Selecteer een pagina

Nieuwe onderhandelingen belastingverdrag Kenia

mei 23, 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 19 mei 2022
Betreft Intrekking van het voorstel van wet houdende
goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand
gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele
belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot belastingen naar het
inkomen
Geachte Voorzitter,
Op 22 juli 2015 kwam te Nairobi tot stand het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en
het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen
naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58) (hierna: “het Verdrag’’).
Bij Koninklijke Boodschap van 8 juni 2016 is het voorstel van wet houdende
goedkeuring van het Verdrag ter overweging aangeboden aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2015/16, 34492, nr. 1). De
Kamerbehandeling van het Verdrag is echter op verzoek van mijn
ambtsvoorgangers al enige tijd aangehouden omdat onduidelijk was of de
goedkeuringsprocedure aan Keniaanse zijde zou worden afgerond (Kamerstukken
II 2017/18, 34424, nr. 9).
Nederland heeft Kenia in 2021 wederom benaderd en geïnformeerd naar het
ratificatieproces van het in 2015 ondertekende Verdrag, waarbij Nederland heeft
aangegeven ook bereid te zijn om over een geheel nieuw Verdrag te
onderhandelen. Relevant daarbij is dat het meest recente Nederlandse fiscale
verdragsbeleid meer ruimte biedt om aan de wensen van ontwikkelingslanden
tegemoet te komen dan bij de totstandkoming van het in 2015 ondertekende
Verdrag. Kenia heeft laten weten dat het ratificatieproces is vastgelopen en heeft
positief gereageerd op de uitnodiging om nieuwe onderhandelingen te starten.
Momenteel staat een eerste onderhandelingsronde gepland voor het najaar van
2022. Gelet op het voorgaande, heb ik besloten om het wetsvoorstel in te
trekken.
Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in.
Hoogachtend,
De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,
Marnix L.A. van Rij

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.