Selecteer een pagina

AOW-pensioen naar de norm van een gehuwde, geen sprake van duurzaam gescheiden leven.

mrt 15, 2024

Bron: de Rechtspraak

Deze zaak gaat over de vraag of de Svb het AOW-pensioen van betrokkene terecht heeft herzien in een gehuwdenpensioen. Anders dan de rechtbank oordeelt de Raad dat de herziening terecht is, omdat betrokkene en zijn echtgenote niet duurzaam gescheiden van elkaar leven. De nog bestaande mate van financiële verstrengeling en mate van contact tussen betrokkene en zijn echtgenote staan duurzaam gescheiden leven in de weg.
Voor gevallen waarin sprake is van een gewilde verbreking van de huwelijkse samenleving legt de Raad het begrip duurzaam gescheiden leven als volgt uit. Gehuwde mensen leven pas duurzaam gescheiden als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
a. a) ten minste één van hen wil de huwelijkse samenleving verbreken;
b) ieder van hen leidt afzonderlijk een eigen leven alsof hij of zij niet met de ander is gehuwd;
c) ten minste één van hen bedoelt deze situatie als blijvend.

Of aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet blijken uit de feitelijke omstandigheden. Daarvoor is niet voldoende dat betrokkenen hun
hoofdverblijf niet hebben in dezelfde woning. De huwelijkse samenleving kan immers bestaan zonder dat de echtgenoten samenwonen. Voor de beoordeling of mensen duurzaam gescheiden leven is verder niet van belang om welke redenen zij de huwelijkse samenleving niet (of nog niet, niet meer of niet opnieuw) hebben verbroken. aldus Uitspraak van 14 april 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:821)

Klik hier voor de volledige uitspraak

4 Reacties

 1. Waardeloze en onzin uitspraak. Ik volg de Sociale Verzekeringsbank en wel hierom;

  – Er is sprake van echtgenote en echtgenoot, derhalve een huwelijk. Zolang het huwelijk niet rechtsgeldig is
  ontbonden is er sprake van een huwelijk ook al slaapt een van hen in het hondenhok.

  – Dit geldt eveneens vwb een z.g. samenlevingsovereenkomst.

  – Het komt mij voor dat om gescheiden van elkaar te leven te kunnen aantonen, bovenstaande niet
  meegenomen de SVB over de volgende informatie dient te beschikken.

  – In- of uitschrijving in een andere gemeente idien in het land een dergelijk gremium bestaat.
  – Adres van registratie van bijv. WOZ aanslagen.
  – Adres van registratie van automobielen en de verzekeringen.
  – Adres van registratie van energieleveranciers.
  – Adres van registratie van aansprakelijkheidsverzekering.
  – Adres van registratie van de SVB uitkeringen en IBAN.
  – Adres van registratie van andere pensionfondsen en IBAN.

  Bovenstaande alleen noodzakelijk indien er sprake is van gewoon samenwonen en niet van een huwelijk of samenlevingsovereenkomst. Kan men deze gegevens niet overhandigen (beide partijen) dan kan men ervan uitgaan dat er sprake is van gewoon samenwonen. Andere smaken zijn er niet. Ook al woont de een jarenlang in Timboektoe en er is geen sprake van een scheiding dan is er sprake van een huwelijk en verplichting tot samenwonen. Waar is anders de hele poppenkast van huwelijk en registratie daarvan nodig?

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord
  • U vergeet een aantal feitelijkheden en gaat uit van onjuiste kennis wat dit betreft.
   Om , als voorbeeld , in Duitsland te willen scheiden, zullen de echtegenoten een jaar ‘ getrennt’ moeten leven.
   M.a.w. niet in de voorheen gezamenlijke woning, daarn akan pas de echtscheiding juridisch in gang worden gezet.
   Waarom de ene echtgenoot, bij voorbeeld, in Berlijn mag blijven wonen en de ander niet, ontgaat me even. In Berlijn ka de afstand tussen 2 woningen vele malen groter zijn dan in twee naburige dorpen.
   Wat het nummer van een IBAN te maken heeft met gescheiden leven ontgaat me evenzeer.
   Zo maar wat losse aanmerkingen mijnerzijds.

   • Hoedanigheid: - Niet-lid
   Antwoord
   • Op de website van de SVB zijn de wetten van andere landen natuurlijk niet omschreven. Er is wel een mouw aan te passen. Als echtelieden niet samenwonen om financiële of praktische redenen, blijft de AOW-status “gehuwd”. Er is echter ook een andere omschrijving:
    CITAAT
    U leeft duurzaam gescheiden als:
    • u of uw partner niet meer wil samenwonen en
    • u leeft alsof u niet getrouwd bent en
    • de situatie zo blijft
    U leeft ook duurzaam gescheiden als u of uw partner schriftelijk de scheiding heeft aangevraagd bij de rechtbank.
    EINDE CITAAT

 2. Welke principes je ook hanteert, het zou erom moeten gaan of je een gezamenlijke huishouding voert. Pensioen is ervoor om te “overleven” en niet om van te profiteren.
  Het kan erg praktisch zijn om niet te scheiden, terwijl je toch een daadwerkelijk gescheiden huishouding voert. Op dat laatste zou de focus moeten liggen.

  • Hoedanigheid: - Lid
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.