Selecteer een pagina

GEVOLGEN VAN SCHEIDING VAN EUROPESE UNIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK ZONDER DEAL

jan 17, 2019

Het Britse Lagerhuis verwierp op 15 januari de Brexit-deal die Theresa May met de Europese Raad en Europese Commissie (EC)  is overeengekomen. Hierdoor is het onduidelijk en onzeker hoe de situatie zal zijn op 29 maart 2019. Dat maakt het moeilijk om je voor te bereiden op de tijd na 29 maart als je te maken hebt met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Op internet is informatie te vinden die je kan helpen bij de voorbereiding.

Allereerst is er de website van de Nederlandse overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit

De EC verspreidt veel informatie via de website https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en.

Er zijn ook facttsheets in verschillende talen beschikbaar die u kunt vinden via:

https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en.

Op 13 november publiceerde de EC “Notice on travelling between the EU and the United Kingdom Withdrawal of the United Kingdom from the EU”. Wat betreft het reizen van en naar het VK wordt aandacht gegeven aan reizigers met een Brits paspoort. Maar voor alle reizigers kunnen ook andere regels relevant zijn die je in het document dat je met de volgende link kunt inzien, met in hoofdstuk 5 over verboden en beperkingen:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf

Een kortere versie is er in de vorm van een factsheet:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/seventhingseu27_advice-nl.pdf

Voor wie breed is geïnteresseerd in de gevolgen van de scheiding van het VK en de EU zonder deal zijn de volgende documenten ook lezenswaardig: Mededeling van de Europese Commissie “Voorbereidingen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: een noodplan”, van 13 november 2018.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

Voor de bijlagen bij deze mededeling ga naar:

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_2&format=PDF

Mededeling van de Europese Commissie “Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: uitvoering van het noodplan van de Commissie”, van 19 december 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890

Vragen en antwoorden, alleen in Engels, over de gevolgen van geen deal tussen VK en EU zijn gepubliceerd op 19 december 2018, met ook aandacht voor sociale zekerheid en pensioenen.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf

Het persbericht van de Europese Commissie over bovengenoemde publicaties met links naar andere websites is te vinden op https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20181213-contingency-ip_en.pdf

Bovengenoemde publicaties besteden minder of geen aandacht aan het reizen van de EU naar het VK of het wonen in het VK na 29 maart 2019 indien er geen deal is. Met de aantekening dat de informatie niet volledig is, kan worden verwezen naar de volgende websites:

Bereidt u voor als u in het VK woont. https://www.gov.uk/prepare-eu-exit

Wat wanneer te doen als ik in het VK blijf wonen? https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen

Is er een visum nodig? https://www.gov.uk/check-uk-visa

Opgesteld 17 januari 2019 door Cees Vermeeren.

6 Reacties

 1. “Geduld is een schone zaak”, maarrrrrr

  Dat is nogal wat leesvoer zeker NU het nog totaal onzeker is wat er uit de hoge hoed getoverd wordt, ennnnnn of er wel een Brexit komt.
  Afwachten is nu het devies maar ook lezen wat er zoal op ons (EU- en Engelse medelandgenoten) af komt stormen.
  Jozef

  Antwoord
 2. Mijn man als Brit in Nederland heeft afgelopen zaterdag de brief van de IND ontvangen. Vóór ons vertrek naar Spanje had hij een permanente verblijfsvergunning voor EU burgers in Nederland die iedere 5 jaar vervangen werd. In 2004 (onze vertrekdatum) was zijn vergunning nog geldig tot 2006.

  Bij terugkeer in Nederland in november 2016 schreven wij ons in in de Gemeente Haarlem. Nooit meer aan een verblijfsvergunning gedacht en duidelijk ook niet de ambtenaar bij het bevolkingsregister in Haarlem.

