Selecteer een pagina

Overgang van ZIN naar CAK op 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 draagt Zorginstituut Nederland de uitvoering van een aantal regelingen over aan het CAK in Den Haag. Wij berichtten daar al eerder over, met een paar achtergronden.

De regelingen die van het Zorginstituut overgaan naar het CAK zijn:

  • de regeling Wanbetalers
  • de regeling Onverzekerden
  • de regeling Gemoedsbezwaarden
  • de regeling Onverzekerbare vreemdelingen
  • de regeling Buitenland (verdragsgerechtigden; verbindingsorgaan)
  • het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg

Indien de overgang naar het CAK tot veranderingen in de uitvoering van artikel 69 ZVW zal leiden wordt dat gepubliceerd op de CAK website (www.hetcak.nl). Het CAK is inmiddels ook al formeel aangewezen als bevoegd orgaan ter uitvoering van het hoofdstuk ziekte, althans waar het de huidige bevoegdheden betreft van het Zorginstituut, in de zin van Vo883/2004.

Hier vindt u het Wijzigingsbesluit, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 9 december 2016. met betrekking tot de bevoegdheden gepubliceerd in de Staatscourant van 9 december 2016. Uiteraard wordt ook de Zorgverzekeringswet zelf aangepast.

Dit wijzigingsbesluit hangt samen met de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekerings-wet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173). Die wet treedt met ingang van 1 januari 2017 in werking. Op basis van die wet gaat een aantal taken van het Zorginstituut Nederland over het naar het CAK. Tot die taken behoren ook de uitvoering van de regeling voor de verdragsbijdrage, op grond van artikel 69 van de Zorgverzekeringswet. De taken van het Zorginstituut Nederland als een aangewezen orgaan ter uitvoering van de beide Europese verordeningen voor sociale zekerheid hangen onlosmakelijk samen met de uitvoering van de regeling van de verdragsbijdrage. Dit wijzigingsbesluit bepaalt in verband daarmee dat de taken van het Zorginstituut Nederland ter uitvoering van de beide Europese verordeningen voor sociale zekerheid naar het CAK overgaan. Het CAK is als gevolg van dit wijzigingsbesluit met ingang van 1 januari 2017, in plaats van het Zorginstituut Nederland, een aangewezen orgaan voor de uitvoering van de Europese verordeningen voor sociale zekerheid. Het CAK zal met ingang van 1 januari 2017 ook de soortgelijke taken in het kader van door Nederland gesloten bilaterale sociale zekerheidsverdragen verrichten.

Vanaf 1 januari 2017 kunt u hier op de site van het CAK terecht voor informatie over zorgverzekeringen en buitenland.

De uitvoerende eenheden van deze regelingen gaan ook over van het ZIN naar het CAK. Veel medewerkers die voorheen bij de Ziekenfondsraad, het College voor Zorgverzekeringen en Zorginstituut Nederland werkten gaan per 1 januari a.s. dan ook mee over naar het CAK. Er werken op dit moment zo’n 1.000 medewerkers bij het CAK in Den Haag.

Door de overgang van de regelingen wijzigen alle contactgegevens. De nieuwe contactgegevens vanaf 1 januari 2017 zijn:

CAK
Prinses Beatrixlaan 7
2595 AK Den Haag
Postbus 84015
2508 AA Den Haag

Ga hier naar de pagina met alle contactgegevens van het CAK.

1 Reactie

  1. Dank voor de plaatsing van dit duidelijke artikel.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.