Verzekerdenmonitor 2018

De jaarlijkse verzekerdenmonitor, nu voor 2018, is gepubliceerd. Zie in het bijzonder blz. 31 en volgende over verdragsgerechtigden. De tabel 8.6 lijkt mij fouten te bevatten. Het aantal van 1233 zal vermoedelijk Spanje en niet Slowakije betreffen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/vws-verzekerdenmonitor-2018

7 Reacties

 1. Je opmerking klopt, want de tekst geeft dit al aan op pagina 38 met: “Bij de gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden en hun gezinsleden komen, na Duitsland en België, veel verdragsgerechtigden uit Spanje en Frankrijk (1.233 respectievelijk 1.215 personen) naar Nederland voor zorg.”

  Antwoord
 2. johannes willemsen zegt uit Zwitserland

  Tot mijn verbazing wordt in de verzekerden monitor 2018 met overigens getallen uit 2017 op pagina 34 en volgens de tabel 8.3
  aangegeven :
  Dat in 2017 voor wat betreft de 30 EU/EER/Zwitserland aan het CAK een totale bijdrage door de verdragsgerechtenden van €109 miljoen is betaald.

  Niet te begrijpen is dat vlg deze tabel 8.3 door 54000 verdragsgerechtigden gemiddeld slechts € 2023 per jaar betalen om tot de genoemde € 109 miljoen te komen.

  Als voorbeeld een gemiddelde buitenlandse bijdrage per verdragsgerechtende en per jaar in :

  Belgie € 2117
  Duitsland € 2809
  Frankrijk €3010
  Zwitserland €2384

  Ik betaalde in 2017 €4883 netto incl.woonlandfactor aan het CAK
  en neem aan dat ik veel teveel betaalde maar ik begrijp niet hoe dit ontstaat. Ter info ik betaal nominale premie + Inkomens afhankelijke ZvW (maximum) premie + Maximale WLZ premie

  Gaarne reactie van iemand uit onze vereniging die weet hoe dit ontstaat.

  Antwoord
  • Als u in Zwitserland over maximaal inkomen de verdragsbijdrage betaalt (ruim twee keer het gemiddelde) is het zeer wel mogelijk dat dit voor u op 4883 Euro uitkomt. Immers een groot deel van die bijdrage, zowel over het ZVW deel als het WLZ deel, is inkomensafhankelijk. Dat is in Nederland niet anders. Verschillen met Nederland ontstaan slechts door de woonlandfactor, de andere rol van de huishoudenssamenstelling in de bijdrage/premies en het feit dat de nominale premies ZVW verschillen tussen verzekeraars.

   Antwoord
   • Geachte Heer de Voogd
    Hierbij mijn reactie op Uw antwoord

    de nominale premie is voor verdragsgerechtigden wettelijk ieder jaar door het CAK/VWS vastgelegd en dus varieert niet per verzekering !!

    Ik had verwacht dat er voor de WLZ bijdrage iets niet klopte.

    Het houdt dus in dat vele verdragsgerechtigden een zeer laag pensioen op AOW niveau hebben ,wat ik niet geloof of de getallen in de tabel 8.3 kloppen niet hetgeen mij niet zou verwonderen gezien de betaalde kosten vlg.tabel 8.4 van
    € 240 miljoen aan dezelfde 30 landen in EU/EER/zwitserland

    Met vriendelijke groet Johannes Willemsen

   • Het gemiddelde van ruim 2000 Euro aan bijdrage per hoofdverdragsgerechtigde is zeer wel mogelijk. Dat het zo laag is, althans in uw ogen, is op de eerste plaats toe te schrijven aan de woonlandfactoren, veeleer dan aan veronderstelde lage inkomens. Daarnaast aan de andere factoren die ik noemde. Ook administratieve aspecten (de vermelde ontvangen bijdragen zijn mogelijk op kasbasis en kunnen dus mede betrekking hebben op jaren voor 2017) kunnen een rol spelen.
    De nominale premie is voor verdragsgerechtigden inderdaad (per woonland) hetzelfde. Maar ik wees juist op het verschil met Nederland (dwz met ZVW-verzekerden) waar deze nominale premie wel verschilt tussen verzekeraars.
    Vergelijking tussen ontvangen zorgbijdragen en voor verdragsgerechtigden betaalde ziektekosten is weinig zinvol. Bij een oudere doelgroep als de gepensioneerden zullen de ziektekosten hoger zijn dan de door hen betaalde bijdragen.
    Uit de gegevens is niet af te leiden welk deel van de geheven bijdrage betrekking heeft op de WLZ-component, en dus is daarvoor ook geen conclusie te trekken over eventuele onjuistheid.

   • Geachte Heer de Voogd

    Nogmaals een reactie op Uw antwoord
    Uiteraard zijn in de getallen van tabel 8.3 pag.34 van de Monitor de woonlandfaktoren van 2017 verdiskonteerd te weten voor

    Belgie 0,7029
    Duitsland 0,8372
    Frankrijk 0,8245
    Zwitserland 0,6824

    Daarmede ontstaan de volgende gemiddelde verdragsbijdragen vlg.tabel 8.3 voor

    Belgie netto € 2117 en dus bruto € 3012
    Duitsland netto €2809 en bruto €3370
    Frankrijk netto €3010 en bruto €3650
    Zwitserland netto €2384 en bruto € 3493

    Zoals aangegeven betaalde ik in 2017 netto € 4833 en dus
    bruto € 7082 als verdragsbijdrage.

    Met een vaste ZvW premie van €1300 en een inkomens afhankelijke premie van 5.4% en WLZ 9.65% is terug te rekenen dat de tabel 8.3 is gebaseerd op alleen de AOW uitkering als wettelijk pensioen.
    Ik vermoed dat alle overige pensioenen niet meegerekend
    mogen worden.
    De hele discussie wat een wettelijk pensioen is ligt dus weer op de tafel.
    Ten slotte op pag.33 van de Monitor staat dat er in 2017
    € 127 miljoen meer betaald is aan het buitenland dan aan verdrags bijdrage is ontvangen en dat wordt geweten aan de zieke en zwakke geemigreerde gepensioneerden .
    Misschien moeten de werkelijke bijdragen in de tabel 8.3
    aangepast worden
    met vriendelijke groeten uit Zwitserland
    Johannes Willemsen

   • Het lijkt me onmogelijk dat de inkomsten uit verdragsbijdrage alleen betrekking zouden hebben op wettelijk (AOW)pensioen. Ze behoren berekend te worden over box 1 wereldinkomens en ZVW inkomens. En iedere verdragsgerechtigde kan dat op de eigen aanslag ook nakijken. Bij alleen AOW zouden de geïnde bedragen veel lager zijn.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.