Selecteer een pagina

Rapport 2016 – Aanbevelingen Nationale Ombudsman

Zorg voor goede algemene voorlichting over de nationaliteitswetgeving in het binnen- en buitenland.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • Een publiekscampagne om het grote publiek eens goed te informeren over onze nationaliteitswet. Dit zou met name ook wenselijk zijn op het moment dat er een aanpassing van de wet plaats vindt.
  • De publicatie van een brochure met als thema: ‘Hoe voorkom ik dat ik mijn Nederlandse nationaliteit verlies?’
  • Een verwijzing op de website en in de brochures naar een loket waar men specifieke vragen kan stellen over de nationaliteitswetgeving.
  • Het al vanaf het moment van verstrekking van het paspoort informeren van alle burgers over verliesbepalingen door het opnemen van een tekst in het paspoort of door een inlegvel met informatie.

Zorg tevens voor manieren om juist de mensen die het aangaat actief en gericht te informeren.

Dit zou kunnen door:

  • Alle Nederlanders buiten de EU die wel een dubbele nationaliteit mogen hebben er automatisch aan te herinneren hun verlies van het Nederlanderschap te stuiten door het vernieuwen van hun paspoort dan wel de aanvraag van een verklaring omtrent Nederlanderschap.
  • Het instellen van een centraal register waarin Nederlanders die in het buitenland wonen zich kunnen inschrijven, waarna zij automatisch geïnformeerd worden over voor hun Nederlanderschap relevante wetgeving.
  • Alle mensen die zich uitschrijven uit de gemeente in verband met emigratie een informatiepakket te verschaffen met onder meer de regels omtrent verlies van het Nederlanderschap.

0 reacties