Selecteer een pagina

Wereldinkomen

Het wereldinkomen is het inkomen in box 1, 2 en 3 waar ook ter wereld verdiend en berekend volgens de Nederlandse belastingregels. Tot het wereldinkomen behoren ook de inkomsten waarover Nederland op grond van (inter)nationale regelingen niet het recht heeft belasting te heffen. Bijvoorbeeld arbeidsinkomsten, winst of vermogen in een ander land dan Nederland.

Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ geeft u uw wereldinkomen aan de belastingdienst door. U ontvangt dit formulier alleen, als u of uw toeslagpartner in een jaar buiten Nederland woonde, en van de belastingdienst een toeslag ontving, bijvoorbeeld zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Of omdat u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het CAK.

Vul op het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ alleen uw eigen wereldinkomen in, want uw partner krijgt meestal zelf een opgaaf toegestuurd.

Met uw wereldinkomen worden de volgende bedragen bepaald:

  1. definitieve bedrag van uw toeslag
    Met het wereldinkomen bepaalt de belastingdienst de definitieve hoogte van uw toeslag. Geeft u uw wereldinkomen niet op, dan stopt de belastingdienst de toeslag(en) die u of uw eventuele toeslagpartner ontvangen. U moet deze toeslag(en) dan terugbetalen. De toeslag die u elke maand van de belastingdienst krijgt is een voorlopig bedrag.
  2. definitieve buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
    Met uw wereldinkomen bepaalt het Zorginstituut Nederland de definitieve buitenlandbijdrage Zvw, als u of een gezinslid buiten Nederland woonde. De buitenlandbijdrage Zvw die uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) inhoudt op uw uitkering en afdraagt aan het Zorginstituut Nederland, is een voorlopig bedrag.
  3. tegemoetkoming van het Centraal Administratiekantoor (CAK)
    Het CAK gebruikt uw wereldinkomen voor het vaststellen van uw tegemoetkoming.

Dat gebeurt allemaal in de zgn. NiNbi beschikking die volgt op uw Opgaaf wereldinkomen. Het is weliswaar aan de belastingdienst opgedragen om de regeling NiNbi uit te voeren, maar deze regeling en deze beschikking gaan dus niet over heffing van inkomstenbelasting, daarvoor moet u gewoon aangifte IB doen (voor buitenlands belastingplichtigen).

Let dus op!

Met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ doet u dus geen aangifte voor de inkomstenbelasting. Hebt u bericht gehad dat u aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en eventueel aangifte inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet doen? Doe dan aangifte met het aangifteprogramma voor buitenlandse belastingplichtigen. Geef daarnaast uw wereldinkomen aan de belastingdienst door met het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’.

En let op: opgave van box3 inkomen is niet altijd verplicht!

Met verwijzing naar een notitie uit 2007 (!) van Mr. W. Geursen, toenmalig DBBW advocaat van de ICNG. Klik hier voor die notitie

Op het voorblad van de Opgaaf staat wel: “U bent verplicht dit wereldinkomen aan ons door te geven” maar dat is, voor met name het zgn. box3 inkomen, niet altijd waar. Als u verdragsgerechtigd bent, geen toeslagen aanvraagt en niet ‘kwalificeert’ dan is uw box3-inkomen irrelevant voor het CAK en de belastingdienst!

Lees hier op de site van de belastingdienst meer over de opgaaf van uw wereldinkomen.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.