Conferentie n.a.v. 60 jaar coördinatie van sociale zekerheid in de EU

Vorige week werd deze tweedaagse conferentie gehouden in Leuven waar ook de VBNGB aanwezig was. Zie hier de presentaties:

https://hiva.kuleuven.be/en/news/newsitems/HIVA-EZA-Conference-60years-european-social-security-coordination-presentations

Voor gepensioneerde verdragsgerechtigden waren vooral die van Rennuy, Pacolet, Berki, Melin, Spiegel, Verschueren en Weerepas van belang.

2 Reacties

 1. Jan.
  Dat zijn veel presentaties. Vooral “from a workers perspective”. Kun jij het perspectief van gepensioneerden er uit lichten?

  Antwoord
  • Heel specifiek op gepensioneerden in interne grensoverschrijdende situatie EU werd slechts weinig ingegaan. Indirect, impliciet of naar analogie met aktieven zijn er diverse presentaties van belang.
   Rennuy:
   weliswaar hoog abstractieniveau, maar doel was aan te tonen via een voorbeeld van mogelijke wachtperiodes bij detachering van werkenden buiten de herkomststaat, welke doelstellingen bereikt zouden kunnen worden met Vo883/2004 en/of detacheringsrichtlijn, onderscheiden in integratie-protectie (naar ik begreep: in de detacheringsstaat), voortduren van reeds bestaande sociale bescherming (naar ik begreep gezien vanuit perspectief herkomststaat), of harmonisatie (door elementen van sociale protectie van beide staten bij elkaar te brengen). Zijn stelling dat afhankelijk van de keuze van een type wachtperiode (als voorwaarde voor sociale bescherming) slechts twee van de drie geselecteerde doelstellingen te bereiken is lijkt me plausibel. Voor mij was de les dat een soortgelijk schema bijv. kan worden opgesteld voor het recht op ziektekosten voor verdragsgerechtigde gepensioneerden. Daar heeft men ten minste twee doelstellingen proberen te bereiken: financiële garantie aan woonstaat en recht op zorg voor de pensioenimmigrant naar woonlandwetgeving. Dat is ten koste gegaan van de doelstelling continuïteit in recht op zorg van de pensioenemigrant, en binnen Vo883/2004 is ook de daarmee samenhangende financiële last voor de pensioenemigrant niet geregeld. Mogelijk heeft Rennuy dit onderwerp in zijn recente dissertatie (die briljant genoemd werd) uitgewerkt.
   Pacolet: geeft cijfers over grensoverschrijdende zorg, naar staat, die geen onderscheid naar aktieven en gepensioneerden bevatten (wenselijk is dat dit wel zal geschieden in de toekomst; hij toont aan dat grensoverschrijdende zorg, althans geregeld via Vo883/2004, gering is, maar wel sterk in omvang per woonstaat verschilt. Daarnaast geeft hij grote verschillen naar staat van de export van (ik mag aannemen: wettelijke) pensioenen, zowel in volume als gemiddelde bedragen.
   Berki: vooral van belang vanwege de verhouding tussen twee EU-instrumenten (Patientenrichtlijn en Vo883/2004) ter zake van grensoverschrijdende zorg (waar verdragsgerechtigde gepensioneerden natuurlijk veel mee te maken hebben). Mijn vraag in de conferentie over de naar de opinie van Nederland niet-toepasbaarheid van de Patientenrichtlijn op gepensioneerde verdragsgerechtigden ivm zorg in derde EU/EER staten leverde wel discussie maar geen antwoord op van welke expert dan ook.
   Melin: gedegen overzicht van de mogelijkheden van sociale protectie van EU in relatie tot landen buiten EU (mede voor niet-aktieven en gepensioneerden), en ideeën voor toekomstige vormgeving. Voor mij persoonlijk was vooral de stelling dat Zwitserland voor Vo883/2004 als EU-staat kan worden gezien van belang. Ik deel die stelling, maar Zwitserland blijkens een aan de gang zijnde proefprocedure (in Zwitserland wonende gepensioneerde) duidelijk vooralsnog niet.
   Spiegel: handzaam overzicht van stand van zaken in revisie Vo883/2004 (die nu gaande is). Voor gepensioneerden zijn vooral het onderwerp recht op verblijf en gelijke behandeling (in het licht van besproken EHvJ jurisprudentie) van belang. Daarnaast het onderwerp langdurige zorg waar wat veranderingen (maar niet principieel) voorzien zijn. Vooral zijn indeling in standpunten van de EC, de Europese Raad en het Europese Parlement (tot nu toe) in het revisieproces was verhelderend.
   Verschueren: (mede: historisch) overzicht van de betekenis van speciale non-contributieve prestaties die een tussenpositie innemen tussen sociale bijstand en reguliere sz-prestaties was verhelderend, evenals zijn bespreking van de jurisprudentie van het EHvJ wat betreft de spanningsverhouding tussen Verblijfsrichtlijn en Vo883/2004 op dit punt. Nuttige ideeën over betere garandering van gelijke behandeling van de immigrant voor recht op SNCB’s. Dit onderwerp gaat vooral niet-aktieven, dus ook gepensioneerden, aan. Jammer genoeg kwam de rol van de SNCB’s in de reparatiewetgeving van Frankrijk na arrest De Ruijter niet aan de orde.
   Weerepas: helder overzicht van de problematiek van discoördinatie tussen fiscale en sociale stelsels. Wat betreft gepensioneerden is vooral van belang dat Zweden die discoördinatie voor gepensioneerden wat betreft financiering van wettelijke woonlandzorg opgelost zou hebben. Hoe precies bleef echter onduidelijk.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.