Selecteer een pagina

Woonlandfactoren 2024 voor de verdragsbijdrage CAK

zie daartoe alhier:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-29907.pdf

24 Reacties

 1. De schroeven worden voor Duitsland aangedraaid…dus…meer betalen.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 2. Een uitleg geeft de minister niet laat staan de berekening hoe men aan dit getal komt.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 3. zie daartoe de Toelichting na de eerste tabel in de Staatscourant.

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord
 4. Het zou fijn zijn om was/wordt toe te voegen aan dit soort publicaties vanuit de overheid, hier hebben we weinig aan.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 5. Geacht Bestuur,
  Door de verhoging van de Wnl factor voor Duisland wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
  Ik geloof er niets van dat de wnl factor Duitsland voor 2024, bijna gelijk is c.q. gaat worden aan de kosten van de nl zorg.
  Voor 2022 was de factor nog 0.8138 en zou dan 2 jaar later 0.9485 zijn, we worden wederom bedonderd.
  Dan te weten dat er ook al jaren in nl wordt geroepen dat de zorgkosten de pan uit rijzen en voor 2023 weer nog grotere angst daarvoor, en zelfs voor een groot deel van de nederlanders onbetaalbaar. Het begint al met het eigen risico in nl, hoge bijbetaling in medicijnen etc. ongetwijfeld zullen er meer kosten zijn die ik niet weet.
  Wat ik wel weet is, dat ik zelf hier in Duitsland afgelopen april een heupvervanging heb ondergaan, met 2 weken opname ziekenhuis en 3 weken revalidatie in Reha, en vervoer, op kosten van Aok met een zeer geringe bijbetaling. Het zelfde ondergaan in nl, dan staat men de zelfde dag, max de 2e dag weer buiten.
  Vraag: Kan de vereniging de Wnl factor problematiek, speelt al jaren nog ergens bij de instantie,s die daarover gaan, aankaarten. Veel leden zullen u dankbaar zijn.
  Mvg. Wouter Boer

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 6. Aanvulling op mijn bericht van zo even. Hier in Duitsland is de tandarts ook in het pakket, in nl niet, weer hogere kosten voor nl.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
 7. De VBNGB heeft wel degelijk stelling genomen in deze kwestie. Het ministerie van VWS is echter moeilijk benaderbaar in dezen. Het vaststellen van een maximum 1 voor de woonlandfactor wordt voldoende compensatie geacht voor eventuele tekortkomingen. Verder hebben de meeste andere landen geen woonlandfactor, dus waar maken we problemen over.
  Wie vindt dat de woonlandfactor in zijn woonland te hoog is, kan natuurlijk protest aantekenen, maar dan zal de fout moeten worden aangetoond. De hier naar voren gebrachte voorbeelden, de langere verblijfsduur in het ziekenhuis, het verblijf in een revalidatiekliniek en de tandarts in het basispakket, wijzen er alleen maar op dat de kosten in Duitsland op deze gebieden hoger zijn dan in Nederland, wat de woonlandfactor doet stijgen.

  • Hoedanigheid: - Bestuurslid
  Antwoord
 8. van Johannes Willemsen uit Zwitserland
  01-12-2023

  Betreffende de in de staatscourant van 02-11-2023 genoemde woonlandfactoren ( WLF) gaarne volgende opmerkingen.
  Op pag 3 staat dat deze berekend zijn met de gegevens van het CBS.
  Het moet toch mogelijk zijn om als VBNGB deze CBS gegevens te ontvangen en de onderbouwing van deze gegevens verkregen van Eurostat,OESO en WHO van CBS te krijgen.
  Opmerkelijk zijn de grote verschillen van de publiek gefinancierde uitgaven gezondheidszorg in de volgende landen
  in EURO per inwoner of verzekerde te weten;
  Nederland 4.714
  Belgie 3.717 met een WLF van 0.7884
  Duitsland 4.784 ,, 1,0149 wordt 0,9485
  Frankrijk 3.852 ,, 0,8170
  Italie 2.140 ,, 0,4541
  Oostenrijk 4.297 ,, 0,9115
  Portugal 1.458 ,, 0,3094
  Spanje 1.957 ,, 0,4505
  Zwitserland 6,214 .. 1,3180 wordt 1,0000

  De voornoemde 8 landen Belgie tot Zwitserland hebben 74.905 verdragsgerechtigden van een totaal van 84.000 wereldwijd.

