Selecteer een pagina

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (3) – inkomensverklaring

De derde eis voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht is de zgn. Inkomensverklaring.

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland kunt overleggen. Op deze verklaring moet minimaal een overzicht staan van uw inkomsten, zoals u die hebt aangegeven in de belastingaangifte in uw woonland. U hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte over 2015 doet.

Let op!

Stuur de inkomensverklaring 2015 bij voorkeur tegelijk met uw aangifte op. Lukt dat niet? Stuur dan uw aangifte alvast op. U hoeft dan geen uitstel aan te vragen voor het doen van aangifte. Zorg er wel voor dat u de inkomensverklaring alsnog opstuurt. Anders kunnen wij u niet aanmerken als kwalificerend buitenlandse belastingplichtige. U kunt dan niet gebruikmaken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als iemand die in Nederland woont. Wij behandelen u dan als een buitenlands belastingplichtige.

Het formulier is er sinds medio 2016 in een groot aantal talen. Hier vindt u vertalingen van de inkomensverklaring (formulier) en de toelichting bij de inkomensverklaring in alle talen van de EU-landen plus IJsland. Deze lijst is nog niet compleet, binnenkort wordt de lijst aangevuld.

Vul de verklaring in en laat deze ondertekenen door de belastingdienst van uw woonland 2015. Stuur het formulier daarna naar:

Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen
Nederland

Bron: belastingdienst.nl

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.