Selecteer een pagina

Naar een nieuwe Europese Pensioenunie?

jul 1, 2022

Een Europese pensioenunie kan veel onrecht wegnemen

Pensioenen Het ligt weliswaar zeer gevoelig in de Europese Unie, maar een gemeenschappelijke EU-pensioenunie zal burgers in de lidstaten betere bescherming bieden, schrijft Hans van Meerten.

Lees verder op:

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/30/een-europese-pensioenunie-kan-veel-onrecht-wegnemen-a4135138

14 Reacties

 1. Ik denk dat veel burgers in veel landen de pensioenpotten in Nederland en Duitsland graag “europees”zien worden. Geloof ik zo. Maar dat je daarvoor moet betalen in je werkende leven zal ze niet zo bevallen. Net zoals de nu geimporteerde inflatie,doordat veel landen in de EU hun zaakjes niet op orde hebben, zal ook een Europees pensioenstelsel aan deze wanorde ten onder gaan. I.p.v. onrecht wegnemen, zal het recht geven op minder, zo niet, geen enkele rechtbescherming bieden voor opgebouwde EN betaalde rechten van de mensen die wel aan opbouw hebben gedaan. M.i. gokken landen als Frankrijk,Spanje,Italië en Griekenland op het feit dat ze geld kunnen lenen uit de grote pensioenpotten om hun pensioenen uit te kunnen betalen, daar zijzelf geen voorzieningen hebben getroffen.En we kennen allemaal de terugbetalingscapaciteit van die landen…….

  Antwoord
  • Het is onmogelijk om een gezamenlijk EU pensioenstelsel op te zetten. De enige rechthebbenden zijn de Nederlandse pensioengerechtigden die hun werkende leven lang de potten hebben gevuld. Niemand anders kan en mag daar aanspraak op maken. Als de leiders in Brussel en Den Haag daar anders over denken zou dat een grote volksopstand rechtvaardigen. Onze regering MOET VECHTEN om de pensioenen niet in een EU pot te doen belanden. Ons geld blijft ons geld!

   Antwoord
   • Dat is ook niet de bedoeling van Van Meerten. Doelstellingen die hij wel noemt zijn: streven naar ene uniforme(re) pensioenleeftijd, kennelijk een verhoging van de pensioenleeftijd in zuidelijker EU staten, betere overdraagbaarheid van opgebouwde pensioenrechten over de grenzen van de lidstaten heen, en voorkomen dat sommige landen gedwongen worden mee te betalen aan (dreigende) faillissementen van pensioenfondsen (in zuidelijke) lidstaten.
    Een argument dat hij daarbij noemt is dat pensioenen en pensioenrechten nu al te kwalificeren zijn als financiële producten die onder interne marktwetgeving van de EU vallen. Voorts wil hij de EU-consumentenwetgeving inzetten ter bescherming van de pensioenrechten van deelnemers.

 2. Van dit soort berichten krijg ik altijd de kriebels. Het is net zoiets als ‘we gaan naar een nieuw pensioenstelsel’ want als de beurs meezit, gaat het pensioen omhoog.
  Al de beurskoersen gezien de laatste dagen: hup naar beneden, dus gevolg ook minder pensioen.
  En zo zal het ook gaan met een Europees pensioen. Hier in Frankrijk liggen de uitkeringen een stuk lager dan in Nederland. Dus gevolg is de Franse pensioenen omhoog en de Nederlandse pensioenen omlaag. Het geld moet toch ergens vandaan komen.
  Waar ik uiteindelijk al die “deskundigen” nooit over hoor is wie heeft het pensioen eigenlijk betaald?
  De Nederlandse staat? Europa? of de werknemers die ingelegd hebben voor hun pensioen?
  De eerste twee beslissen dus over het eigendom (geld) van de laatste, en helaas maken zij slechte keuzes.