  De volgende 22 landen Bulgarije,Cyprus,Denemarken,Estland.
  Finland, Griekenland Hongarije,Ierland,Ijsland,Kroatie,Letland,Liechtenstein,litouwen
  Luxemburg,malta,Noorwegen,polen,roemenie,slovenie,slowakij3.
  Tsjechie en de UK hebben in totaal 7.701 verdragsgerechtigden met een WLF variatie van 0,1 tot 1,0

  Van de overige 8 landen met een WLF lager dan 0,100 met de landen bosnie,kaapverdie,marokko,montenegro,noord macedonie,servie,tunesie en turkije met in totaal 2.160 verdrags gerechtigden of te wel 270 over 8 landen komen waarschijnlijk naar Nederland om gratis gezondheidszorg te
  krijgen en in hun woonland een zeer lage CAK bijdrage te betalen. Ik raad de VBNGB aan om bij de CBS eerst maar eens duidelijkheid te verkrijgen over de eerste 8 landen en Nederland met de 74.905 verdragsgerechtigden waarbij de enorme waardestijging van de zwitserse frank van € 0,7 naar €1,10 bijzondere aandacht nodig heeft ondanks de US dollar waarde in deze periode. ik zal zelf in Zwitserland de uitgaven gezondheidszorg trachten te achterhalen.
  Overigens hebben op de lijst van woonlanden 5 landen de WLF voor 2024 de 1,0000 bereikt te weten Denemarken,Ijsland,
  Liechtenstein,Noorwegen en Zwitserland en volgend Jaar komen daarbij Duitsland en Zweden zie pag 6 staatscourant

  Hopelijk blijft de maximum WLF op 1,00 begrensd hetgeen ik betwijfel.
  Bij een WLF van 1,00 worden de verdragsgerechtigden reeds gediskrimineerd t.o.v. de gepensioneerden wonend in Nederland omdat zij een ziektekostendekking voor de landen buiten EUROPA hebben en een aanvullende reisverzekering kunnen afsluiten en dat hebben NL verdragsgerechtigden NIET.

  Ik zou wel eens willen weten welke landen zonder een woonlandfactor werken en wat de overige voorwaarden en regelingen zijn.

  Ook zijn er landen in de EU waarbij men kan kiezen tussen
  ex-woonland of het nieuwe woonland t.a.v. de ziekte verzekering en dus de vrijheid om zelf te kiezen.
  ook dat zou eens bekend gemaakt moeten worden door de VBNGB.
  wij kunnen toch niet voor altijd op de misbaksels van Hoogervorst blijven varen.
  Een antwoord op de vragen zou de eerste groep van 8 landen
  Belgie tot Zwitserland zou nuttig zijn.
  Ik ben benieuwd als 84 jarige naar antwoord op mijn suggesties en vragen.

  Met groet uit Zwitserland

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
  • Voor buiten de pensioenstaat in EU/EER/Zwitserland wonende gepensioneerde verdragsgerechtigden onder art 24 of 25 Vo883/2004 zijn er in beginsel 3 mogelijkheden van ziektekostenverzekering:
   1. men verkrijgt de status van verdragsgerechtigde onder genoemde artikelen zonder onder de pensioenstaatwetgeving verzekerd te blijven. Nederland als pensioenstaat behoort daartoe.
   2. idem maar men behoudt de verzekering(splicht) van de pensioenstaat, waaronder in beginsel (zie echter 3) ook de pensioenstaat Zwitserland.
   3. in afwijking van Vo883/2004 verkrijgt men woonlandverzekering. Dat laatste ken ik alleen voor de pensioenstaat Zwitserland, en wel op verzoek van de verdragsgerechtigde voor een beperkt aantal landen. zie bijv: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/versicherungspflicht/bezuegerinnen-ch-rente-im-ausland.html

