Selecteer een pagina

EP vraag over uitwisseling informatie over rijbewijzen

okt 30, 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002901/2019

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Jeroen Lenaers (PPE)

Betreft:        Uitwisseling van gegevens met betrekking tot rijbewijzen

Intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie tussen lidstaten is cruciaal voor de veiligheid van alle Europeanen en voor het draagvlak voor het Schengengebied waarin vrij gereisd kan worden.

Dat geldt ook voor het delen van informatie over rijbewijzen. Deze gegevens zijn namelijk belangrijk om te kunnen vaststellen of een bestuurder uit een andere lidstaat een geldig rijbewijs bezit, of om, wanneer een bestuurder aangeeft wel een rijbewijs te hebben maar dat niet bij zich te hebben, te kunnen controleren of dit klopt. Deze feiten kunnen verifiëren is noodzakelijk om een proces-verbaal te kunnen opstellen.

In de praktijk blijkt echter dat niet alle lidstaten dit soort informatie wensen te delen wanneer dat gevraagd wordt.

Deelt de Europese Commissie de opvatting dat het belangrijk is dat informatie over rijbewijzen op verzoek gedeeld wordt tussen lidstaten?

Kan de Europese Commissie bevestigen dat lidstaten verplicht zijn om rijbewijsgegevens met elkaar te delen op basis van artikel 15 van Richtlijn 2006/126/EG?

Is de Europese Commissie ervan op de hoogte dat sommige lidstaten weigeren dergelijke informatie te delen? Zo ja, welke actie is de Commissie van plan te ondernemen om deze situatie recht te zetten?

NL
E-002901/2019
Antwoord van mevrouw Bulc
namens de Europese Commissie

(30.10.2019)

De Commissie is het volledig eens met het geachte Parlementslid dat informatie-uitwisseling over rijbewijzen tussen de lidstaten cruciaal is voor de correcte tenuitvoerlegging van Richtlijn 2006/126/EG.

Zoals het geachte Parlementslid terecht opmerkt, is in artikel 15 van Richtlijn 2006/126/EG betreffende wederzijdse bijstand bepaald dat “de lidstaten elkaar bijstand verlenen bij de uitvoering van deze richtlijn en dat zij informatie uitwisselen over de rijbewijzen die zij hebben afgegeven, ingewisseld, vervangen, verlengd of ingetrokken. Daarbij gebruiken zij het daarvoor opgezette EU-rijbewijzennetwerk”. Op grond van de Richtlijn 2006/126/EG zijn de lidstaten duidelijk verplicht om informatie over rijbewijzen uit te wisselen via RESPER (RESeau PERmis de conduire), het rijbewijzennetwerk van de Unie.

De Commissie is ervan op de hoogte dat enkele lidstaten met technische problemen kampen bij de uitwisseling van informatie uit hun nationale databanken. De diensten van de Commissie hebben de nationale bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten de nodige richtsnoeren en ondersteuning geboden om die technische problemen op te lossen.

Voorts werkt de Commissie momenteel samen met de lidstaten om de kwaliteit van de informatie-uitwisseling in RESPER te verbeteren. De update van dat systeem zou in de eerste helft van 2020 worden uitgevoerd.

17 Reacties

 1. Het is overdreven. Weer een verplichting erbij. Dus tegen

  Antwoord
  • Daar ben ik het geheel mee eens. niet alleen dat het een VERPLICHTING is, het is ook overbodig. Weer een beperking van de persoonlijke vrijheid die steeds meer wordt ingekrompen.
   Ik hoop dan ook dat die “enkele lidstaten met technische problemen kampen bij de uitwisseling van informatie uit hun nationale databanken” hun problemen blijven behouden.
   Er wordt sowieso al veel te veel geregistreerd. Nergens voor nodig!!!
   Jozef

   Antwoord
 2. Het zou eigenlijk nog wel een stapje verder mogen gaan: een EU rijbewijs, vegelijkbaar met een paspoort en een ID-kaart. Gewoon over en weer structureel erkend. En niet land-specifiek en land-gebonden.

