Selecteer een pagina

Meer kansen op zorgtoeslag voor gepensioneerde verdragsgerechtigden in 2023

Door verruiming van de zorgtoeslag regeling komen meer gepensioneerde verdragsgerechtigden in meer landen in aanmerking voor de zorgtoeslag. Eerst degenen met AOW die alleenstaand zijn.
Voor een ieder geldt dat het vermogen beneden 127582 Euro moet zijn. In het algemeen gold al dat landen met lage woonlandfactoren vaak geen zorgtoeslag aan hen boden. In 2023 blijkt echter dat het in nog slechts 3 landen als alleenstaande gepensioneerde verdragsgerechtigde onmogelijk is zorgtoeslag te verkrijgen: Marokko, Tunesië en Kaap Verdië (landen met woonlandfactoren beneden 0,03). In alle overige landen is (enige) toeslag dus mogelijk, zij het per land met verschillen in maximaal toeslaginkomen. Ik vermeld deze maxima voor enkele landen tussen ( ) in €;

België (35035)
Duitsland (36874)
Italië (31711)
Frankrijk (36597)
Portugal (28531)
Spanje (30278)
Turkije (25648)
Verenigd Koninkrijk (34421)
Zwitserland (38520)

Voor deze en alle verdragslanden is het recht op zorgtoeslag, en de hoogte, te berekenen met behulp van de rekenhulp van de belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

26 Reacties

 1. De uiterste aanvraagdatum voor zorgtoeslag is : voor 1 september van het jaar volgend op het desbetreffende kalenderjaar of, indien later, de verleende datum van uitstel van inkomstenbelasting voor dat jaar. In het algemeen zal het dus voor 2021 niet meer mogelijk zijn zorgtoeslag aan te vragen.

  Antwoord
 2. Heel mooi overzicht Jan is voor degenen die daarvoor in aanmerking komen prima.
  Complimenten !

  Ik hoop voor de verdragsgerechtigden in Duitsland dat die toeslag met 33% wordt verhoogd, aangezien de woonlandfactor ook met 33% is verhoogd t.o.v. 2017, terwijl de zorgkosten in beide landen gelijkwaardig zijn gestegen.
  Maar dat zal wel niet….

  Antwoord
  • Zoals gezegd, de regeling voor de zorgtoeslag is al verruimd voor 2023 t.o.v. 2022. Reden: de hoge inflatie in Nederland sinds vooral de energieprijzen sterk stijgen. De stijging van de nominale zorgpremie (in Nederland) was dus niet uitsluitend maatgevend voor die verruiming.

   Antwoord
 3. Bij de proefberekening van de belastingdienst staat de mogelijkheid om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. In welke situatie is dat dan?

  Antwoord
  • Indien men in Nederland woont OF werkt (zoals grensarbeiders), en dus verplicht ZVW verzekerd is.

   Antwoord
 4. En hier de resultaten voor toeslagpartners (beiden AOW, beiden verdragsgerechtigd en wonend op één adres), in termen van maximale gezamenlijke toeslaginkomen waarbij men recht heeft op zorgtoeslag (jaar: 2023). Voorwaarde: gezamenlijk vermogen is lager dan 161329 €

  België (41252)
  Duitsland (44936)
  Frankrijk (44382)
  Italië (34610)
  Portugal (28251)
  Spanje (31743)
  Verenigd Koninkrijk (40031)
  Turkije: geen recht
  Zwitserland (48224)

  Antwoord
 5. Ik kreeg vandaag een brief van de belastingdienst, dat ik zelf moest controleren of ze de zorgtoeslag goed had berekend op Mijn Toeslagen. Hoe kan ik dat nou? Want de jaarbedragen (vakantiegeld) is nog niet eens bekend en de 6% extra die ik van de PFZW ontvang, is dat bruto of netto? Ik heb bovendien maar een klein gedeelte van een pensioen. Hoe moet ik dan het jaarbedrag over 2023 berekenen? Tot en met mei is daar nog niets over bekend en ik heb geen zin om al dat geld terug te betalen. Laten ze hun werk zelf goed doen in plaats van mij daarmee te belasten. Het is heel veel meer zorgtoeslag dan ik dit jaar ontvang.