   Wat betreft gebruik van woonlandfactoren voor premie/bijdragebetqling voor gepensioneerden wonend buiten de pensioenstaat komt dit volgens mij alleen bij Nederland voor. De meeste pensioenstaten genoemd onder 1 en 2 hanteren het beginsel dat men als verdragsgerechtigde dezelfde premie betaalt als iemand die niet geëmigreerd is. Premiedifferentiatie naar woonland voor (gepensioneerde ) verdragsgerechtigden, enigszins vergelijkbaar met een woonlandfactor, ken ik wel voor Zwitserland als pensioenstaat, zij het dat dit afhankelijk is van de (gekozen) Zwitserse verzekeraar. Op Internet zijn de premies te vinden in deze publikatie:
   Prämienübersicht Aperçu des primes Panoramica dei premi 2024 Grundversicherungsprämien EU/EFTA/UK Primes de l’assurance de base UE/AELE/UK Premi dell’assicurazione di base UE/AELS/UK
   Uitgegeven door: Bundesamt für Gesundheit BAG
   Zwitserland kent voor zijn verdragsgerechtigden ook een regeling van premieverlaging voor de lage inkomens. zie: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-im-ausland/praemien-verbilligung-eu-efta.html

   Antwoord
   • De duitse artikelen gaan over de rechten van Zwitsers die emigreren naar EU/EFTA en UK landen
    en geldt dus niet voor Nederlanders in Zwitserland.

    Mij is niets bekend dat t.b.v. buiten Europa een Zwitserse woonlandwetgeving bestaat die een vergoeding geeft voor ontstane ziektekosten en dat is mij ook zeer duidelijk door de Gemeinsame Einrichtung in Olten medegedeeld.
    Eveneens is in Zwitserland het niet mogelijk een Grundversicherung af te sluiten indien men een verdragsgerechtigde is.
    Zie ook het Dubai verzoek
    Het wordt tijd om uit het CAK korset te komen en
    zelf te kunnen kiezen mij is in 2016 duidelijk gezegd dat dit alles verplicht is.
    Overigens is een contributie van € 100 per jaar voor mij geen bezwaar indien dan de VBNGB het een en ander in het BELANG van de leden in orde maakt

    Met groet
    Johannes Willemsen

    • Hoedanigheid: - Lid
   • Inderdaad bracht ik artikelen bij elkaar die betrekking hebben op Zwitserse verdragsgerechtigden die in EU/EER wonen. U vroeg namelijk naar hoe andere pensioenstaten een en ander geregeld hebben in vergelijking tot Nederland. Zwitserland blijkt dan nogal wat bijzonderheden te hebben. Onder het CAK korset uitkomen zal niet eenvoudig zijn zolang Vo883/2004 geldt: dat korset is namelijk in arrest Van Delft goedgekeurd door Het Europese Hof van Justitie.
    Wat betreft kostenvergoeding door Zwitserland van kosten gemaakt in (inderdaad) Dubai: dat was het succesvolle resultaat van een proefproces. Ik berichtte er eerder over:
    Jan de Voogd op 7 februari 2022 om 11:10
    zie hier de (gunstige voor de betrokkene) uitspraak van het Bundesgericht Luzern:
    http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-02-2020-9C_265-2019&lang=de&type=show_document

  • De wens van de heer Willemsen naar veel activiteit op dit gebied door het VBNGB-bestuur is begrijpelijk. De capaciteit van het bestuur is echter beperkt en het te verwachten resultaat waarschijnlijk gering. Daarnaast is de VBNGB geen officiële instantie, die van overheidsorganisaties kan eisen dat zij informatie verstrekken. Wij vragen beleefd en soms krijgen wij het beleefde antwoord dat er geen informatie wordt verstrekt.
   De woonlandfactor is in Nederland ingevoerd nadat onze voorganger, de Stichting Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland jarenlang tegen de staat der Nederlanden had geprocedeerd voor het invoeren van de verplichte verzekering via het verdragsrecht. Het prijskaartje aan deze acties was een contributie van 100 €. Ik ken geen andere landen met een woonlandfactor. Een Duitser in Spanje betaalt Duitse kosten voor Spaanse zorg.

