Selecteer een pagina

Duitse kortdurende sociale zekerheidsuitkeringen

dec 18, 2019

De vaste commissie voor Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid heeft op 13 november 2019 enkele vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van Financiën voorgelegd naar aanleiding van de toezending van de rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019 (Kamerstukken I, 2019/20, 34655, D).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/17/beantwoording-vragen-rapportage-fiscale-knelpunten-grensarbeiders-2019

Duitse kortdurende socialezekerheidsuitkeringen De leden van de CDA-fractie vragen of het voorkomen van een switch van belastingheffing van werk- naar woonstaat bij kortdurende socialezekerheidsuitkeringen, zoals Krankengeld en Elterngeld via een wijzigingsprotocol kan worden opgelost. Tevens vragen zij of niet onderzocht moet worden of deze problematiek ook speelt bij andere kortdurende socialezekerheidsuitkeringen. Met Duitsland worden op dit moment de mogelijkheden verkend om het verdrag op dit punt aan te passen. De eventuele oplossing zal dan naar alle waarschijnlijkheid in een wijzigingsprotocol worden opgenomen. Ook wordt met Duitsland besproken of er nog andere kortlopende socialezekerheidsuitkeringen zijn waarbij de problematiek van een switch van belastingheffing speelt.

1 Reactie

  1. Ik vind dit een goed initiatief. In Duitsland wordt Krankengeld netto uitgekeerd. Alleen worden dit soort uitkeringen bij de duitse belasting aanslag in het progressiviteits voorbehoud meegenomen. De huidige regeling kan, voor mensen die met moeite onder het Freibetrag of de 90% eis blijven om in Steuerklasse 3 ingedeeld te worden, hele nare gevolgen hebben. Het verschil tussen Steuerklasse 3 en 1 kan op jaarbasis duizenden Euros verschil maken.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.