Patiëntenrichtlijn – vraag&antwoord 5

Kan deze toestemming geweigerd worden?

De nationale gezondheidsautoriteiten kunnen toestemming weigeren als de behandeling of de zorgaanbieder in kwestie een risico voor de patiënt kunnen opleveren. Als de zorg binnen een medisch verantwoord tijdsbestek in het thuisland verleend kan worden, kan de toestemming ook worden geweigerd. De lidstaten zullen echter wel moeten uitleggen waarom een dergelijke beslissing noodzakelijk is, en zullen per individueel geval moeten besluiten wat ‘medisch verantwoord’ is.

0 reacties