Selecteer een pagina

Brief over IACK voor buitenlands belastingplichtigen

mei 4, 2021

Datum3 mei 2021BetreftBijzondere situatie bij toekenning IACK aan buitenlandse belastingplichtige

Geachte voorzitter,

“Met deze brief informeer ik uw Kamer over een bijzonderheid die zich in sommige situaties bij buitenlandse belastingplichtigen kan voordoen bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dit mede naar aanleiding van door RTL gestelde vragen hierover.

(…)

Een bijzonderheid kan zich voordoen in buitenlandse situaties. Ook buitenlandse belastingplichtigen kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, gebruik maken van de IACK. In het algemeen geldt dat, los van andere voorwaarden belastingplichtigen in aanmerking komen voor de IACK als zij geen fiscaal partner hebben, dan wel de minstverdienende fiscale partner zijn. Voor buitenlandse belastingplichtigen geldt echter een uitzondering op het fiscaal partner begrip ten opzichte van binnenlandse belastingplichtigen. Met deze uitzondering wordt onder andere voorkomen dat buitenlandse belastingplichtigen gebruik kunnen maken van de vrije toerekening van bepaalde inkomsten en uitgaven. Fiscale partners kunnen deze inkomsten en uitgaven zodanig verdelen dat zij samen in Nederland zo min mogelijk belasting betalen. Buitenlandse belastingplichtigen hebben dit voordeel in beginsel niet. Ook leidt dit ertoe dat zij niet in aanmerking komen voor de uitbetaling van bepaalde heffingskortingen.

Echter, door de uitzondering komt het in buitenlandse situaties vaker voor dat er geen fiscaal partnerschap is. En daardoor kunnen buitenlandse belastingplichtigen soms wel succesvol de IACK aanvragen. Daarmee kan de toekenning van de IACK aan buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring1 in vergelijking met binnenlandse belastingplichtigen met gelijke feitelijke gezinsomstandigheden, leiden tot verschillende uitkomsten. Dit is een onbedoeld effect van de bestaande wetgeving en niet in lijn met de geest van de wet. Ik ben voornemens de wetgeving op dit punt aan te passen om deze verschillen weg te nemen. Hierbij wordt tevens bezien hoe deze verschillen zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk beëindigd kunnen worden teneinde te voorkomen dat verdergaand onbedoeld gebruik wordt gemaakt van de IACK. Ik licht dit hierna nader toe.”

de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst

J.A. Vijlbrief

Lees verder op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/03/bijzondere-situatie-bij-toekenning-iack-aan-buitenlandse-belastingplichtigen

0 reacties