Selecteer een pagina

Nieuwsbrief 2020-4

jan 11, 2021

De vierde nieuwsbrief van 2020 betreffende het vierde kwartaal 2020 is beschikbaar. Leden van de VBNGB ontvangen de nieuwsbrief ook per e-mail. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de acties die door het bestuur genomen zijn gedurende deze periode. Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief 2020-4 te lezen. Nieuwsbrief 2020-4

Deze pagina is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden van de VBNGB

Een deel van deze website is afgesloten en alleen toegankelijk voor leden. Het bij elkaar brengen van relevante informatie kost inspanningen en geld. Zo ook deze website en het onderhouden er van. Een deel van de website houden wij vrij toegankelijk. Hier leest u wat vrij is en wat niet, en waarom.
Als u al lid bent kunt u hieronder inloggen. Bent u nog geen lid? Dan nodigen wij u uit om lid te worden, door het aanmeldformulier in te vullen.

4 Reacties

 1. In de Nieuwsbrief 2020-4 las ik het artikel “voortgang KBB rechtzaken” en denk
  dat de situatie ook op mijn vrouw van toepassing is. Zij ontvangt naast haar AOW ook een pensioen van het ABP. Het ABP-pensioen is en wordt belast in Nederland. Haar AOW is echter, om belast te worden in Spanje (IRPF), te gering.
  Zij zou dan volgens de door u aangehaalde gerechtelijke uitspraak ook dienen te worden aangemerkt als KBB-er.
  Wat staat ons nu te doen? Een bezwaarschrift indienen of het hoger beroep afwachten ?

  Antwoord
  • Een bezwaarschrift indienen is mogelijk als dit binnen de termijn van 6 weken valt na datum van de (definitieve) aanslag. Anders heeft dat geen zin. U schrijft niet over welk belastingjaar het gaat. In beginsel is opnieuw aangifte doen mogelijk binnen vijf jaar na afloop van het belastingjaar, dus thans voor de belastingjaren 2016 en daarna. Hernieuwde aangifte is dus een mogelijkheid maar vereist een nieuw feit (bijvoorbeeld vergeten vermogensinkomsten of aftrekposten). De vraag is of de belastingdienst de KBB jurisprudentie die zich nu ontwikkelt als nieuw feit wil accepteren: dat is juridisch gezien geen verplichting. Een verzoek tot herziening van een aanslag (dus als bezwaarfase verlopen is) aan de inspecteur is ook mogelijk, maar daar geldt hetzelfde voor wat betreft de vraag of nieuwe jurisprudentie een argument kan vormen. Men moet er verder op bedacht zijn dat in bezwaar en beroep voldoende gegevens van aangifte en/of aanslag in/van het woonland vereist, of op zijn minst zeer wenselijk, zijn en tevens een ondertekende inkomensverklaring. Dit in verband met aantonen dat a) het woonland niet de bedoelde fiscale voordelen volledig kon toekennen, en b) Nederland rekening kan houden met wel door het woonland (deels) toegekende voordelen.

   Antwoord
   • Het is niet onze bedoeling om de afgelopen jaren er bij te betrekken. Voorbij is voorbij. Tijdens het invullen van de aangifte (digitaal) en na het beantwoorden van de vraag of mijn vrouw ook belasting betaalt over haar AOW in Spanje, krijg je de bemerking ” u bent geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige”.
    Ik ben benieuwd of deze bemerking ook weer verschijnt wanneer wij binnenkort de aangifte doen over 2020. Zo ja, dan zouden we dan na ontvangst van de voorlopige of definitieve aanslag bezwaar kunnen maken ? Een inkomensverklaring van de Spaanse belastingdienst is middels onze gestor wel te regelen. Ook het verstrekken van eventuele nadere informatie, welke de Belastingdienst NL wenst, is voor ons geen probleem.

   • Bij (digitale) aangifte (C-biljet) zal men de Nederlandse fiscale voordelen, zoals belastingdelen in heffingskortingen ook krijgen, blijkens eindberekening in de aangifte, indien men invult dat men in het woonland geen belasting betaalt wegens te laag inkomen.
    Alleen wijkt de belastingdienst daar dan nogal eens vanaf. Daartoe voert de VBNGB proefprocessen. Zie elders op deze site via zoekfunctie en KBB invullen.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.