  Antwoord
 3. Al 48 jaar mijn rijbewijs, woon sinds kort in Bulgarije, kan mijn rijbewijs daar niet verlengen om dat ik een lichte kleuren blindheid heb van mijn geboorte af, goed geregeld 1 Europa.

  Antwoord
 4. Vorig jaar is mijn vrouw aangehouden en kreeg te horen dat zij haar Nederlandse rijbewijs moest omruilen voor een Frans rijbewijs daar wij permanent in Frankrijk wonen. Dit kan niet meer bij het gemeente huis en moesten we formulieren downloaden van internet en alles naar Nantes sturen , dit hebben wij gedaan (oktober 2018) en is het nu een jaar geleden hebben nog steeds niet het Franse rijbewijs. Wij hebben een mailtje gestuurd in januari 2019 en daar hebben keurig antwoord gekregen, dat ze de documenten goed hadden ontvangen, sinds dien niets meer gehoord. Wordt het niet de hoogste tijd dat we een Europees rijbewijs krijgen dat in alle landen geldig is?

  Antwoord
  • Beste meneer van de Panne,
   dat de Franse gendarmerie of de Police National en de Police Municipal en welke andere instantie dan ook , beweren dat uw vrouw haar rijbewijs zou moeten omruilen is omdat de Fransen overwegend alleen maar de franse taal beheersen anno 2019. En vermoedelijk nog veel langer.
   Op mijn oude (Nederlands) staat gedrukt: “Model van de EUROPESE GEMEENSCHAPPEN”.
   Op mijn franse rijbewijs staat dezelfde tekst maar dan in het frans.
   Het voordeel van het franse rijbewijs is wel dat die periodieke medische keuring voor mensen vanaf 70 jaar die in Nederland verplicht is, wéér zo’n contrôle en daardoor updating van systemen niet is. In Nederland is er nu een wachtlijst van mensen die uiteraard boven de 70 zijn, voor een keuring en rijden gezellig rond zonder geldig (officieel dan) rijbewijs. De verantwoordelijk minister (binnenlandse zaken) denkt nu aan een uitzondering maatregel voor deze mensen toch te kunnen rijden vanwege het falen van dezelfde regelgeving.
   Hoe krom kun je het bedenken met al die overbodige regelgeving?
   Dat alles onder de wolk van ….. veiligheid. Dat is een echte wolk van lucht.
   Jozef

   Antwoord
   • Het gegeven dat men een rijbewijs van het eigen woonland (na enige tijd als immigrant) moet hebben als men een auto rijdt in dat woonland berust op nationaal recht en wordt gedekt door Europees recht. Het heeft dus niets met het veronderstelde gebrek aan talenkennis van de Fransen te maken.

   • Dank Jan de Voogd voor aanvulling van mijn ‘wetenschap’.
    Ik herzie mijn reactie voor wat betreft dit argument.
    Met vriendelijke groet, Jozef

   • je moet ook op de prefectuur zijn en niet de gemeente

   • Beste Henk Verhoef,
    uw/je reactie op mijn ingezonden reactie heb ik wel 3 keer over gelezen.
    Sorry, het zal aan mijn bevattingsvermogen liggen, maar ik begrijp , ook na de 4de keer lezen, totaal niet de strekking ervan in de context van mijn reactie.
    Gaarne enige uitleg omdat ik iedereen en alles wil begrijpen.
    In afwachting, Jozef

 5. Dirk zegt
  31 oktober 2019 at 10:435
  Het moet een ieder volkomen duidelijk zijn dat men in het bezit moet zijn van een rijbwijs van het land waarin men woont. Zo’n rijbewijs dat men via een simple rijproef verkrijgt moet geldig zijn in elk land van de EEG. Een buraucratische uitwiseling van gegevens is volkomen overbodig.