   • Hoedanigheid: - Bestuurslid
   Antwoord
   • Ik vind een contributie van € 100 per jaar geen probleem indien de VBNGB de belangen van haar leden beter verdedigen kan tegen de onbetrouwbare nederlandse overheid.
    De keuze om te overleggen met 50 Plus was niet erg vruchtbaar maar een keuze als de NSC is misschien een mogelijkheid voor de toekomst.

    Overigens de stand van zaken betreffende de nieuwe belasting regels tussen Nederland en Zwitserland is aan Zwitserse zijde geen probleem maar de Nederlandse Belasting maakt er een chaos van door per aanslagjaar een andere methode toe te passen.
    Ik heb een bezwaar ingediend tegen beide methoden.

    Met groet
    Johannes Willemsen

    • Hoedanigheid: - Lid
   • Valt dat veranderen in methode (wat is daarmee bedoeld?) samen met de overgang naar een nieuw belastingverdrag? Dan kun je inderdaad zo’n verandering in methode verwachten.

  • wat betreft de bronnen voor de woonlandfactoren staat in de Staatscourant van 2 november 202324 staat vermeld:
   “Voor de berekening van de woonlandfactor wordt gebruikt gemaakt van de gegevens die landen aanleveren aan Eurostat, OESO en WHO. Deze SHA-gegevens zijn verkregen met behulp van een maakwerktabel van het CBS.”
   Er wordt verwezen naar het eerdere CBS rapport over de houdbaarheid van de woonlandfactoren, zie:
   https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2019/46/onderzoek-houdbaarheid-woonlandfactorberekening.pdf
   Op blz.28 staat daar:
   “De bronnen van de cijfers volgens het SHA zijn te vinden bij de drie internationale organisaties Eurostat, OESO en WHO. In beginsel zijn het exact dezelfde cijfers, omdat ze door de lidstaten in één keer worden geleverd aan alle drie de organisaties tegelijk. Bij de verschillende methoden wordt echter uitgegaan van de meest recente beschikbare cijfers. Dat betekent dat indien mogelijk eerst de cijfers uit de OESO database (https://stats.oecd.org) worden gebruikt, daarna de cijfers van Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database), en daarna de cijfers van de WHO (https://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en). ”

   Ik heb indertijd, op basis van de concept versie van het CBS rapport, een aantal woonlandcijfers gecontroleerd, en die bleken te kloppen. Er is voor de VBNGB geen reden de berekeningen van het CBS als geezaghebbend instituut over te gaan doen, ook niet voor 2024.

   De door VWS genoemde maximering van woonlandfactoren op 1 zie ik, gezien eerdere formuleringen als structureel, dus geldend vanaf 2023.

   Nederlandse gepensioneerde verdragsgerechtigden die in Zwitserland wonen kunnen zich voor vergoeding van ziektekosten gemaakt buiten het EU gebied op Zwitserse woonlandwetgeving beroepen. VBNGB zoekt uit (via de EC) voor welke andere (EU/EER-)landen dit zou kunnen gelden

   Antwoord
   • Laat de EC dit ook voor Zwitserland nogmaals bevestigen omdat ik vrijwel zeker weet dat dit niet het geval is.
    Het proces over € 100 is door de GE-KVG afgekocht
    en ik waarschuw de verdrachtsgerechtigden wonend in Zwitserland dit risico niet aan te gaan.

    Met groet van Johannes Willemsen

    • Hoedanigheid: - Lid
   • Een ieder die het aangaat in Zwitserland kan zich op de uitspraak van het Bundesgericht Luzern beroepen jegens KVG en andere instanties (Rechtbanken en Zwitserse reisverzekeraars). De EC is in dezen weinig relevant. Het Bundesgericht heeft namelijk duidelijk uitgesproken dat het recht op vergoedingen voor verdragsgerechtigden in Zwitserland een wereldwijd karakter heeft, en dus niet betekent dat de kosten door hen in Zwitserland gemaakt moeten zijn. Dit berust op gelijkstelling van rechten qua dekkingspakket, dus ook buiten Europa, met Zwitsers wettelijk verzekerden: die hebben ook die wereldwijde dekking.

