Uitslag referendum: fors hogere opkomst NL-ers buitenland, 58% stemt voor

mrt 26, 2018

Het volgende lezen we op de site van Eelco Keij van D66 op 25 maart 2018:

Officieel wordt de uitslag door de Kiesraad pas op 29 maart vastgesteld, maar de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten (WiV) – waar ik hier eerder over heb geschreven – is inmiddels duidelijk. Een meerderheid (48,7%) heeft tegengestemd, tegenover 47,3% voor en een onverwacht hoog percentage blanco (4%). De afgelopen weken leek het er sterk op dat het voor-kamp zou gaan winnen, maar de uitslag heeft velen verrast.

Evenzeer verrassend is de stem van de Nederlanders in het buitenland: maar liefst 58,3% stemde vóór, tegenover 40,3% tegen en 0,3% blanco. Bovendien, en dit is niet onbelangrijk, hebben in totaal 25.857 Nederlanders in het buitenland gestemd (uit 57.290 Nederlanders die inmiddels geregistreerd staan) – terwijl dit bij het Oekraïne-referendum van 2016 in totaal 11.804 Nederlanders was: een stijging van bijna 120% ! Daarmee is het duidelijk dat de relatieve stem vanuit het buitenland bij verkiezingen opnieuw is gegroeid.

De factor ‘Nederlander in het buitenland’ is een enkel opgaande weg: met het ingevoerde permanente registratiesysteem én een aankomende nieuwe wet die op delen het stemmen vanuit het buitenland steeds minder moeilijk zal maken, wordt de stem van de Nederlanders in het buitenland steeds belangrijker. Op enkele flankpartijen na is dat voor elke politieke partij de nieuwe realiteit die er simpelweg toe doet. Goed voor politici en beleidsmakers om rekening mee te houden bij het opstellen en indienen van nieuwe wetten, zoals bij het aankomende wetsvoorstel inzake verruiming dubbele nationaliteit.

Bron: www.denhaag.nl (Bureau Verkiezingen)

Er is ook een vraagteken. Want waar komt in hemelsnaam die torenhoge ja-stem (58,3%) vanuit het buitenland vandaan, tegenover een winnend nee-kamp vanuit het buitenland?

Ik vraag me ten zeerste af of dit percentage niet volslagen anders was geweest indien de stemmers vanuit het buitenland niet gedwongen waren geweest al weken vóór het begin van de eigenlijke campagne en de verkiezingsdag te stemmen. Al eerder heb ik dit argument genoemd, en ik herhaal het: de termijn van 6 weken om vooraf te moeten stemmen – en daarmee het moeten missen van het gehele inhoudelijke verkiezingsdebat en de scherpere positionering van partijen en politici – betekent een zodanige verzwakking van het echt kunnen meedoen, dat je hier enkel van secundair stemrecht kunt spreken.

Alleen de optie van volmacht doorbreekt dit (want dan kun je tot het laatste moment beslissen wat je wilt stemmen), maar daar kan niet iedereen gebruik van maken. De meeste stemmen zijn nu dan ook via de reguliere briefstem in Den Haag binnengekomen (meer dan 21.000), op afstand gevolgd door o.a. de briefstembureaus in Washington (1607), Canberra (723), Bangkok (235) en Singapore (156). Het is me deze keer onduidelijk of er veel stemmen niet zijn aangekomen: ik heb slechts enkele klachten ontvangen (bijv. uit Zuid-Afrika, Argentinië en de VS) en heb dit keer geen actief onderzoek kunnen uitzetten (tijdsgebrek).

PS Oeps 1: het Ministerie van Buitenlandse Zaken stuurde op 22 maart een nieuwsbericht uit waarin gesproken werd van 23.500 stemmen – ze wilden duidelijk de eersten zijn, maar wel ten koste van de nauwkeurigheid.

PS2 Oeps 2: het Ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in datzelfde nieuwsbericht dat zij ervoor zorgde “dat Nederlanders die in het buitenland verblijven konden stemmen per briefstem”. Iets wat toch echt door Binnenlandse Zaken en Bureau Verkiezingen wordt geregeld. Maar goed, daar kunnen ze intern eens een koffie over gaan drinken. Belangrijkste is dat het geregeld wordt.

6 Reacties

 1. Heb nog nooit een partij gezien als “D”66 die zo openlijk zijn beginselen verkwanseld.
  Zal ook nooit vergeten dat ze bij de deltawerken in Zeeland de regering gijzelden voor miljarden extra om een onnodig dure en overbodig beweegbare dam door te drukken,i.p.v. een normale dijk !
  O,O,O, wat zijn ze toch “progressief”,hoop dat deze “democraten” bij de volgende verkiezingen van de kaart worden geveegd,ze hebben geen enkel bestaansrecht meer !

  Antwoord
 2. De vraag van Eelco Keij waarom in het buitenland zo veel meer mensen gestemd hebben voor de wet WIV (“sleepwet”) dan in Nederland op 21 maart j.l. is moeilijk goed te beantwoorden. Kijk je naar de Tweede Kamerverkiezingsuitslag van 2017 wat betreft buitenlandstemmen, waar overigens veel meer mensen stemden dan recent bij het WIV referendum, dan is er wel iets over te zeggen. En wel in die zin dat als de kiezers van toen ook representatief zouden zijn voor de stemmers bij het referendum, en ze tevens hun partijvoorkeur hebben behouden en ook het partijstandpunt over het referendum hebben gevolgd, bijna driekwart van de buitenlandstemmers voor het referendum hadden moeten stemmen.