  Antwoord
 6. Dit onderwerp gaat over de verplichtingen van de lidstaten onderling en betekent dus totaal geen extra verplichting voor de geëmigreerde Nederlanders.
  Ik ben het met Rudi Holzhauer eens dat bepaalde documenten zelfs een EU-document mogen worden.
  Dat sommige lidstaten weinig of geen medewerking aan informatie willen verlenen, kan zelfs een niet-betrokkene storen. Zo zie ik al jaren dat Italianen met Bulgaarse en Roemeense kentekens rijden, die alle overtredingen kunnen maken, zonder dat zij verbaliseerd kunnen worden. Zo stoort het mij enorm dat ik wel voor de autobaan betaal, terwijl deze kentekens door de “Via-card” poortjes rijden zonder te betalen. Bij het opvragen van deze kentekens, door Justitie, bij de genoemde landen, komt er nog niet eens een antwoord.
  Dan wil ik nog een opmerking maken n.a.v. enkele reacties hierboven. Als men naar een ander land emigreert, mogen we verwachten dat die persoon als eerste basis de taal van dat land gaat leren en (enigszins) integreert. Dat verwachten Nederlanders in Nederland toch ook van de z.g. buitenlander. Het lijkt me dat de “nieuwkomer” zich moet aanpassen, en niet andersom.
  Wellicht is er in de ene lidstaat wat méér bureaucratie dan in de andere, laat het onverlet dat de EU-regels t.a.v. de rijbewijzen en de verlengingen bij allen hetzelfde zijn (bij het a.s. verlopen een nieuw rijbewijs in de woonstaat aanvragen).
  Met vriendelijke groet,
  Bastiaan.

  Antwoord
 7. Citaat van Nieuwsbrief SNBN:

  “Omwisselen van Nederlandse rijbewijzen naar lokaal rijbewijs
  Onlangs werden we benaderd door iemand die in Frankrijk woont en geprobeerd heeft het Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Frans rijbewijs (als je langere tijd in Frankrijk woont, ben je namelijk verplicht om een lokaal rijbewijs te verkrijgen, hetzij door omwisseling, hetzij door het gewoon halen van een nieuw rijbewijs).
  Deze omwisseling werd afgewezen door de Franse overheid, omdat het Nederlandse rijbewijs al eens éerder was omgewisseld, namelijk voor een Indonesisch rijbewijs (en daarmee heeft Frankrijk geen ‘omwisselingsovereenkomst’). Nu was die eerdere omwisseling al decennia geleden, maar evengoed levert dat een aantekening op bij je Nederlandse rijbewijs, die blijkbaar altijd blijft staan.
  Dat klinkt niet helemaal fair. Na decennia in Nederland te hebben gereden, waarom wordt zo’n aantekening dan niet na verloop van tijd weggehaald? Waarom word je niet geïnformeerd dat bij een verhuizing naar een ander land dit tot problemen kan leiden?
  De verantwoordelijke organisatie voor dit alles is de RDW, dus hebben we de RDW aangeschreven. Deze Brief aan de RDW is hier te downloaden (geanonimiseerde versie) en zodra we een reactie krijgen, laten we het weten.
  Ondertussen zijn we benieuwd: is iemand iets vergelijkbaars overkomen, of wil er iemand een ander ‘internationaal rijbewijs’-verhaal kwijt? Graag in de comments hieronder (dan kan iedereen het lezen), via onze Facebook pagina of privé via info@snbn.nl.
  [Overigens is rijbewijs omwisselen in Frankrijk sowieso geen sinecure, en de overheid heeft dat ook gesignaleerd – zie hier voor meer concrete informatie.]”

  Zie : https://www.nederlandersbuitennederland.nl/eerste-nieuwsbrief-2020/

  Antwoord
 8. Inwisselen van een Nederlands rijbewijs in een Frans rijbewijs
  Wij zijn naar Frankrijk verhuisd. Mijn rijbewijs moest vervangen worden. Dat kon toen op het departement (niet bij de gemeente, zoals een van de reacties geeft) Dat werd in een paar weken gedaan zonder problemen. Na een jaartje moest ook het rijbewijs van mijn vrouw vervangen worden. Inmiddels was dit gecentraliseerd in Nantes. Dat rijbewijs was nog bijna twee jaar geldig, dus heel erg bij tijds, zou je denken. De bedoeling van de centralisatie was het tegengaan van inwisselen van falsificaties door officiële documenten en dus gaat Nantes heel zorgvuldig te werk, te zorgvuldig kennelijk, zoals een van U heeft ervaren. En als je van ongeveer 100 departementen al het werk naar één plek brengt kan de hoeveelheid wel eens tegenvallen.