   • Ik zal dit voorleggen bij de gemeinsame Einrichtung KVG hetgeen overigens iets zou moeten zijn voor Uw landvertegenwoordiger in Zwitserland.
    Ik zou niet graag buiten de EU/EER op vakantie gaan met het risico
    om bij een ziekenhuis opname zelf te moeten betalen en daarna in Zwitserland een proces te moeten voeren.
    We hebben het weer goed geregeld in Nederland maar de gepensioneerden wonend in Nederland hebben wel een dekking voor kosten buiten EU/EER en wij betalen het zelfde

    Ik zou graag willen hebben dat de VBNGB de problemen oplost
    en niet probeert deze te bagateliseren en de NL overheid te ondersteunen.

    T.a.v. de WLF met Zwitserland het volgende
    Ik ken alleen de cijfers uit de staatscouranten en heb gevonden
    WLF
    2016 0,6506
    2017 0,6824
    2018 0,8948
    2019 0,8000
    2020 0,7933
    2021 0,7536
    2022 0,7145
    2023 1,4451
    2024 1,3180

    Ik ben in 2016 geemigreerd naar Zwitserland !!

    Overigens zijn slechts uit 3 jaren de zorgkosten uit Zwitserland
    gepubliceerd in de staatscouranten en wel uit
    2015 € 2.826 per verzekerde
    2020 € 6.278 per verzekerde
    2021 € 6,214 per verzekerde

    Hier klopt natuurlijk niets van en zoals ik reeds gezegd heb zal ik trachten hier duidelijkheid te verkrijgen bij de verschillende instanties zoals KVG,BAG en Politik SP

    Met groet

    • Hoedanigheid: - Lid
   • zie voor een mogelijke verklaring van de sterk stijgende kosten per verzekerde de laatste alinea van mijn bijdrage van 4 dec. om 15:21 uur

  • Ik heb wat cijfers bekeken met betrekking tot de berekening van de woonlandfactor voor Zwitserland door de jaren heen, die de laatste jaren flink aan het stijgen is. Er zijn geen verschillen te constateren tussen de maatwerktabel van het CBS, de SHA accounts (van o.m. de WHO) en nationale Zwitserse bronnen ten aanzien van de kosten voor door de staat en op basis van verplichte sociale verzekering te financieren gezondheidskosten.

   Tot en met 2018 werden de kosten per verzekerde nog via de zogeheten oude methode berekend, daarna was er een fase van indexatie waarbij de SHA cijfers een corrigerende rol speelden en sinds 2023 is er weer een overgangsperiode waarbij in 2025 volledig op die SHA cijfers zal worden overgegaan.
   Ik vermoed dat de verklaring van die sterke stijging in de Zwitserse woonlandfactor kan zitten in het feit dat onder de oude methode de gegevens van KVG Risikoausgleich Statistik gebruikt werden. Die gegevens waren ook de bron van verrekening voor kosten van verdragsgerechtigden tussen Zwitserland en EU/EER staten, naast de functie voor interne verrekening van financiële risico’s tussen Zwitserse verzekeraars. De statistiek lijkt slechts betrekking te hebben op de verplichte ziektekostenverzekering van Zwitserland en laat waarschijnlijk andere publieke financiering van zorgkosten (door de staat) buiten beschouwing. Die staatsfinanciering was ongeveer een derde van de totale publieke financiering maar het aandeel stijgt de laatste jaren. Dit zou dus een verklaring kunnen zijn van de relatief lage woonlandfactoren tot en met berekeningsjaar 2014.
   Bij de noemer van de woonlandfactor, dus de gem. zorgkosten per Nederlandse verzekerde, speelt dit probleem namelijk niet of nauwelijks.

   Antwoord
 9. Is er een verklaring, heeft de vbngb een idee waarom in deutsland de Wlf zo snel stijgt.
  In 2022 nog 0.8138 en 2 jaar later naar 0.9485. En voor 2022 was de factor nog lager en daarvoor door Hr Vos nog een verlaging er uitgesleept vanwege gemaakte fouten.
  Alleen al de voor 2024 aangekondigde verhoging in de zorg, maakt dat de zorg in D voordeliger is dan in Nl.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.