  Antwoord
 6. Indien men een toeslag niet gedeeltelijk wenst terug te betalen kan men eenvoudig een verwacht toeslaginkomen opgeven dat aan de lage kant is, bijvoorbeeld door de verhoging van pensioen en AOW buiten beschouwing te laten.

  Antwoord
  • Ik heb ervoor gekozen om al vanochtend vroeg om 8 uur de Belastingdienst NL te bellen. Gelukkig kreeg ik deze keer een mevrouw aan de telefoon, aan wie ik mijn BSN moest opgeven en die toen keek of het klopte. Het was juist. Ze rekende voor dat de AOW voor alleenstaanden met 11% stijgt. Dat ik over mijn pensoentje ook 6% erbij krijg vond ze niet belangrijk genoeg. Het ging voornamelijk om die 11% AOW.

   Antwoord
  • Volgens mij klopt dit niet. Je moet juist een wat hoger toeslaginkomen opgeven indien men een toeslag niet gedeeltelijk wenst terug te betalen.

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
   • inderdaad

 7. Wat heeft het VERMOGEN nou te maken met de Zorgtoeslag ?
  De premie/Zvw-btl-bijdrage is afhankelijk van het INKOMEN en niet van het vermogen !
  Dus : waarom deze warboel en verwarringstichterij.
  Of hebben ze weer wat uitgevonden om er tussenuit te knijpen ,

  Antwoord
  • Wat de eerste vraag betreft: de zorgtoelsag is bedoeld voor lagere inkomens om hun tegemoet te komen in de te betalen zorgpremie. Oorspronkelijk was de idee dat iemand die enig inkomen uit spraken en beleggen had dus geen recht zou hebben op zorgtoeslag (zie MvT bij de wet AWIR). Later is dat iets versoepeld en is de vermogensgrens wat hoger gelegd.

   Wat de tweede zin betreft. Dit is een misverstand het vermogen (althans via het verzamelinkomen) is mede van invloed op de aan het CAK te betalen bijdrage, namelijk via de ouderenkorting. Dat is (mede) de reden dat je box 3 inkomen moet invullen bij de Ninbi aangifte.

   Antwoord
 8. Natuurlijk hebben inkomen en vermogen wel degelijk met zorgtoeslag te maken. Wanneer je een te hoog inkomen hebt, krijg je geen zorgtoeslag (€38.520 in 2023 voor een alleenstaande) en wanneer je €127.582 vermogen hebt, idem (eveneens voor een alleenstaande in 2023).

  Heb je een toeslagpartner, dan zijn deze bedragen respectievelijk voor 2023 €48.224 en
  €161.329.

  Antwoord
 9. Toch klopt het niet. Ik verhuis van UK naar België. Huis verkocht in UK en nu huur ik hier eerst. Nu krijg ik geen zorgtoeslag omdat er teveel vermogen op de bank staat. Maar als dat vermogen in een afbetaald huis zit telt het niet mee en krijg je wel zorgtoeslag. Of zie ik dat verkeerd ?

  Antwoord
  • Vermogen in box 1 (eigen woning) telt niet mee in de vermogenstoets , die slechts betrekking heeft op box 3 vermogen. Bij verkoop eigen woning verhuist het vermogen in de woning naar box 3, en dan is er dus grote kans dat je boven de maximale grenzen voor de zorgtoeslag uitkomt.

   Antwoord
   • Dank je Jan. Dat was me al duidelijk maar het voelt eigenlijk oneerlijk. Zo wordt een huurder weer benadeeld.

 10. Ik ga verhuizen. De oude woning was een koopwoning en het nieuwe appartement in de stad ook, alleen iets duurder. Het geld van mij als verkoper wordt tegelijkertijd bij dezelfde notaris gestort door de koper van mijn huis als door mij wordt gestort als aankoper van het appartement. Ik ben er vanuit gegaan dat het in beide gevallen een eigen huis betreft. Is dat terecht?

  Antwoord
  • Een woning valt als eigen woning in box 1 . Wanneer is sprake van een eigen woning?