  Antwoord
 3. Lijkt me een onzalig idee. Pensioenen zijn nationaal en zelfs nationaal hebben we er soms moeite mee om pensioenen waardevast te maken, overdraagbaar te maken etc. Laat staan dat we dit op Europees niveau gaan doen. Er zijn te veel landen met financiële problemen, hele andere lokale pensioen regelingen en niet te vergeten een uiteenlopend beleid over de leeftijd van pensionering. Ik kan niet begrijpen dat er voordelen in zullen zijn in zo’n nieuw beleid. Voorlopig zeg ik “nee” tegen zo een regeling. Pensioenen zijn een nationaal ding, daar hebben gepensioneerden hun hele leven hard voor gewerkt en vaak veel geld aan betaald.

  Antwoord
 4. AMMENOOINIE !
  Dat wordt de volgende financiele aderlating van noord naar zuid en het spekken van de ITA-GRE-SPA en ex-Yougaslavische pensioenkassen.
  Plus het aanzuiveren van de franse pensioenkas die op apegapen licht.
  Slim bedacht door DRAGHI& CO, maar hardstikke fout !
  Als de ITA banken weer eens gaan omvallen heeft half Italie geen pensioenpot meer, want die zijn allemaaal gebaseerd op hun banken-effecten / oblogaties met een waarde van nul.
  Dus kijken ze reikhalzend uit naar de NL pensioenfondsen om die op te slokken.
  NIET DUS !
  Geen enkelzijdige leegslurp “solidariteit” dit keer,

  Antwoord
 5. Als ik Van Meerten’s ideeen goed begrijp wil hij juist bescherming van de deelnemer/ gepensioneerde in pensioenverzekeringen vanwege het feit dat er te ongelijke speelvelden op dit terrein zijn, waardoor bijv. de burgers van noordelijke EU-landen financieel risico lopen door hogere pensioenleeftijden aldaar, en doordat de rekenrentes (die sterk bepalend zijn voor de mogelijkheden van indexatie van pensioenen) sterk uiteenlopen (Nederland is op dit punt het meest strikt: marktrente als bepalend). Hij denkt dat via (onder meer) Europees consumentenrecht te regelen. Overdraagbaarheid van pensioenen naar het buitenland in verband met migratie noemt hij ook als argument.
  het lijken mij interessante ideeen, maar het is in dit interview weinig uitgewerkt. Over de EU solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen die een paar jaar geleden sterk in discussie waren (met verzet vanuit Nederland) zegt hij niets.

  Antwoord
  • noch de NL overheid, noch de EU hebben dan ook maar iets te zeggen over de pot van ruim 1300 MILJARD !! Euro. Die pot is nl 100% van de pensioengerechtigden. Niemand anders. Heb een vreselijke hekel aan iedereen die de EU terwille denkt te willen zijn om dat geld ter besdchikking te stellen aan mede EU landen , in welke vorm dan ook, om zodanig een pro-EU labeltje te krijgen voor een leuk baantje in Brussel later. HET GELD IS NIET VAN HEN, MAAR VAN DE PENSIOENGERECHTIGDEN. Ik hoop daarom dat deze zinloze en legaal draagvlak missende, discussie gauw ten onder gaat.

   Antwoord
   • Helemaal mee eens. Ik heb mijn hele leven krom gelegen voor een ‘goed’ pensioen, en ben absoluut tegen dat zo direct een gedeelte van mijn pensioen ‘verdwijnt’ naar een land in Zuid_Europa waar de mensen nooit ene cent, of weinig centen, hebben bijgedragen aan een goede pensioen regeling, en nu een deel van mijn pensioen (onder het motto van solidariteit!) willen hebben.

 6. Zolang binnen de EU sociaal-economisch (grote)verschillen zijn, moet je er gewoon niet eens aan denken. Die verschillen zijn over heel de wereld op te vragen. Daarom heeft bijvoorbeeld Portugal over 2021 1537 instroom van asielzoekers/vluchtelingen. Een land dat groter is dan Nederland en waar de bevolking krimpt, omdat de uitstroom van Portugezen naar andere landen binnen de EU groter is dan de aanwas in het land zelf.

