Selecteer een pagina

Beantwoording Kamervragen onbedoelde Amerikanen

feb 2, 2021

Kamervragen over onbedoelde Amerikanen

 

Geachte voorzitter

Hierbij sturen wij u de antwoorden op de vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland in de casus van een Accidental American tegen de Volksbank en het bericht ‘Annie Brouwer uit Harkema is Amerikaan tegen wil en dank, maar moet daar nu ook belasting betalen’.

Hoogachtend,

de minister van Financiën de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

daaruit:

5 Ik vraag u met klem om de toezegging dat de Accidental American in kwestie, maar ook alle andere personen die met deze problematiek te maken hebben, een basisbetaalrekening tot hun beschikking blijven houden; kunt u dit toezeggen?

Antwoord 5

Graag verwijs ik hiervoor naar de Kamerbrief die ik op 2 februari naar uw Kamer heb gestuurd met de stand van zaken van de acties die ik heb ondernomen naar aanleiding van de toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Toeval-Amerikanen op 24 november 2020. In die brief geef ik aan dat de banken hebben toegezegd om in 2021 geen rekeningen te sluiten van Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit met als reden het enkel ontbreken van een US TIN of CLN. Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit die nog geen US TIN of CLN hebben, blijven in 2021 de beschikking houden over hun betaalrekening. Het kunnen beschikken over een basisbetaalrekening is derhalve in 2021 nog niet aan de orde voor deze groep, aangezien iemand pas een aanvraag voor een basisbetaalrekening in kan dienen als hij/zij geen ‘reguliere’ rekening meer bezit.

Deze toezegging van de banken ziet niet op gevallen waarin zich ook andere omstandigheden voordoen die aanleiding kunnen zijn voor het sluiten van de rekening. Zoals ik in de beantwoording van eerdere Kamervragen9 heb aangegeven hebben personen die niet meer beschikken over een reguliere rekening de mogelijkheid om een basisbetaalrekening aan te vragen. In beginsel geldt dat burgers die rechtmatig in de EU verblijven recht hebben op een basisbetaalrekening als zij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoen10. Zo moet de aanvrager aantonen werkelijk belang te hebben bij een basisbetaalrekening en mag geen sprake zijn van veroordeling voor bepaalde financiële delicten. Ook moet de betreffende financiële instelling voldoen aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Graag verwijs ik hiervoor ook naar de beantwoording van Kamervragen11 waar ik verder inga op het recht op een basisbetaalrekening. Overigens geldt dat als een klant niet in aanmerking komt voor een basisbetaalrekening, hij onder het Convenant Basisbankrekening een aanvraag voor een betaalrekening in kan dienen.12

6 Inmiddels vraagt de Kamer al enkele jaren, waarvan twee jaar zeer intensief, om tot een oplossing te komen voor deze Accidental Americans; welke stappen richting een oplossing zijn er in de afgelopen twee jaar gezet? Waarom krijgen de Verenigde Staten (VS) van de Nederlandse overheid nog steeds de gelegenheid tot het, via banken, onderdrukken van Nederlanders met toevallig de Amerikaanse nationaliteit met alle gevolgen van dien?

Antwoord 6

Er is de afgelopen jaren veel ondernomen om een oplossing te vinden voor de problemen van onbedoelde Amerikanen.13 In de brief over de terugkoppeling van de toezeggingen gedaan tijdens voornoemd AO onbedoelde Amerikanen ga ik in op de acties die ik de afgelopen tijd heb ondernomen en nog ga ondernemen om onbedoelde Amerikanen te helpen met de gevolgen van FATCA. Daarbij wil ik graag ook vermelden dat de sleutel voor de oplossing bij de Amerikaanse wet- en regelgeving ligt.

Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2021/02/02/beantwoording-kamervragen-over-beslissing-rechtbank-accidental-amerikanen

5 Reacties

 1. “Algemeen
  Wanneer ben ik belastingplichtig in de VS en wat betekent dat voor mij? Inwoners van Nederland die mogelijk aangifte moeten doen in de VS zijn: • iedereen met een Amerikaans paspoort (genaturaliseerde Amerikanen); • iedereen die is geboren in de VS (ook tijdens een vakantie of verblijf in de VS); • mensen met een Amerikaanse ouder. De website van de Amerikaanse ambassade in Nederland geeft meer informatie over het Amerikaanse staatsburgerschap (website in het Engels). Amerikaanse belastingplichtigen die niet in de VS wonen kunnen mogelijk gebruik maken van de Streamlined Procedure, een regeling waarbij de IRS onder voorwaarden boetes kwijtscheld die zijn ontstaan vanwege het niet eerder aangifte doen in de VS. Zie ook: Streamlined Filing Compliance Procedures | Internal Revenue Service (irs.gov). Naast de verplichting om aangifte te doen heeft u mogelijk de verplichting om een zogenaamd FBAR formulier in te dienen bij de IRS. Zie voor meer informatie de website van de IRS: Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) | Internal Revenue Service (irs.gov).”

  Lees verder op:
  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/publicaties/2021/04/22/veelgestelde-vragen-toeval-amerikanen

  Antwoord
 2. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2021-1077 (mr. dr. S.O.H. Bakkerus, voorzitter en mr. A.M.S. Westenbrink, secretaris) Klacht ontvangen op : 6 juli 2021 Ingediend door : De consument Tegen : Aegon Bank N.V., gevestigd te Den Haag, verder te noemen de bank Datum uitspraak : 21 december 2021 Aard uitspraak : Bindend advies Uitkomst : Vordering afgewezen Bijlage : Relevante bepalingen uit wet- en regelgeving en de voorwaarden Samenvatting De consument heeft de Amerikaanse nationaliteit. De bank heeft de spaarrekening van de consument beëindigd omdat hij volgens het recht van de Verenigde Staten van Amerika daar belastingplichtig is. De commissie oordeelt dat de bank een indirect onderscheid naar nationaliteit in de zin van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) maakt. Na een belangenafweging concludeert de commissie dat daartoe in dit geval een rechtvaardiging aanwezig is waarmee het gemaakte onderscheid niet verboden moet worden geacht. De vorderingen van de consument worden afgewezen.
  zie: https://www.kifid.nl/uitspraken/

  Antwoord
 3. De Volksbank mag de bankrekeningen van een ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een bodemprocedure.
  De bank beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde geven en geen belastingaangifte wilde doen in de Verenigde Staten en zo belasting zou ontduiken. In een kort geding, een jaar geleden, kreeg de bank nog gelijk.
  Lees verder op: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/volksbank-mag-rekeningen-onbedoelde-amerikaan-toch-niet-sluiten/

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.