   Begrip eigen woning
   Zie bijv. hier: https://www.navigator.nl/thema/1128/eigenwoningregeling

   Een woning valt in box 1 als het gaat om een woning die de belastingplichtige of personen die tot zijn huishouden behoren anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. De belastingplichtige moet bovendien (economisch) eigenaar zijn van de woning, en ten minste voor 50% belang hebben bij de waardeontwikkeling van de woning. Als de belastingplichtige krachtens erfrecht een recht van vruchtgebruik, bewoning of gebruik heeft verkregen, kan de woning ook kwalificeren als eigen woning.

   Op de hoofdregel dat de eigen woning als hoofdverblijf dient, maakt de Wet IB 2001 een aantal uitzonderingen. Er zijn twee fictieregelingen bij verhuizing, een fictieregeling bij verbreking van het fiscaal partnerschap, een fictieregeling bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis en – op verzoek toe te passen – een fictieregeling bij uitzending.
   Zie over deze fictieregelingen elders op deze site.

   Gezien je vraag lijkt me cruciaal dat de vraag of die aangekochte woning je als hoofdverblijf ter beschikking staat. Ga je er op datum aankoop (uitlsuitend) in wonen dan is dat evident, anders kan de verhuisregeling van toepassing zijn als het wat langer duurt.

   Antwoord
 11. Beste Jan,

  Na aanleiding van deze nieuwsbrief heb ik gisteren een poging gewaagd om zorgtoeslag aan te vragen over 2022.
  Na een proefberekening zou ik 29 euro per maand krijgen, dus ik dacht dat ga ik dan maar doen.
  Na inloggen bij de belasting en invullen van de zorgtoeslag kreeg ik uiteindelijk het bericht dat ik geen aanspraak kon maken omdat ik geen Nederlandse zorgverzekering had.
  Volgens de proefberekening is de zorgverzekering via het CAK en woonland factor ook goed.
  Ik woon in Spanje ,en val dus onder het verdragsbijdrage of geldt dit pas vanaf 2023?of doe ik iets verkeerd?

  Antwoord
  • ik zou het dan eens proberen via mijn toeslagen (Digid vereist), niet op zorgonline.nl

   Antwoord
   • Beste Jan,

    Ik heb het nogmaals geprobeerd maar systeem zei gelijk geen recht op zorgtoeslag.
    Toen gebeld met belasting dienst, die ging het even nakijken want ik heb er wel recht op.
    Hij kwam na 10 minuten terug ,en vertelde mij dat als het om een buitenlandse aanvraag ging het systeem het standaard op 0 zette ,het had wat meer tijd nodig.
    Afwachten maar.
    In ieder geval bedankt en fijne feestdagen

  • Beste John, Als je een wettelijke uitkering uit NL ontvangt, bijvoorbeeld AOW, en je verplicht verzekerd bent via CAK voor zorg in Spanje, dan geldt de woonlandfactor niet.

   Geantwoord op 22-10-2023:

   Geachte Ronald van Kampen,

   Hartelijk dank voor uw bericht op onze website.
   Helaas kan ik deze niet plaatsen.
   Uw informatie, als reactie op John van den Berg van 21-10-2023, is niet juist.
   Zie ook bijvoorbeeld: https://vbngb.eu/2022/11/21/woonlandfactoren-voor-het-jaar-2023-ten-behoeve-van-de-gedifferentieerde-berekening-van-de-bijdrage-voor-verdragsgerechtigden/

   Ik hoop u naar behoren te hebben ingelicht.

   Met vriendelijke groet,

   Ed Roosen
   VBNGB

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
   • Wie verdragsgerechtigd is ten laste van het CAK krijgt wat betreft de zorgtoeslag overigens ook te maken met dezelfde woonlandfactor. Krachtens de Wet op de Zorgtoeslag wordt voor een verdragsgsgerechtigde de standaardpremie in de formule voor de zorgtoeslag vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Een verdragsgerechtigde in Spanje zal dus steeds een lagere zorgtoeslag hebben dan iemand met een vergelijkbare inkomens- en huishoudenssituatie wonend in Nederland. Zie voor de formule mijn column over de zorgtoeslag op deze site.

 12. Dankjewel, Jan. Dus ik behoud mijn recht op zorgtoeslag.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.