Selecteer een pagina

Sa­men­vat­ting ad­vies wets­voor­stel kies­col­le­ge niet-in­ge­ze­te­nen

apr 12, 2022

Bron: Raad van State.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel kiescollege niet-ingezetenen. Het wetsvoorstel is op 11 april 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook dit advies openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel
Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen niet stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Aangezien de leden van Provinciale Staten vervolgens de Eerste Kamer kiezen, hebben deze niet-ingezetenen geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De regering wil dit veranderen door niet-ingezetenen de mogelijkheid te geven de leden van een speciaal kiescollege te kiezen. Het kiescollege heeft als enige taak het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit een eerdere wijziging van de Grondwet waarbij al besloten is zo’n speciaal kiescollege in te stellen.

Stemwaarde
Een belangrijke vraag is wat de daadwerkelijke invloed van het kiescollege zal zijn op de samenstelling van de Eerste Kamer. Deze invloed wordt bepaald aan de hand van de stemwaarde. Daarbij is het aantal geregistreerde kiesgerechtigden maatgevend. Hoe meer mensen zich registreren om te stemmen voor het kiescollege, hoe groter hun invloed zal zijn. Een kiezer hoeft zich daarbij maar eenmaal te registeren, ook als deze persoon daarna niet stemt bij de verkiezingen voor het kiescollege telt die registratie wel mee voor de invloed hiervan. De toelichting geeft geen rekenvoorbeelden hoe groot deze invloed kan zijn op de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarnaast is het de vraag of de stem van deze kiezers uit het buitenland niet onevenredig zwaar meetelt, als de opkomst voor de verkiezing van het kiescollege veel lager is dan de opkomst bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. De Afdeling adviseert hier nader op in te gaan.

Lidmaatschap kiescollege
Het wetsvoorstel bepaalt dat alleen niet-ingezetenen verkozen kunnen worden in het kiescollege. De vraag is echter of deze beperking noodzakelijk en wenselijk is. Hierdoor bestaat het risico dat er onvoldoende kandidaten zijn voor het kiescollege, waardoor ook het actieve kiesrecht wordt ingeperkt. Daarnaast brengt deze beperking allerlei praktische problemen met zich omdat de vergaderingen van het kiescollege wel in Nederland moeten plaatsvinden. Daarom adviseert de Afdeling om deze beperking te heroverwegen.

Klik hier om naar de website te gaan.

3 Reacties

  1. Zoals ik al in de laatste enquete heb laten weten, vind ik dat wij als belastingbetalende buiten Nederland wonende Nederlanders stiefmoederlijk worden behandeld. We betalen gewoon belasting alsof we in NL wonen, maar we worden met behoorlijke ongemakken opgezadeld (zie enquete) en echt “meedoen” met de rest van Nederland zit er niet in.
    Het enkele feit dat wij destijds Nederland hebben verlaten, is ingegeven door verschillende redenen, maar betekende niet dat we onze rechten en verplichtingen hebben moeten of willen opgeven. Dus JA ik wil graag invloed uit kunnen oefenen op onze regering en wil graag lid worden van dit kiescollege.

    Antwoord
  2. Wat in 2015 met een motie op het D66-congres begon, eindigde vandaag, zeven jaar later, met een overwinning voor en erkenning van de rechten van de Nederlanders buiten Nederland: nota bene in de Eerste Kamer zelf werd vanmiddag de laatste horde geslecht om de grondwet te wijzigen.

    Lees verder op: https://www.nederlandersbuitennederland.nl/stemmen-eerste-kamer-mogelijk/

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.