Invoering EESSI verloopt moeizaam

dec 3, 2019

 

Antwoorden schriftelijk overleg raad WSBVC 10 december 2019

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/02/antwoorden-schriftelijk-overleg-raad-wsbvc-10-december-2019

Daaruit:

EESSI 24. De leden van de CDA-fractie ontvangen signalen dat de European Exchange of Social Security Information (EESSI), het IT-systeem dat sociale zekerheidsorganen uit de hele EU helpt om sneller en veilig informatie uit te wisselen, niet goed werkt. Klopt dat? Antwoord: EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) is een verplichting uit coördinatieverordening 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening 987/2009. Hierin is bepaald dat instituten in de EU sociale zekerheidsinformatie elektronisch moeten gaan uitwisselen. Ik ben hier voorstander van. De burger zal hierbij gebaat zijn, omdat informatie sneller en efficiënter zal worden uitgewisseld, en dus eerder duidelijkheid krijgt over zijn of haar rechten. In Nederland sluiten de Belastingdienst, SVB, UWV en CAK aan op EESSI, of hebben dit al gedaan. Er wordt op dit moment succesvol informatie uitgewisseld via EESSI.

EESSI is een complex ICT-project. In de EU sluiten meer dan 10.000 instituten hierop aan. De initiële deadline voor aansluiten was 3 juli 2019. Om verschillende redenen was het voor de lidstaten, en dus de uitvoeringsinstituten, niet mogelijk om deze deadline te halen en is besloten tot een verlenging van de deadline. Het aansluiten op EESSI vraagt veel van de betrokken organisaties. Zo moeten medewerkers worden opgeleid, moeten processen worden aangepast en ICT passend worden gemaakt.

Voor een succesvolle implementatie van EESSI zijn lidstaten afhankelijk van elkaar en de Europese Commissie en vice versa. De Europese Commissie is leverancier van verschillende ICTcomponenten. Deze componenten functioneren, maar werken nog niet optimaal. Samen met andere lidstaten ben ik hierover in gesprek met de Europese Commissie. De verwachting is dat het systeem in het voorjaar van 2020 naar behoren functioneert.

1 Reactie

  1. Uit het jaarverslag UWV 2020
    UWV is verplicht om aan te sluiten op het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie (EESSI). De Europese Commissie levert dit systeem. Het doel is om de papieren communicatie tussen Europese socialezekerheidsorganen te vervangen door elektronische, volledig gestandaardiseerde berichtenuitwisseling. We werken aan een goed functionerende verbinding tussen UWV en het nationaal access point in Nederland. Een deel van de onvolkomenheden in de Europese gebruikersapplicatie voor EESSI is in de Europese releases van november 2019 en december 2020 verbeterd. Deze releases lossen een deel, maar zeker niet alle onvolkomenheden op. UWV is op 7 december 2020 met een eerste proces voor de WW live gegaan en de eerste berichten met het buitenland zijn reeds uitgewisseld.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Met het plaatsen van een reactie accepteert u het privacybeleid.