Selecteer een pagina

Terugvorderen van de sociale lasten op meerwaarde van verkoop van een eigendom in Frankrijk

aug 14, 2017

Geachte heer Bik,

Een tijdje geleden heb ik contact met u gehad i.v.m. terugvorderen van de sociale lasten op meerwaarde van verkoop van een eigendom in Frankrijk.

Bij deze wilde ik u graag laten weten dat ik vandaag (8 auguatus 2017) bericht heb gekregen van het Franse Ministerie van financiën dat ze het bedrag dat was ingehouden als sociale lasten op meerwaarde van de verkoop zullen terugbetalen.

Ik heb een dossier ingediend bij het ministerie van finiancien in parijs en een in nimes ( dat is waar in ons geval de taxen waren ingehouden) en het antwoord heb ik gekregen vanuit nimes. Ik denk dus dat het belangrijk is om het dossier op te sturen naar de dienst/ hoofdkantoor van het departement waar de verkoop heeft plaatsgevonden. De dossiers heb ik aangetekend verstuurd met per kerende bewijs van ontvangst.  Bij het dossier had ik

  • Copy paspoort
  • Copy van het genormaliseerde deel van het verkoopcontract
  • Bewijs van de Belgische belastingdienst dat ik belastingplichtig ben in België (attestation fiscale de domiciliation en belgique)
  • Loonfiche van de maand van verkoop van de eigendom ( ook als bewijs van het feit dat ik belastingen en sociale lasten betaal in België)
  • Bewijs van de notaris dat taxen waren betaald (ingehouden) ( formulaire 2048-IMM-SD)

Later kreeg ik een email van dat ik nog een officieel document van de bank moest opsturen met mijn bankgegevens. Dat heb ik gedaan.  De meeste documenten heb ik wanneer mogelijk in het Frans opgevraagd.

De persoon die de mail stuurde (en die ook het dossier behandeld heeft) was een zeer vriendelijke man. En vandaag kwam de bevestiging en het bezwaarschrift is onthaald. Ondertekend door dezelfde persoon.

Ik wacht enkel nog op de daadwerkelijke terugbetaling.

Ik wilde u dit laten weten, zodat u misschien met deze info nog andere mensen verder kan helpen.

En wilde u ook hartelijk danken voor uw correspondentie. Dit heeft me zeker geholpen om het dossier zo goed mogelijk op te maken. Fijn dat er mensen zoals u zijn.

Met vriendelijke groeten

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.