Selecteer een pagina

Nieuw belastingverdrag met Kosovo

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/30/nederland-sluit-belastingverdrag-met-kosovo Nederland heeft met Kosovo een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat burgers of bedrijven dubbel belasting betalen of dat...