Selecteer een pagina

Besluit internationale aspecten van pensioenen en stamrechten gewijzigd

Bron: Staatscourant De wijziging betreft het vervallen van twee voorwaarden bij internationale waardeoverdrachten van pensioenkapitaal van werknemers aan buitenlandse, fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoerders gevestigd binnen de EU, de EER of Zwitserland. Dit naar...

Actie Koepel leidt tot beweging bij sociale partners ABP

Bron: Koepel Gepensioneerden Gepensioneerden ABP mogen “eindelijk” hun zegje doen over nieuw pensioen. Momenteel zijn veel lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden druk met het uitoefenen van het in de nieuwe Pensioenwet opgenomen hoorrecht; daarmee...

Rechtzaken over pensioenen

Via enkele leden kregen wij het verzoek om een aantal actualiteiten inzake pensioenen onder uw aandacht te brengen. Vanochtend heeft het bestuur van de VBNGB besloten om dit te honoreren, waarbij we uitdrukkelijk vermelden dat we op geen enkele wijze zijn betrokken...