  Geen nood. In de brief stond het vergunningnummer vermeld uit 2001. Wonder boven wonder had ik in de opruimwoede tijdens de verhuizing de verblijfsvergunning niet weggegooid, maar in de je-weet-maar-nooit-doos gestopt. Inmiddels is het verzoek voor een nieuwe permanente verblijsvergunning on-line verstuurd naar de IND. Ook de € 57 zijn overgemaakt. Afgelopen dinsdag de ontvangstbevestiging ontvangen. Vóór 11 maart hoort hij de beslissing van de IND. Er liggen nog 2 maanden grappen over deportatie in het verschiet 😭.

  Voor ons ziet het er dus waarschijnlijk weer uit zoals we begin zeventiger jaren begonnen: bij een bezoek aan het VK gaan we weer door gescheiden poortjes. Ik neem zonder meer aan dat dié “traditie” in ere hersteld zal worden.

  Antwoord
 3. 31066 Belastingdienst

  Nr. 452 Brief van de staatssecretaris van Financiën

  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Den Haag, 31 januari 2019

  De Belastingdienst bereidt zich voor op een terugtrekking van het VK uit de EU zonder akkoord. Ik heb opdracht gegeven om, naast de gevolgen voor Douane waarover ik uw Kamer eerder informeerde, ook de uitvoeringsgevolgen voor de overige onderdelen van de Belastingdienst in kaart te brengen. De gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU zonder een akkoord en de afhankelijkheden die daarbij een rol spelen, staan beschreven in de impactanalyse. Vervolgens heb ik een extern bureau, EY, gevraagd om de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst te beoordelen. In het AO Brexit van 23 januari heb ik toegezegd de impactanalyse en het EY-rapport met uw Kamer te delen. Bijgaand doe ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, beide documenten toekomen .

  De impactanalyse van de Belastingdienst is op 7 december 2018 vastgesteld. EY heeft de tussenstand van de aanpak van de voorbereidingen van de Belastingdienst beoordeeld. De voorbereidingen op de terugtrekking hebben sinds begin december niet stilgestaan. Met hoge prioriteit worden de maatregelen inmiddels geïmplementeerd.

  Voorts acht ik het wenselijk om te komen tot een vorm van (kortdurend) overgangsrecht in de fiscaliteit, andere dan de douanewetgeving, ingeval van een no deal. Ik stuur uw Kamer op korte termijn een brief waarin ik dat voorgenomen overgangsrecht zal toelichten.

  De staatssecretaris van Financiën,

  M. Snel

  Zie voor beide bijlagen hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z01764&did=2019D03833

  Antwoord
 4. Question for written answer E-005301/2020
  to the Commission
  Rule 138
  Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)
  Subject: The impact of Brexit on Spaniards who have emigrated to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  According to the Withdrawal Agreement signed by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the European Union in October 2019, it is the responsibility and duty of Member States to provide correct, timely and up-to-date information to their citizens who have emigrated to the United Kingdom on the consequences of the country’s withdrawal from the EU, with a view to clarifying any concerns that might arise from the impact of this process on their lives and rights.
  1. Are any mechanisms available to the Commission to assess the extent to which this obligation is being met? How does the Commission intend to ensure that the obligation is being met?
  2. What other information channels, in addition to the information channels provided by the various EU governments and their embassies and consulates, does the Commission recommend to this end?

  Antwoord
 5. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/het-werk-van-bz-in-de-praktijk/weblogs/2021/ambassadeur-karel-van-oosterom-3-maanden-brexitMinisteries
  ‘Voor de Nederlandse gemeenschap in het VK zijn de gevolgen van de Brexit nu echt voelbaar’
  Weblogbericht | 02-04-2021 | Maak kennis met onze ambassadeurs en hun werk
  Papierwerk aan de grens, langere levertijden. De Brexit is nu zo’n drie maanden oud. Wat merken Nederlanders van het Britse vertrek uit de Europese Unie? Karel van Oosterom, de Nederlandse ambassadeur in Londen: ‘Voor een deel is het wennen aan een nieuwe situatie. Maar het gaat ook om structurele veranderingen.’

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.