Selecteer een pagina

Pensioenlandzorg – vraag&antwoord 7

Welke procedurevoorschriften gelden en hoe wordt dat in de praktijk tot uitvoering gebracht in geval van geplande Zvw-zorg?

Antwoord van Zilveren Kruis:

In bepaalde situaties is er bij geplande zorg vooraf toestemming van Zilveren Kruis nodig. Dit geldt bijvoorbeeld bij plastisch chirurgische behandelingen, een aantal hulpmiddelen, implantaten en zittend vervoer. Over het algemeen is vooraf geen toestemming nodig. Verzekerde heeft wel een verwijzing nodig van een arts en moet deze kunnen overleggen.

Het ziekenhuis bepaalt of zij een buitenlandse verwijzing accepteren
Groep Buitenlands Recht kan dit niet afdwingen. Vraagt u in het ziekenhuis na of een verwijzing uit uw woonland wordt geaccepteerd.

Aanvullende informatie VBNGB:

  • Uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie volgt dat een verwijsbrief door een buitenlandse arts afgegeven gelijkwaardig is aan die van een brief van een arts in het behandelland;C‑145/03, arrest Keller

    52 In dit verband moet worden opgemerkt dat, zoals het Hof op het gebied van het vrij verrichten van diensten heeft geoordeeld, artsen in andere lidstaten moeten worden geacht gelijkwaardige waarborgen te bieden als artsen die op het nationale grondgebied zijn gevestigd (zie arrest Kohll, reeds aangehaald, punt 48).

    C-158/96, arrest Kohll

    48. Artsen en tandartsen in andere lidstaten moeten derhalve voor het vrij verrichten van diensten worden geacht alleszins gelijkwaardige waarborgen te bieden als artsen en tandartsen die op het nationale grondgebied zijn gevestigd.

    Het kan wel zijn dat een in het Nederlands gestelde verklaring (of vertaling) van een buitenlandse arts in Nederland vereist is.

U hoeft niet naar een gecontracteerde zorgverlener van Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht heeft geen contracten met zorgverleners. U kan naar ieder ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum in Nederland. Behandeling bij een privékliniek- of instelling vergoeden wij niet.

Aanvullende informatie VBNGB:

0 reacties

Blijf op de hoogte

Ontvang een e-mail wanneer er nieuwe berichten online staan.