Selecteer een pagina

Oud-inwoonster Bonaire heeft geen recht op AOW

okt 10, 2022

ECLI:NL:HR:2022:1378

Uitspraak 07‑10‑2022

Inhoudsindicatie

Artikelen 2 en 6 van de Algemene Ouderdomswet. Artikel 4 van de Invoeringswet BES. Onder Nederland wordt verstaan het Europese deel van Nederland.

Partij(en)

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

BELASTINGKAMER

Nummer 21/04930

Datum 7 oktober 2022

ARREST

in de zaak van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de RAAD VAN BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK

op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 21 oktober 2021, nr. 20/4158 AOW 1. , op het hoger beroep van belanghebbende tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag (nr. 20/1545) betreffende een besluit van de Sociale verzekeringsbank ingevolge de Algemene Ouderdomswet.

 

3. Beoordeling van de klacht

3.1

Belanghebbende betoogt dat Bonaire sinds 10 oktober 2010 onderdeel uitmaakt van het land Nederland, en dat in artikel 2 van de AOW geen onderscheid wordt gemaakt tussen het Europese deel van Nederland en het Caribische deel van Nederland. Volgens belanghebbende is zij daarom vanaf 10 oktober 2010 ingezetene van Nederland in de zin van artikel 2 van de AOW, en op die grond verzekerd geweest voor de AOW in de zin van artikel 6, lid 1, van de AOW.

3.2

In artikel 4 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2. (hierna: Invoeringswet BES) is bepaald dat, indien in een wettelijk voorschrift dat niet ingevolge artikel 2, lid 1 of 2, van de Invoeringswet BES van toepassing is in de openbare lichamen, onderscheid wordt gemaakt tussen het land Nederland en de andere landen van het Koninkrijk, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, onder ‘Nederland’ wordt verstaan het Europese deel van Nederland en de openbare lichamen worden gelijkgesteld met andere landen van het Koninkrijk. 3.

3.3

De AOW is niet ingevolge artikel 2, lid 1 of 2, van de Invoeringswet BES van toepassing in de openbare lichamen. Ook bevat de AOW geen bepaling op basis waarvan de openbare lichamen tot het Europese deel van Nederland dienen te worden gerekend. Daarom dient artikel 2 van de AOW aldus te worden uitgelegd dat met ‘Nederland’ slechts het Europese deel van Nederland wordt bedoeld. De andersluidende opvatting die aan de klacht ten grondslag ligt is onjuist. De klacht faalt daarom.

17 Reacties

 1. Respectloos van den haag naar bonaire toe.
  Ook mensen van bonaire die gestudeerd hebben in Nederland, hebben geen recht op aow over die periode. Ja bonaire is nederlands grondgebied, maar daar horen geen mensen bij.

  Antwoord
  • Hebben gepensioneerde Nederlanders die langer dan 5 jaar op Bonaire wonen recht op AOV?

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
   • Mensen van Bonaire die in Nederland gestudeerd hebben en in Nederland ingeschreven hebben gestaan (minimaal 1 jaar!) hebben gewoon recht op AOW over die jaren. 5 jaar gestudeerd in Nederland is 5 x 2% AOW. Zelfs al heb je er nooit ene cent voor betaald..
    Als je op de Caribische eilanden woont, bouw je geen AOV op. Alleen als je werkt en AOV premie betaalt, bouw je AOV (=AOW) op.

    • Hoedanigheid: - Lid
 2. Wat met “Nederland” bedoeld wordt, wordt dus steeds kleiner. Om over na te denken.

  Antwoord
  • De mensen uit de Nederlandse Caribische gebied AOW onthouden is gewoon discriminatie!
   AOW (AOV) op de eilanden is betaald en maar 150 euro per maand.
   Wonen op de eilanden geeft geen opbouw AOW, zoals in Nederland.

   Antwoord
 3. Als je in Nederland 1 jaar woont en een ziektekostenverzekering hebt, dus zelfs ook voor studenten uit Bonaire die in Nederland studeren,
  Heb je recht op 2% AOW.

  Antwoord
  • Ook als je 4 jaar gestudeerd hebt in de 60tige jaren?

   Antwoord
   • Elk jaar dat je verblijft in Nederland en een ziektekostenverzekering hebt gehad, bouw je 2% AOW op, ook al heb je geen AOW ;premie betaald.
    Ik ben er achter gekomen, omdat mijn zoon net iets minder dan een jaar stage heeft gelopen in Nederland (wel ziektekostenverzekering aldaar), maar geen 2% AOW opbouw kreeg, want minder dan 1 jaar in Nederland.
    Zelfs Duitsers die in de, door Nederland, geannexeerde Selfkant, 1949-1963, hebben 14 jaar AOW rechten opgebouwd (28% AOW rechten), vertelden de lachend op de tv.

