Selecteer een pagina

Hoge bankkosten voor uitkeringsgerechtigden in Turkije

mrt 8, 2022

Datum28-2-2022BetreftKamervragen over transactiekosten die ten koste gaan van de uitkering van uitkeringsontvangers in het buitenland

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Baarle (DENK) over transactiekosten die ten koste gaan van de uitkering van uitkeringsontvangers in het buitenland.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

Daaruit:

2022Z013116

(ingezonden 27 januari 2022)

Vragen van het lid Van Baarle (DENK) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over transactiekosten die ten koste gaan van de uitkering van uitkeringsontvangers in het buitenland.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de transactiekosten, die in rekening gebracht worden bij mensen met een uitkering bij het UWV die in het buitenland wonen, bijvoorbeeld mensen die in Turkije woonachtig zijn?

Antwoord vraag 1

Ik ben bekend met het signaal dat uitkeringsgerechtigden met een rekening bij een Turkse bank een lager bedrag krijgen bijgeschreven dan dat UWV overmaakt. Ook ben ik bekend met dat er transactiekosten door banken in rekening kunnen worden gebracht als er een overboeking gedaan wordt naar een land buiten de Single Euro Payments Area (SEPA).

Vraag 2

Klopt het dat deze transactiekosten verband houden met het feit dat het UWV sinds 8 november 2021 overgestapt is op het betalingssysteem Target-2? Is hier bij de overgang voldoende rekening mee gehouden?

Vraag 3

Waarom is het UWV overgestapt op Target-2? Hoe verhoudt dit zich tot het eveneens bestaande Single Euro Payments Area (SEPA)-betalingssysteem?

Antwoord vraag 2 en 3

Dit klopt, betalingen van UWV naar Turkije gaan sinds 8 november 2021 via het Target-2 systeem. Dit is een interbancair Europees betalingssysteem voor de verwerking van eurobetalingen. Met de overgang naar Target-2 zijn er Turkse banken die andere kosten voor de betalingen van het UWV naar Turkije berekenen.

De reden voor de overstap is dat de oude manier van betalen sterk verouderd was. UWV was de laatste partij in Nederland die op de oude manier betalingen deed. Alle banken in Nederland maken gebruik van het Target-2 systeem, en UWV voert alle betalingen naar een bankrekening buiten het SEPA gebied nu ook op dezelfde wijze uit via dit systeem.

Bij de transitie naar Target-2 was bekend dat er mogelijk gevolgen konden zijn voor de uitkeringsgerechtigden, maar voor UWV was de impact per bank of per rekeninghouder niet te duiden. De kosten die Turkse banken doorberekenen zijn niet bekend bij of inzichtelijk voor UWV..

(…..)

Vraag 14

Kunt u deze hogere bankkosten betrekken bij het samenstellen van koopkrachtplaatjes (mede door het Centraal Planbureau (CPB) en het Nibud)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 14

De koopkrachtontwikkeling van huishoudens die buiten Nederland wonen wordt niet meegenomen in de koopkrachtplaatjes van het CPB en SZW. Dat komt onder andere omdat deze mensen belasting betalen in het land waarin zij woonachtig zijn, en de koopkrachtplaatjes alleen kijken naar het Nederlandse belastingstelsel. Bovendien heeft een deel van de uitkeringsgerechtigden te maken met hogere bankkosten. Dergelijke kosten kunnen dan ook niet worden meegenomen in de koopkrachtplaatjes.

7 Reacties

 1. Er worden ook hogere bankkosten in rekening gebracht als je in een Europees land, zoals wanneer je in België woont! Belachelijk en niet te verklaren.

  Antwoord
 2. Dan zijn er 2 oplossingen voor dit non-probleem :
  1. De uitkeringsinstantie zorgt er voor dat het bedrag netto en onbelast op de rekening van de ontvanger wordt betaald en neemt de uitvoeringskosten – bankkosten voor zijn rekening zoals dat kan bij buitenlandse betalingen = kosten afzender.
  2. Betaling naar een nederlandse bankrekening of elders in de EU zodat de betaling volgens de SEPA regels kan geschieden = kosteloos voor de ontvanger.

