te houden om in het V.K. te blijven wonen? Het antwoord van de EC daarop is: dat mag niet.

   Bij de zaak Spanje is de rechtsvraag: heeft men recht op verstrekkingen naar art. 24 of 25 Vo883/2004, dus recht op het woonlandpakket , indien men in Spanje woont, niet ingeschreven is met een S1 bij het woonlandorgaan, maar wel aan de voorwaarden voldoet. Het antwoord daarop is: ja, en tevens is men dan bijdrageplichtig aan de pensioenstaat als die er een wettelijke regeling voor heeft. Dit probleem speelt niet slechts bij het woonland Spanje, maar in veel andere EU landen.

   Antwoord
 2. Interessant deze case.

  Dus de VK stelt dat wanneer een EU burger ingeschreven staat bij de NHS, maar deze niet meer (?) economisch actief is, dat deze EU burger dan niet over toereikende ziektekostenverzekering beschikt. (De VK liet dit overigens pas blijken toen EU burgers de Britse nationaliteit aanvroegen. Dat kon hierdoor niet)

  De EU zegt dat de eigen middelen en ziektekostenverzekering een verplichting is binnen het vrij verkeer van mensen in de EU. Zij dwingt de VK om deze tekortkomingen aan te passen.

  • Zegt de EU dat de VK deze EU burgers het land uit moet sturen…? Ik denk nu b.v. aan vele getrouwde vrouwen waarvan alleen de man werkt.
  • Of wil de EU dat de VK erkent dat de deelname aan de NHS volstaat als zijnde “toereikende ziektekosten verzekering” ?

  Antwoord
  • Het laatste stelt de EU. Er waren signalen dat het VK wel elke ingezetene/EU-burger toelaat tot de NHS, maar tegelijkertijd stelde dat dit niet voldoende ziektekostenverzekering oplevert om verblijfsrecht in het VK te verkrijgen na verloop van tijd. Daarmee verplichtte het VK in feite tot (volledige) particuliere verzekering van de inkomende EU burger om op den duur permanent verblijfsrecht in het VK te verkrijgen.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.