  De gendarmerie is vaak niet op de hoogte van de procedures. Een Nederlands rijbewijs blijft ook in Frankrijk geldig tot aan zijn vervaldatum, dat op het rijbewijs staat. Dat bleek bij de afhandeling van een ongeluk met alleen blikschade. En een andere keer, toen wij bij de gendarmerie moesten zijn was er een Engelsman, die voor het inwisselen van zijn rijbewijs naar het departement werd verwezen, toen dat al naar Nantes getrokken was. Maar zoiets vind je ook in Nederland is onze ervaring.

  Op de website van Nantes wordt een lijst van documenten gegeven, die opgestuurd moeten worden. Tot onze verbazing stond het echtheidsbewijs van het RDW (Rijks Dienst voor het Wegverkeer) daar niet bij, dat door het departement wel gevraagd werd toen der tijd. Je stuurt de zaak wel op, aangetekend met antwoord, maar van hen krijg je geen bevestiging van ontvangst. Na 9 maanden hebben wij hen per telefoon kunnen bereiken en hoorden wij dat het dossier in behandeling was en dat zij tot 18 maanden de tijd hebben voor afhandeling. Inmiddels is deze telefoon afgesloten en zijn zij (misschien nog!!!) per e-mail te bereiken.

  Na ettelijke maanden werd het hele dossier teruggestuurd als zijnde niet volledig. Zij vragen alsnog naar het echtheidsbewijs, niet ouder dan 3 maanden, omdat zij het niet kunnen verifiëren in het RESPER-systeem (RESeau PERmis de conduire). Wij krijgen 4 weken de tijd om dit document, volgens hen te verkrijgen bij de Nederlandse ambassade, wat de ambassade dus niet doet maar de RDW in Nederland, met vertaling naar het Frans aan hen terug te sturen samen met het Nederlandse rijbewijs. Dit is in die tijd onmogelijk. De RDW doet er al 14 dagen over en dan nog de Post. En als je het document dan in huis hebt moet het nog vertaald worden en wel door een wat wij noemen beëdigd vertaler, een traducteur assermenté. Het departement(Préfecture) kan zeggen waar je een lijst van erkende vertalers kan vinden. Een Nederlandse beëdigd vertaler zal waarschijnlijk niet in Frankrijk erkend worden. De datum van de brief is ook de begindatum van de 4 weken. Maar het poststempel is een week later. Ook dat bekort de gegeven tijd.

  Bij deze terugzending wordt een document gegeven, dat je voor de duur van 2 maanden als tijdelijk rijbewijs kunt gebruiken. En ook deze geldigheidsduur is een week bekort. Ik denk niet, dat dit document in een ander land dan Frankrijk gebruikt kan worden, mogelijk zelfs ook niet in Frankrijk buiten het eigen departement, zoals vroeger toen alles nog niet gecentraliseerd was. Dit staat er echter niet op.

  Inmiddels heb ik nu gezien, dat Nederland nog niet klaar is met dit RESPER-systeem en dat had Nantes kunnen weten en op hun website kunnen vermelden. Of Nederland ooit de gegevens via dit systeem ter beschikking zal stellen, zal nog de vraag zijn, want Nederland o.m. wil altijd alles betaald krijgen en hoe krijg je dat internationaal voor elkaar?
  Wij hebben uiteraard binnen de 4 weken gereageerd en zo snel mogelijk daarna het dossier gecompleteerd. Nu NA 17 MAANDEN hebben wij bericht ontvangen, dat opdracht is gegeven om een Frans rijbewijs aan te maken!!!!!!
  Nu maar hopen, dat het rijbewijs ook echt gaat komen.
  Dus GEDULD!
  Stuur bij de aanvraag ook de echtheidsverklaring van de RDW en zijn gewaarmerkte vertaling mee, maar niet het rijbewijs! Pas als je het voorlopige rijdocument in bezit hebt, kan het rijbewijs opgestuurd worden. Niet eerder!
  Elke zending laten aantekenen met antwoord (Envoyer recommandé avec réponse) Het kost wat meer, maar het antwoord moet door de ontvanger getekend worden en dat is voor Nantes hun stempel en heeft een datum.