  Oplosssing 2 voorkomt dan ook gelijk discussies over waardeverschillen tussen de munteenheden en dagelijkse inflatie verschillen met de lokale munteenheid die nogal kunnen oplopen (zie de T-lira inflatie schommelingen).

  Antwoord
 3. Hoewel ik belastingplichtig ben in de U.K. trekt Nederland toch belasting af van mijn Nederlandse pensioen. Reden is dat het naar een Nederlandse euro rekening wordt overgemaakt.
  Als ik ervoor kies om het pensioen naar een Engelse rekening te laten gaan wordt er opeens geen belasting meer van ingehouden.
  Overmaken van Euro naar £££ zou gaan via een door de fiscus aangewezen bank, tegen hun koers en met de nodige kosten die de Engelse bank mag berekenen.
  Dit belasting bedrag kan na het jaar via belasting teruggaaf weer aangevraagd worden.

  Antwoord
 4. Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001440/2022
  aan de Commissie
  Artikel 138 van het Reglement
  Caroline Nagtegaal (Renew)
  Betreft: Kosten voor het opnemen van contant geld in de Europese Unie
  Een aantal banken binnen de EU vraagt een opslag aan houders van Europese bankrekeningen afkomstig uit andere lidstaten voor het opnemen van euro’s in contanten bij geldautomaten. Dit komt steeds vaker voor, vooral bij kleine banken in Spanje, Duitsland, Portugal en Oostenrijk. In een interne markt zouden banken geen onderscheid mogen maken tussen klanten afkomstig uit verschillende lidstaten wat betreft de kosten voor het opnemen van contant geld.
  1. Acht de Europese Commissie het vragen van dergelijke opslagen in strijd met Europese wet- en regelgeving?
  2. Zo ja, welke acties gaat de Europese Commissie ondernemen om te voorkomen dat banken dergelijke opslagen vragen? Zo nee, acht de Europese Commissie het wenselijk dat dergelijke toeslagen worden gevraagd?
  3. Welke acties kan de Europese Commissie verder ondernemen om de interne markt voor betalingsverkeer beter te kunnen garanderen?

  Antwoord
 5. Question for written answer E-001048/2023 to the Commission
  Rule 138
  Roman Haider (ID)
  Subject: Cash payment limit
  There is talk of lowering the cash payment limit. Doing so could have an impact on financial privacy, the freedom to transact and access to banking services. Furthermore, digital payment methods pose a risk of cybercrime and fraud .
  1. What steps is the Commission taking to ensure that people without access to banking services are not discriminated against by the cash payment limit being lowered?
  2. What will it do to avoid the risk of cybercrime and fraud linked to the cash payment limit being lowered?
  3. How will it ensure that lowering the cash payment limit does not restrict citizens’ financial privacy and that the confidentiality of financial transactions remains guaranteed?
  Submitted: 28.3.2023

  EN E-001048/2023 Answer given by Ms McGuinness on behalf of the European Commission (12.5.2023)

  At present, no EU-wide limit for cash payments exists. The Commission proposed to introduce such a limit, set at EUR 10 000, while allowing Member States that have lower limits at national level in place to maintain them. In order to ensure that consumers without access to banking services continue to be able to purchase goods or services, the Commission’s proposal introduces a carve-out to this limit for payments executed on the premises of credit institutions.

  In addition, to ensure financial inclusion, consumers legally resident in the EU have the right to a payment account with basic features according to Directive 2014/92/EU .

  The limit on large cash payments is not expected to materially impact citizens’ financial privacy or increase risks of cybercrime. As outlined by the Commission in its reply to question E-001213/2022 , the average value of a point of sale or a person-to-person payment in the euro area, taking cash and non-cash payments together, is EUR 25.55 . This is far below the proposed measure, which aims to limit the use of disproportionate amounts of cash for individual payments in order to prevent money laundering and related predicate offences or terrorism financing.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.