  Antwoord
 7. Al die niet-NL landen in de EU vinden eigen regels uit voor/over hun al dan niet bestaande pensioenregelingen en implementeren die dan zonder ruggespraak met anderen. Daar hebben ze het recht toe.
  Frankrijk vecht zich intern dood over een pensioenregeling voor spoorwegmedewerkers van diverse categorien te behouden. Die kunnen nu gereglementeerd op hun 50-ste met pensioen. Leuk voor die mensen. Een hard nodige pensoenhervorming naar/voor iedereen op zijn 62-ste met pensioen, levert daar een politieke veldslag op met alleen verliezers en dagenlange demonstaties van de vakbonden op straten en pleinen.
  En het komt geen stap verder.
  Het is de dood in de pot voor Macron en zijn regering, al zes jaar nu.

  Zet dat af tegen de NL-dwang om tot je 67+ te werken en het wazige pensioenplan met het t.z.t. “invaren” van pensioenpotten.
  Waarna je dag kunt zeggen naar je inleg en het daaruit voortvloeiende pensioen.
  Want daar heb je dan niets meer over te vertellen en wordt beurs-resultaat-afhankelijk en dus variabel volgens de “geleerden” die dat hebben bedacht en nu weg zijn.
  Vooral niet als je al met pensioen bent. Dan heb je maar te accepteren wat nou precies het gevolg is van die “invaring”, ofwel het pensioen-pot-overdracht-spelletje.
  Wat is/wordt het daaruit resterende pensioen , Niemand weet het !
  Dat schema werkt binnen NL al niet of nauwelijks.

  Laat staan met italianen-spanjaarden c.s. in de EU-pensioen-arena.

  Denkt er iemand dan dat die pensioenen dan op EU niveau dan WEL geregeld kunnen worden zonder dat er klappen vallen bij de “Haves” in het noorden en bij de “Have-Nots” in het zuiden ?
  Zonder dat de ene pensioenpot (N) door de anderen (Z) wordt leeggeplunderd ?
  Natuurlijk niet.
  Dus begin er niet eens aan, het is verspilde energie en kosten verhogend.

  Een EU-gecoordineerd pensioenstelsel met gelijke en/of gelijksoortige rechten voor alle EU ingezetenen ?
  Dat kan alleen in UTOPIA, het wensdenk-imperium van de EU-*bobo’s die zitten te springen om een langdurig project om zich tot Sint Juttemis mee te profileren en hun mee salaris te “justifieren” ten koste van de belastingbetalers : U en ik.
  Want dat wordt in Brussel e.o., dan eerst “uiterst nauwkeurig uitgewerkt” in een 30-jaren-plan, na veel overleg met de ronddolend beinvloeders, met veel muggezifterij, uitzonderingsregels op uitzonderingsregels en het eindeloos rondstrooien van subsidies.
  Zonder dat het ooit werkelijkheid wordt.

  BRUSSEL :
  Begin nou eerst een met het weghalen van allerlei ontsnappingsregels t.a.v. het betalen van sociale premies over de landsgrenzen heen (vrachtwagenchauffeurs, glastuinbouw werkers, enz) en het heffen van pensioenpremies in het land waar het werk wordt gedaan i.p.v. het thuisland.
  Ter creatie van fatsoenlijke deel-pensioenen vanuit het werkland, later.
  Dan zijn we tenminste een klein beetje op weg naar gelijke rechten en plichten.
  Maar zelfs daar is men nog steeds over aan het bakkelijen zonder wezenlijk resultaat.

  Laat staan een EU-brede pensioen regeling realiseren.
  Vergeet het !

  Antwoord
  • Ik geef je op een briefje dat bij een Europees pensioensysteem, de pensioenen in zuid Europa opgetrokken worden naar het niveau van Nederland (betaald worden uit de pensioenpotten van Noord Europa), de Aow pensioenen in Nederland verlaagd worden, de pensioenleeftijd in zuid Europa op 60 jaar en in Nederland op 67 jaar blijft staan.
   Vraag is dan ook wat Nederland opschiet met een Europees pensioenstelsel.

   Antwoord
  • Uitstekend verwoord! Ik sluit me helemaal aan bij dit betoog!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.