Selecteer een pagina

Pensioen in Zweden

Het Zweedse ”Allmän pension” bestaat uit ”Inkomstpension”, Tilläggspension, Premiepension en een basispensioen in de vorm van het ”Garantipension”.

Nederlanders, woonachtig in Zweden, die een woon en/of arbeidsverleden in het land hebben. kunnen zich voor het doen gelden van hun rechten het beste ca 2 maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in verbinding stellen met: www.pensionsmyndigheten.se Ook is het mogelijk, indien men de taal machtig is, te bellen met: Kundservice 0771-776776.

Een lijst van service kantoren, waar men zich persoonlijk kan aanmelden en kan laten informeren is te vinden op: www.pensionsmyndigheten.se/servicekontor.

Om in aanmerking te komen voor een of meerdere vormen van het ”Allmän pension” dient een formulier(blankett) al dan niet digitaal te worden ingevuld. Indien u het formulier download en thuis invult, verzend het dan na invulling aan: Pensionsmyndigheten, 83989 Östersund.

Iemand, die voor zijn 65 in Zweden woonachtig is bouwt in die periode een zogenaamd Garantiepensioen op. Voor het toekennen houdt men rekening met de in Nederland vanaf het 15e jaar opgebouwde AOW.

Het ”Garantipension”(grundskydd), zijnde een met de AOW vergelijkbaar basispensioen als onderdeel van het ”Allmän pension”, dat vanaf het 16e levensjaar door inschrijving in de ”Folkbokföring” (basisadministratie) wordt opgebouwd, komt na toekenning met ingang van het 65e levensjaar tot uitbetaling.

Van belang voor de berekening is de periode, dat men in Nederland of elders binnen de EU een AOW pensioen of vergelijkbaar heeft opgebouwd. Vervolgens neemt ”Pensionsmyndigheten” de periode dat er in Zweden is opgebouwd door inschrijving in de ”Folkbokföring” in aanmerking. Mocht deze laatste periode korter zijn dan drie jaar, dan wordt die naar boven op drie jaar afgerond. Deze drie jaar levert de aanvrager/ster ca SEK 2000,= op jaarbasis aan ”Garantipension” op.

Het houdt daarnaast in, dat men door het hebben van Zweedse inkomsten in aanmerking komt voor gezondheidszorg ten laste van Zweden. Voor reizen buiten Zweden vraagt u bij försäkringskassen.se een ”Europeiska sjukförsäkringskort” (EHIC) aan.

Let wel, u bent niet langer Verdragsgerechtigde. U betaalt dan ook géén verdragsbijdrage meer en u heeft geen recht meer op pensioenlandzorg. Aangezien ZIN, nu CAK u niet klakkeuoos op uw woord zal geloven. is het raadzaam om ”Försäkringskassen” te vragen om toch vooral aan Nederland, CAK door te geven dat u nu in Zweden onder het Zweedse regiem valt.

Mocht u, omdat u niet op de hoogte van bovenstaande bent, tot op heden van deze mogelijkheid geen gebruik maken, dan kunt u dit alsnog doen middels de beschreven procedure.

Voor zover ons bekend worden pensioenen niet met terugwerkende kracht toegekend en geldt het moment van aanvraag.

 

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.