Selecteer een pagina

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (vanaf 2015) – algemene informatie

Vanaf 2015 geldt de zogenoemde regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. U kunt niet meer kiezen voor behandeling als een binnenlands belastingplichtige.

Bepaal met de rekenhulpen in de toelichting bij uw aangifte of u kwalificerende buitenlandse belastingplichtige bent. Als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland, zoals aftrek eigenwoningrente over uw (buitenlandse) eigen woning.

Rekenhulp Uw persoonlijke situatie en inkomstenbelasting (site Belastingdienst)

Voldoet u aan alle voorwaarden van deze nieuwe regeling? Dan kunt u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen krijgen als een inwoner van Nederland. Die voorwaarden zijn:

  1. U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  2. U betaalt over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting.
  3. U kunt een inkomensverklaring overleggen van de belastingdienst van uw woonland.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u over minder dan 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt? Dan bent u buitenlands belastingplichtig. Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt dan geen rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen. Met het heffingsvrij vermogen wordt wel rekening gehouden (dat verandert dus niet; lees hier ons bericht daarover). U mag bijvoorbeeld de rente van de lening voor uw eigen woning niet meer aftrekken in uw aangifte.

De zogenoemde terugploegregeling waarbij een inkomensherziening plaatsvindt, vervalt ook.

Bron: site belastingdienst.nl

Verdere informatie

  • Lees hier het Dossier buitenlandse belastingplichtige van Kara belastingadviseurs.
  • Lees hier over de gevolgen van de kwalificatieregeling voor gepensioneerden in het buitenland (slot van het artikel) van Kantoor van Limpt belastingadviseurs.
  • Lees hier de brief van het hoofd van de NL Belastingdienst DG Hans Leijtens d.d. 22 januari 2016 (kennelijk?) aan de buitenlandse belastingdiensten. Die brief is er ook in het Duits. Andere talen zijn onbekend.
  • Lees hier de Factsheet 2016/3 van de VBNGB over alle problemen met de KBB regeling.
  • Lees hier over de verdere beperkingen van de heffingskortingen per 1 januari 2019 voor grensarbeiders, maar ook voor gepensioneerden.

0 reacties