   • Buitenlandse studenten die tijdelijk in Nederland verblijven, en niet tevens werken, zijn onder de huidige regeling veelal niet AOW-verzekerd.
    Het wel of niet hebben van een wettelijke ziektekostenverzekering onder Nederlands recht (ZVW), dat als zodanig in beginsel gebonden is aan van rechtswege WLZ verzekerd zijn, is overigens geen kriterium voor de AOW-verzekering (al zal het vaak samengaan). Als hoofdregel geldt: wie WLZverzekerd is is verzekeringsplichtig voor de ZVW (daarop zijn dus wel uitzonderingen), en in beginsel ben je dus WLZverzkerd bij wonen of werken in Nederland (met daarop uitzonderingen en ontheffingsmogelijkheden). Buitenlandse tijdelijke studenten die niet in Nederland werken zijn veelal niet WLZverzekerd. Zie hier voor ziektekostenverzekering buitenlandse studenten: https://doc.aon.nl/?c=KYkq11P1Kr

   • Dat is vreemd. Ik ken Bonaireanen die in de 60e jaren gestudeerd hebben geen aow maar ook geen aov krijgen voor die jaren. Svb wijst ze af. Ik wil weten in welke wet dit staat. Ik sta dit weekend op de emigratiebeurs met banboneirubek. Ik wil zekerheid.

   • zie daartoe de verwijzingen naar wetten in het hierboven genoemde arrest van de hoge Raad.

   • Jan, wettekst heeft betrekking op een persoon die NIET in Nederland woont, maar in 1 van de bijzondere Nederlandse gemeenten.
    De rechter stelt dat dit niet Europees Nederland is, en daarom geen recht op AOW opbouw.
    Heel anders is de situatie natuurlijk,
    als je als student een aantal jaren in Nederland (Europees Nederland) verblijft,
    ingeschreven staat in Nederland en ziektekosten verzekerd bent
    In mijn optiek, als je als student uit Bonaire, of welk ander vroeger Antilliaans eiland, in Nederland bent (studeert), ingeschreven staat,
    dan bouw je toch echt 2% AOW op per jaar.

   • Dat laatste is dus niet zo. Caribische studenten zijn als buitenlandse studenten, wonend in Nederland uitgezonderd van zowel de verzekeringsplicht ZVW als de AOW verzekering. Op nationaleombudsman.nl is een rapport te vinden over Caribische studenten waarbij op dit knelpunt, evenals diverse andere wordt gewezen. Het rapport heet Kopzorgen van Caribische studenten en dateert van 2020.

   • Het uitsluiten van buitenlandse studenten die voor studie tijdelijk in Nederland verblijven van de volksverzekeringen (dus ook : verzekeringsplicht ZVW) berust op artikel 20 van het Besluit Uitbreiding en beperking volksverzekeringen. Daarin staat ook weer de uitzondering daarop: studenten die in Nederland werken.

   • Bizar, mijn zoon woont in Frankrijk,
    heeft zich tijdens zijn stage tijdelijk in Nederland ingeschreven
    en een ziektekostenverzekering gehad.
    Toen wij de AOW rechten opvroegen, deelde de SVB mee, dat hij maar 11 maanden in Nederland had gewoond, en daarom geen 2% rechten had opgebouwd.
    Ik haal hier uit dat als hij 12 maanden ingeschreven had gestaan in Nederland, hij wél 2% AOW had opgebouwd..

   • Opbouw | AOW | SVB

    https://www.svb.nl › hoe-gaat-de-opbouw-van-de-aow
    U bouwt 2% AOW op voor elk jaar dat u verzekerd was voor de AOW. De opbouw begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. U kunt AOW opbouwen tot uw AOW-leeftijd.
    Mensen vragen ook
    Heb je recht op AOW als je nooit gewerkt hebt?
    Het antwoord op deze vraag is ja, mits u ook voldoet aan de opbouw eisen van de AOW. De AOW uitkering kijkt namelijk naar het feit of u wel of niet gewerkt heeft. Wel kijkt de AOW hoeveel jaren tussen uw 17e en 67e u in Nederland gewoond heeft.

   • AOV op de eilanden moet betaald worden. Betaal je geen AOV (Antilliaans AOW) krijg je ook geen uitkering,
    dit in tegenstelling als je in Nederland woont, maar niet werkt.
    Dan bouw je 2% AOW op per jaar.
    In mijn idee wordt daarom de AOW zo duur.
    In geen enkel land ter wereld kan je AOW opbouwen zonder er voor te hoeven betalen!

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.