  Met andere woorden: die partijvoorkeur van buitenlanders in 2017 week nogal af van die van ingezetenen van Nederland ten gunste van partijen die voor de WIV stemden, d.w.z. relatief veel stemmen voor D66, VVD, PvdA, PVV en CDA. Overigens waren bij diverse aanhangers van juist bepaalde partijen de meningen over dat referendum erg verdeeld, zoals de aanhang van PvdA, D66 en 50 Plus.

  De opiniepeilers (voor ingezetenen alleen) zaten er overigens erg naast omdat deze vrijwel alle een vrij ruime voorstem voor het referendum hadden voorspeld. Via deze pagina zijn die onderzoeken na te lezen:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Intelligence_and_Security_Services_Act_referendum,_2018

  Antwoord
 3. Waarom er maar zo weinig van de 110.000 buitenlandse Nederlanders hebben gestemd?

  Simpel: omdat ze vooraf WEER EEN KEER door die verd….. ambtenaren-molen moesten en ALWEER een kopie van hun paspoort moesten opsturen om geregistreerd te worden. Terwijl BZ Den Haag in MAART 2017 alle bescheiden al lang in huis hadden en die effectief hadden kunnen HERGEBRUIKEN voor de toen al geregistreerde kiezers. Een simpele verificatie boodschap met de mededeling dat alle admin nog klopte was dan genoeg geweest. Maar nee hoor, alles moest weer eens dunnetjes worden overgedaan! Liever lui dan moe en een ander opzadelen met dubbel werk is het credo.

  PS 1: Bij de Gemeenteraadsverkiezing werden alle buitenlandse stemmen “geacht te zijn uitgebracht in de gemeente Den Haag”. Vandaar het vertekende beeld van de Haagse uitslag. Rutte blij, maar vergat dit “feitje” er wel bij te vermelden in zijn toespraak. Weglaten is ook een kunst.

  PS 2: D66 kan dus worden opgeheven. Alle kroonjuwelen zijn verkocht of bij de lommerd ingeleverd voor een appartementje. Hun bestaansrecht is gereduceerd tot nul.

  PS 3: Bang voor een echt referendum zijn ze allemaal in de Haagse stolp. Dus de Kamers zijn blij met het afschaffen van enigerlei referendum. Komt ook nooit meer terug. Tenzij er iemand in Zwitserland is gaan kijken en er wat van heeft willen leren. Maar dat is weer veel te veel gevraagd van het kamer-stemvee: denken is uit den boze,
  nadenken al helemaal en zelfstandig nadenken een utopie, want dat dat doet de fractieleider voor je, op basis van heel andere factoren en diens eigen agenda.
  Stemmen hoor je te doen als kamerlid : “onbezwaard en onbelast” volgens de grondwet, en dus niet via enigerlei partijlijn-mores-verplichting.
  Maar ja, dat is ook weer teveel gevraagd, je Kamer-baantje hangt er van af. Niet dus.

  Antwoord
 4. Ik vind het niet prettig dat mijn blog, zonder kennisgeving en toestemming, zomaar elders gekopieerd wordt. Tot nu toe had ik een prima relatie met de VBNGB, dit vind ik jammer.
  Ook wordt het hier geportretteerd als ware dit blog van D66. Niets is minder waar. Al jaren vecht ik op persoonlijke titel – en op basis van persoonlijke ervaringen – voor de belangen van Nederlanders in het buitenland. Dat dit vaak samenvalt met mijn partij, is prettig – van de VVD heb ik zoiets bijvoorbeeld nog nooit gehoord. En ik zal de eerste zijn om de regering, waaronder D66, verantwoordelijk te houden als er geen daadwerkelijke verbetering voor de Nederlanders buiten Nederland optreedt.

  Van de webmaster. Er is inmiddels overleg geweest met Eelco Keij. Er is afgesproken dat berichten van de sites over en weer mogen worden overgenomen, mits met een link.

  Antwoord
 5. @X
  Er is nimmer een rechtszaak in hoger beroep bij het Gerechtshof gekomen over de tegemoetkoming AOW of MKOB. Al na uitspraak in eerste aanleg, met name na een arrest van de Rechtbank Haarlem, heeft het toenmalige kabinet besloten de tegemoetkoming exportabel te maken, zoals door belanghebbenden geeist was. Er zijn nog wel daarna andere arresten, ook in hoger beroep, geweest, maar dat is dan (per definitie) bij de CRvB. Zie bijvoorbeeld deze:
  ECLI:NL:CRVB:2017:3826

  Antwoord
 6. @bedankt X
  Zoeken op dit onderwerp onder Gerechtshoven op http://www.rechtspraak.nl leverde niets op, vandaar mijn overtuiging dat de MKOB zaken nooit bij Gerechtshoven zijn geweest (dus wel bij de CRvB). Maar je was vlugger dan het kabinet bij instellen hoger beroep. Jammer dat je niet gevraagd hebt die uitspraak van het Gerechtshof te publiceren.
  Dat je, bij uitzondering, de volledige inkomensondersteuning AOW krijgt lijkt me een administratieve fout van de SVB (ik neem althans aan dat dit staat op, of af te leiden is uit, jullie AOW- overzichten). Artikel 33a van de AOW, dat de op de MKOB volgende inkomensondersteuning AOW regelt, kent geen overgangsregelingen voor de MKOB of de tijdelijke regeling inkomensondersteuning die tot in 2015 gold. De erkenning dat je recht had op (volledige) MKOB door het Gerechtshof heeft geen eeuwigheidswaarde, d.w.z. gold slechts zolang de MKOB regelgeving bestond.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.