  En veel succes gewenst!

  Antwoord
 9. GEDULD schrijft Jan van den Hoorn in hoofdletters.
  Ik maak het zwart en onderstreep het nog maar eens. Bij dit soort instituties mag men niets verlangen maar braaf afwachten. Soms jaren!!!

  Het rijbewijs is dan in de maak. “En traîte” of “En cours” zijn de gebruikelijke onbestendige reacties bij navraag naar de behandeling van je dossier waar je niets mee opschiet.

  Wanneer ik langs een verkeersrijschool rijd zie ik staan: “Permis en 13 heures”. Dat is natuurlijk ook niet waar en ‘reclametekst’ maar…….., om die hele klimbim, tragiek en ergernis te omzeilen lijkt het mij om bij de rijschool dat traject te volgen. Les nemen, examen doen en aanvragen door de rijschool.
  Rijervaring is er al. Het theorie-examen voor buitenlandse deelnemers die de taal niet machtig zijn wordt ‘versoepeld’. De relatie met de rijschoolhouder speelt daarbij een belangrijke rol. Het is zijn ‘metier’ en regelt wel wat gebruikelijk is in Frankrijk, het is zijn commercieel belang.

  Ik hoop voor u Jan dat het rijbewijs snel in de brievenbus glijdt.
  Met vriendelijke groet met een appèl op het gedulduithoudingsvermogen, Jozef

  p.s. gedulduithoudingsvermogen levert veel punten op bij ‘Scrabble’.

  Antwoord
 10. Priority question for written answer P-001705/2023
  to the Commission
  Rule 138
  Tomáš Zdechovský (PPE)
  Subject: EU driving licence – harmonisation of standards
  The EU has introduced a harmonised driving licence model and further minimum requirements for obtaining a driving licence in the EU. In accordance with Commission Decision (EU) 2016/1945 on equivalences between categories of driving licences and the principle of mutual recognition, some EU countries, such as the Czech Republic, allow the holders of a category B1 driving licence to drive vehicles belonging to categories AM and B1. However, in other countries such as Bulgaria, this is not the case. This creates discrepancies, increases the administrative burden and could lead to more accidents.
  1. Is the Commission considering harmonising these categories (e.g. AM, B1) across the entire EU so that there are no discrepancies between the holders of driving licences issued by different Member States?
  2. Does the Commission plan to fully harmonise the standards for obtaining a driving licence across the EU?
  3. Will the Commission address this issue in the upcoming EU directive on driving licences?
  Submitted: 26.5.2023
  EN P-001705/2023 Answer given by Ms Vălean on behalf of the European Commission (19.7.2023)

  The Driving Licence Directive (2006/126/EC ) regulates all categories of driving licences for driving power-driven vehicles used for the carriage of goods or persons on roads that may be issued within the Union. All categories are harmonised. However category B1 may be introduced optionally by Member States . Moreover, according to the Directive Member States can decide whether they grant an AM licence together with a driving licence issued in any category or only with those issued in categories A1, A2 and A. Any differences in the categories of driving licences that are issued or granted by Member Sates are therefore intentional in order to give Member States more freedom. The Commission does not intend to further harmonise these categories, nor the standards for obtaining a driving license. The possible discrepancies of this system are remedied by way of so-called Union-codes that can be found in Annex I.

  While the Commission proposal for a new Driving Licence Directive contains certain additional possibilities as regards category B1, it does not intend to change the rules currently in place.

  • Hoedanigheid: - Adviseur
  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.