Selecteer een pagina

Deze pagina bevat verouderde informatie.

Regeling Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht (KBB)

mrt 31, 2016

In 2015 is de Regeling Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht (KBB) van kracht geworden. Uitgebreide informatie over deze regeling is op deze website onder Algemene dossiers/Belastingen te vinden.

Het is wel duidelijk, dat veel Nederlands gepensioneerden in het buitenland er door deze regeling financieel op achteruit zullen gaan. Het in een keer weghalen van de belastingvoordelen zonder respectering van bestaande gevallen, zonder overgangsregeling en zonder compensatiemaatregelen is dan ook geen voorbeeld van goed bestuur. Dat de regeling doorgaans als onredelijk, onrechtvaardig en onbehoorlijk wordt ervaren, houdt echter niet zonder meer in, dat hij onrechtmatig is. De mogelijkheid van onrechtmatigheid wordt echter wel door de VBNGB onderzocht en wel via een jurist met kennis van EU wetgeving en jurisprudentie. Indien er een kans bestaat, op grond van strijdigheid met hogere regels een klacht bij de Europese Commissie in te dienen zal dat dan ook worden gedaan. Uitslag van het onderzoek wordt in mei dit jaar verwacht.

Een ander punt van onderzoek is de mogelijkheid van bezwaar en beroep bij de Nederlandse rechter tegen het afwijzen van het voldoen aan de 90% voorwaarde. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de uitzonderingsbepaling.

In de Regeling is namelijk een uitzonderingsbepaling opgenomen, die inhoudt, dat bij niet kwalificeren op grond van de 90% regel, toch gekwalificeerd kan worden indien in het woonland op grond van een te laag belastbaar inkomen geen belasting wordt betaald. Het VBNGB bestuur is van mening, dat deze omschrijving mogelijk te eng is in vergelijk met bestaande EU jurisprudentie.

Het bestuur zoekt nu onder de leden naar voorbeelden van buitenlands belastingplichtigen, die wegens de verhouding in Nederland /in het woonland belast inkomen niet voldoen aan de 90% eis, maar die naar verwachting in het woonland geen of weinig belasting betalen. Op grond van de gegevens worden kandidaten geselecteerd, die, bij afwijzing van de kwalificatie op aanwijzing van een deskundige een bezwaarschift kunnen indienen.

Leden, die hieraan voldoen zijn per e-mail gevraagd, zich bij het bestuur te melden. Geselecteerde kandidaten worden persoonlijk nader geïnformeerd.

Ontwikkelingen over bovenstaande onderwerpen zullen op deze plaats worden gepubliceerd.

0 reacties