Selecteer een pagina

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht (2) – 90%-regeling

De tweede eis waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen als kwalificerend buitenlands belastingplichtige is de zgn. 90% drempel.

U bent vanaf 2015 een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, als u over uw inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland belasting betaalt. Dit is het geval als u over minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt.

Voorbeeld (de voorbeelden worden nog aangepast op de situatie van onze leden)

U woont in België en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. U hebt geen ander inkomen of vermogen. U hebt een eigen woning in België. De (negatieve) inkomsten uit eigen woning bedragen € 10.000.

U woont in een EU-land en u betaalt over uw inkomen geheel of nagenoeg geheel in Nederland belasting. U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, omdat u voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent dat u de negatieve inkomsten uit eigen woning mag aftrekken. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen.

Vermogen en inkomsten uit aanmerkelijk belang tellen mee
Bij het bepalen van de 90%-grens kijken wij niet alleen naar uw inkomen uit werk en woning. Uw vermogen en uw inkomsten uit aanmerkelijk belang tellen ook mee. Het kan dus zijn dat u over uw arbeidsinkomsten volledig in Nederland belasting betaalt. Maar dat u tóch niet aan de 90%-eis voldoet, omdat u bijvoorbeeld veel eigen vermogen hebt.

Voorbeeld

U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. Daarnaast hebt u vermogen in Duitsland in de vorm van spaartegoeden, aandelen en obligaties voor een bedrag van € 160.000.

Volgens de Nederlandse regels bedraagt uw inkomen uit sparen en vermogen 4% van € 160.000 = € 6.400. Over dit inkomen betaalt u geen belasting in Nederland. Daarnaast hebt u een inkomen van € 50.000 waarover u in Nederland belasting betaalt. Over 88,7% van uw totale inkomen van € 56.400 betaalt u in Nederland belasting. Dit is dus minder dan 90% van uw inkomen. U bent hierdoor geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige.

Let op! Woont u in België en voldoet u niet aan de 90%-eis? Dan hebt u toch recht op bepaalde aftrekposten en heffingskortingen.

Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, (negatieve) inkomsten uit eigen woning en persoonsgebonden aftrekposten tellen niet mee
Bij het bepalen van de 90%-grens houden wij geen rekening met de uitgaven voor inkomensvoorzieningen, (negatieve) inkomsten uit eigen woning en persoonsgebonden aftrekposten die u hebt.

Voorbeeld

U woont in Duitsland en werkt in Nederland en in Duitsland. Uw inkomen uit Nederland bedraagt € 50.000. Over dit inkomen betaalt u volledig in Nederland belasting. Uw inkomen uit Duitsland bedraagt € 4.500. Over dit inkomen betaalt u volledig in Duitsland belasting. U hebt een eigen woning in Duitsland. De (negatieve) inkomsten uit eigen woning bedragen € 10.000.

Uw totale inkomen voor de bepaling van de 90%-grens bedraagt € 54.500. Over € 50.000 van dit inkomen betaalt u in Nederland belasting. Dat is 91,7%. Uw (negatieve) inkomsten uit eigen woning tellen bij het bepalen van de 90%-grens niet mee.

U bent een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, omdat u voldoet aan de voorwaarden. Dit betekent dat u de negatieve inkomsten uit eigen woning mag aftrekken. Daarnaast hebt u recht op heffingskortingen.

Bron: site belastingdienst.nl; zie ook de Toelichting van de Belastingdienst op de Inkomensverklaring.

Lees hier de Column van Jan de Voogd over een Uitzondering op 90%-eis voor kwalificerend buitenland belastingplichtige (4 augustus 2015).

Lees hier over de Vraagtekens die bij de regeling worden geplaatst door de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (januari 2016).

Lees hier een bericht van Taxence en hier de Column van Jan de Voogd over de antwoorden die het Europese Hof van Justitie gaf op de vragen van de Nederlandse Hoge Raad in zaak C-283/15 op 9 februari 2017. Dat zou tot een verruiming van de 90%-eis moeten leiden.

0 reacties