Selecteer een pagina

NiNbi beschikking

Nadat de belastingdienst uw opgaaf wereldinkomen heeft ontvangen, krijgt u van de belastingdienst een beschikking ‘Niet in Nederland belastbaar inkomen’ (NiNbi).  Op deze beschikking staat uw wereldinkomen, dat bestaat uit:

  • uw in Nederland belastbaar loon of uw verzamelinkomen
  • uw niet in Nederland belastbaar inkomen

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepaalt de belastingdienst de definitieve hoogte van uw toeslag(en). En daarnaast gaat deze informatie naar het Zorginstituut Nederland en het CAK. Zij bepalen hiermee de definitieve hoogte van uw bijdrage.

Bron: belastingdienst.nl

Wat wij als VBNGB nog wel eens tegenkomen is dat verdragsgerechtigden bij het CAK bezwaar aantekenen tegen een jaarafrekening omdat hun wereldinkomen onjuist zou zijn vastgesteld. Er hebben zelfs beroepsprocedures daarover plaatsgevonden.

Als het wereldinkomen niet correct is vastgesteld moet men echter niet bij het CAK, maar bij de Belastingdienst bezwaar aantekenen tegen de NiNbi beschikking.

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.