Selecteer een pagina

Rapport 2016 – De burger is de dupe van een gebrekkige informatieverstrekking

De Nationale ombudsman toetst het optreden van de overheid aan vereisten voor behoorlijk overheidsoptreden. Een van deze vereisten is goede informatieverstrekking. Dit betekent dat de overheid ervoor zorgt dat de burger niet alleen als hij er om vraagt, maar ook als hij dat niet doet, de juiste informatie ontvangt en dat deze informatie klopt, volledig en duidelijk is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de klaagster mevrouw Blok zeker niet alleen staat in haar probleem, dat zij niet op de hoogte was van de geldende wetgeving. Veel mensen hadden dezelfde ervaring en raakten hun Nederlanderschap kwijt zonder het te weten en tegen hun wil. Dit komt doordat de informatieverstrekking door de overheid op dit punt tekort schiet.

Dat de Nederlandse nationaliteit onbewust wordt verloren, is naar het oordeel van de Nationale ombudsman altijd ongewenst en moet worden voorkomen. De Nationale ombudsman ziet een belangrijke taak voor de overheid in het goed en adequaat informeren van haar burgers over de nationaliteitswetgeving.

Niet kan worden volstaan met de mededeling dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, zoals dit in reactie op de klacht van mevrouw Blok is gebeurd.

De Nationale ombudsman vindt dat burgers van de overheid mogen verwachten dat zij actief, adequaat en daarmee tijdig worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Alleen dan kunnen zij zich voorbereiden en een weloverwogen keuze maken om de Nederlandse nationaliteit te behouden of niet. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de overheid in die zin tekort is geschoten.

De Nationale ombudsman ziet daarom aanleiding voor het doen van de volgende aanbevelingen aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.